Merge branch 'master' of https://github.com/erikl/friendika into erikl-master

pull/1/head
Friendika 12 years ago
commit a0d2747d52

@ -1,24 +1,23 @@
<div id="settings-normal-wrapper">
<label id="settings-normal-label" for="settings-normal">Normal profil</label>
<label id="settings-normal-label" for="settings-normal">Normalt konto</label>
<input type="radio" name="page-flags" id="settings-normal" $normal_selected value="$page_normal" />
<span id="settings-normal-desc">Detta konto &auml;r en normal personlig profil</span>
<span id="settings-normal-desc">Detta &auml;r ett vanligt personligt konto</span>
</div>
<div id="settings-normal-break" ></div>
<div id="settings-soapbox-wrapper">
<label id="settings-soapbox-label" for="settings-soapbox">Soapbox Profile</label>
<label id="settings-soapbox-label" for="settings-soapbox">Soapbox-konto</label>
<input type="radio" name="page-flags" id="settings-soapbox" $soapbox_selected value="$page_soapbox" />
<span id="settings-soapbox-desc">Godk&auml;nn automatiskt alla kontaktf&ouml;rfr&aring;gningar som fans med l&auml;sr&auml;ttigheter</span>
</div>
<div id="settings-soapbox-break" ></div>
<div id="settings-community-wrapper">
<label id="settings-community-label" for="settings-community">Gemenskap/K&auml;ndisprofil</label>
<label id="settings-community-label" for="settings-community">Gemenskap/K&auml;ndis-konto</label>
<input type="radio" name="page-flags" id="settings-community" $community_selected value="$page_community" />
<span id="settings-community-desc">Godk&auml;nn automatiskt alla kontaktf&ouml;rfr&aring;gningar som fans med l&auml;s- och skrivr&auml;ttigheter</span>
</div>
<div id="settings-community-break" ></div>
<div id="settings-freelove-wrapper">
<label id="settings-freelove-label" for="settings-freelove">Automatisk v&auml;nnerprofil</label>
<label id="settings-freelove-label" for="settings-freelove">V&auml;nnerkonto med automatik</label>
<input type="radio" name="page-flags" id="settings-freelove" $freelove_selected value="$page_freelove" />
<span id="settings-freelove-desc">Godk&auml;nn automatiskt alla kontaktf&ouml;rfr&aring;gningar som v&auml;nner</span>
</div>

@ -101,7 +101,7 @@ $hide_friends
<div class="profile-edit-submit-end"></div>
<div id="profile-edit-marital-wrapper" >
<label id="profile-edit-marital-label" for="profile-edit-marital" ><span class="heart">&hearts;</span> Civilstatus: </label>
<label id="profile-edit-marital-label" for="profile-edit-marital" ><span class="heart">&hearts;</span> Civilst&aring;nd: </label>
$marital
</div>
<label id="profile-edit-with-label" for="profile-edit-with" > Vem: (om aktuellt) </label>

@ -10,7 +10,7 @@ Lösenordet kan ändras på sidan Inställningar efter att du loggat in.
Ägna en liten stund åt att gå igenom alla kontoinställningar där.
Tack, och välkommen till $sitename.
Välkommen till $sitename.
Hälsningar,
$sitename admin

@ -1,4 +1,3 @@
En registreringsförfrågan som kräver svar har mottagits
på $sitename

@ -2,6 +2,8 @@
<div id="plugin-settings-link"><a href="settings/addon">Inst&auml;llningar f&ouml;r insticksprogram</a></div>
$uexport
$nickname_block
@ -31,7 +33,7 @@ $zoneselect
<div id="settings-timezone-end" ></div>
<div id="settings-defloc-wrapper" >
<label id="settings-defloc-label" for="settings-defloc" >F&ouml;rvald plats: </label>
<label id="settings-defloc-label" for="settings-defloc" >Standardplats: </label>
<input type="text" name="defloc" id="settings-defloc" value="$defloc" />
</div>
<div id="settings-defloc-end" ></div>
@ -46,7 +48,7 @@ $zoneselect
<div id="settings-theme-select">
<label id="settings-theme-label" for="theme-select" >Tema f&ouml;r layout: </label>
<label id="settings-theme-label" for="theme-select" >Utseende (tema): </label>
$theme
</div>
<div id="settings-theme-end"></div>
@ -78,7 +80,7 @@ $profile_in_net_dir
<div id="settings-default-perms" class="settings-default-perms" >
<div id="settings-default-perms-menu" class="fakelink" onClick="openClose('settings-default-perms-select');" >&#x21e9; $permissions</div>
<div id="settings-default-perms-menu" class="fakelink" onClick="openClose('settings-default-perms-select');" >$permissions</div>
<div id="settings-default-perms-menu-end"></div>
<div id="settings-default-perms-select" style="display: none;" >
@ -89,6 +91,19 @@ $profile_in_net_dir
</div>
<div id="settings-default-perms-end"></div>
<div id="settings-blockw-wrapper" >
<label id="settings-blockw-label" for="settings-blockw" >L&aring;t kontakter g&ouml;ra inl&auml;gg p&aring; din profilsida: </label>
<input type="checkbox" name="blockwall" id="settings-blockw" value="1" $blockw_checked />
</div>
<div id="settings-blockw-end" ></div>
<div id="settings-expire-desc">Ta automatiskt bort inl&auml;gg som &auml;r &auml;ldre &auml;n <input type="text" size="3" name="expire" value="$expire" /> dagar</div>
<div id="settings-expire-end"></div>
<div class="settings-submit-wrapper" >
<input type="submit" name="submit" class="settings-submit" value="Spara" />
</div>

@ -8,15 +8,17 @@ $a->strings['Not Found'] = 'Hittar inte';
$a->strings['Page not found.' ] = 'Sidan hittades inte.' ;
$a->strings['Permission denied'] = 'Åtkomst nekad';
$a->strings['Permission denied.'] = 'Åtkomst nekad.';
$a->strings['Create a New Account'] = 'Skapa ett nytt konto';
$a->strings['Delete this item?'] = 'Ta bort?';
$a->strings['Comment'] = 'Kommentera';
$a->strings['Create a New Account'] = 'Skapa nytt konto';
$a->strings['Register'] = 'Registrera';
$a->strings['Nickname or Email address: '] = 'Användarnamn eller e-postadress: ';
$a->strings['Password: '] = 'Lösenord: ';
$a->strings['Login'] = 'Logga in';
$a->strings['Nickname/Email/OpenID: '] = 'Användarnamn/e-post/OpenID: ';
$a->strings["Password \x28if not OpenID\x29: "] = "Lösenord \x28om inget OpenID\x29: ";
$a->strings["Password \x28if not OpenID\x29: "] = "Lösenord (om inget OpenID): ";
$a->strings['Forgot your password?'] = 'Har du glömt lösenordet?';
$a->strings['Password Reset'] = 'Återställ lösenordet';
$a->strings['Password Reset'] = 'Glömt lösenordet?';
$a->strings['Logout'] = 'Logga ut';
$a->strings['prev'] = 'föreg';
$a->strings['first'] = 'första';
@ -31,11 +33,10 @@ $a->strings[', and %d other people'] = ', och ytterligare %d personer';
$a->strings['%s like this.'] = '%s gillar det här.';
$a->strings['%s don\'t like this.'] = '%s ogillar det här.';
$a->strings['No contacts'] = 'Inga kontakter';
$a->strings['Contacts'] = 'Kontakter';
$a->strings['View Contacts'] = 'Visa kontakter';
$a->strings['Search'] = 'Sök';
$a->strings['No profile'] = 'Ingen profil';
$a->strings['Connect'] = 'Anslut';
$a->strings['Connect'] = 'Skicka kontaktförfrågan';
$a->strings['Location:'] = 'Plats:';
$a->strings[', '] = ', ';
$a->strings['Gender:'] = 'Kön:';
@ -62,42 +63,19 @@ $a->strings['November'] = 'november';
$a->strings['December'] = 'december';
$a->strings['Birthday Reminders'] = 'Födelsedagspåminnelser';
$a->strings['Birthdays this week:'] = 'Födelsedagar denna vecka:';
$a->strings["\x28Adjusted for local time\x29"] = "\x28Justerad till lokal tid\x29";
$a->strings['[today]'] = '[today]';
$a->strings["\x28Adjusted for local time\x29"] = "(Justerat till lokal tid)";
$a->strings['[today]'] = '[idag]';
$a->strings['link to source'] = 'länk till källa';
$a->strings['No recipient selected.'] = 'Ingen mottagare vald.';
$a->strings['[no subject]'] = '[no subject]';
$a->strings['Unable to locate contact information.'] = 'Hittar inga kontaktuppgifter.';
$a->strings['Wall Photos'] = 'Loggfoton';
$a->strings['Message sent.'] = 'Meddelandet har skickats.';
$a->strings['Message could not be sent.'] = 'Det gick inte att skicka meddelandet.';
$a->strings['Messages'] = 'Meddelanden';
$a->strings['Inbox'] = 'Inkort';
$a->strings['Outbox'] = 'Utkorg';
$a->strings['New Message'] = 'Nytt meddelande';
$a->strings['Message deleted.'] = 'Meddelandet borttaget.';
$a->strings['Conversation removed.'] = 'Konversationen borttagen.';
$a->strings['Send Private Message'] = 'Skicka personligt meddelande';
$a->strings['To:'] = 'Till:';
$a->strings['Subject:'] = 'Ämne:';
$a->strings['Your message:'] = 'Ditt meddelande:';
$a->strings['Upload photo'] = 'Ladda upp foto';
$a->strings['Insert web link'] = 'Infoga länk';
$a->strings['Please wait'] = 'Vänta';
$a->strings['No messages.'] = 'Inga meddelanden.';
$a->strings['Delete conversation'] = 'Ta bort konversation';
$a->strings['Message not available.'] = 'Meddelandet är inte tillgängligt.';
$a->strings['Delete message'] = 'Ta bort meddelande';
$a->strings['Send Reply'] = 'Skicka svar';
$a->strings['Applications'] = 'Applikationer';
$a->strings["Invite Friends"] = "Bjud in vänner";
$a->strings['Connect/Follow'] = 'Anslut/Följ';
$a->strings["Invite Friends"] = "Bjud in folk du känner";
$a->strings['Find People With Shared Interests'] = 'Sök personer som har samma intressen som du';
$a->strings['Connect/Follow'] = 'Gör till kontakt/Följ';
$a->strings['Example: bob@example.com, http://example.com/barbara'] = 'Exempel: adam@exempel.com, http://exempel.com/bertil';
$a->strings['Follow'] = 'Följ';
$a->strings['Could not access contact record.'] = 'Could not access contact record.';
$a->strings['Could not locate selected profile.'] = 'Hittade inte vald profil.';
$a->strings['Could not access contact record.'] = 'Hittar inte information om kontakten.';
$a->strings['Could not locate selected profile.'] = 'Hittar inte vald profil.';
$a->strings['Contact updated.'] = 'Kontakten har uppdaterats.';
$a->strings['Failed to update contact record.'] = 'Failed to update contact record.';
$a->strings['Failed to update contact record.'] = 'Det blev fel när kontakten skulle uppdateras.';
$a->strings['Contact has been '] = 'Kontakten ';
$a->strings['blocked'] = 'spärrad';
$a->strings['unblocked'] = 'inte längre spärrad';
@ -111,12 +89,12 @@ $a->strings['Contact not found.'] = 'Kontakten hittades inte.';
$a->strings['Mutual Friendship'] = 'Ömsesidig vänskap';
$a->strings['is a fan of yours'] = 'är ett fan till dig';
$a->strings['you are a fan of'] = 'du är fan till';
$a->strings['Privacy Unavailable'] = 'Privacy Unavailable';
$a->strings['Privacy Unavailable'] = 'Inte tillgängligt';
$a->strings['Private communications are not available for this contact.'] = 'Det går inte att utbyta personliga meddelanden med den här kontakten.';
$a->strings['Never'] = 'Aldrig';
$a->strings["\x28Update was successful\x29"] = "\x28Uppdateringen lyckades\x29";
$a->strings["\x28Update was not successful\x29"] = "\x28Uppdateringen lyckades inte\x29";
$a->strings['Contact Editor'] = 'Kontaktredigerare';
$a->strings["\x28Update was successful\x29"] = "(Uppdateringen lyckades)";
$a->strings["\x28Update was not successful\x29"] = "(Uppdateringen lyckades inte)";
$a->strings['Contact Editor'] = 'Ändra kontakter';
$a->strings['Visit $name\'s profile'] = 'Besök $name ';
$a->strings['Block/Unblock contact'] = 'Spärra kontakt eller häv spärr';
$a->strings['Ignore contact'] = 'Ignorera kontakt';
@ -130,94 +108,86 @@ $a->strings['Unignore this contact'] = 'Ignorera inte längre kontakt';
$a->strings['Ignore this contact'] = 'Ignorera kontakt';
$a->strings['Currently blocked'] = 'Spärrad';
$a->strings['Currently ignored'] = 'Ignoreras';
$a->strings['Contacts'] = 'Kontakter';
$a->strings['Show Blocked Connections'] = 'Visa spärrade kontakter';
$a->strings['Hide Blocked Connections'] = 'Dölj spärrade kontakter';
$a->strings['Finding: '] = 'Hittar: ';
$a->strings['Find'] = 'Sök';
$a->strings['Visit '] = 'Besök ';
$a->strings['\'s profile'] = 's profil';
$a->strings['Visit $username\'s profile'] = 'Gå till profilen som tillhör $username';
$a->strings['Edit contact'] = 'Ändra kontakt';
$a->strings['Profile not found.'] = 'Profilen hittades inte.';
$a->strings['Response from remote site was not understood.'] = 'Kunde inte tolka svaret från fjärrsajten.';
$a->strings['Unexpected response from remote site: '] = 'Oväntat svar från fjärrsajten: ';
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Confirmation completed successfully.";
$a->strings['Remote site reported: '] = 'Remote site reported: ';
$a->strings["Confirmation completed successfully."] = "Bekräftat.";
$a->strings['Remote site reported: '] = 'Meddelande från fjärrsajten: ';
$a->strings["Temporary failure. Please wait and try again."] = "Tillfälligt fel. Försök igen lite senare.";
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Introduction failed or was revoked.";
$a->strings['Unable to set contact photo.'] = 'Det gick inte att välja profilbild.';
$a->strings["Introduction failed or was revoked."] = "Kontaktförfrågan gick inte fram eller har återkallats.";
$a->strings['Unable to set contact photo.'] = 'Det gick inte att byta profilbild.';
$a->strings['is now friends with'] = 'är nu vän med';
$a->strings['No user record found for '] = 'No user record found for ';
$a->strings['Our site encryption key is apparently messed up.'] = 'Det är något fel på webbplatsens krypteringsnyckel.';
$a->strings['Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us.'] = 'Empty site URL was provided or URL could not be decrypted by us.';
$a->strings['Contact record was not found for you on our site.'] = 'Contact record was not found for you on our site.';
$a->strings['Contact record was not found for you on our site.'] = 'Det gick inte att hitta efterfrågad information på vår webbplats.';
$a->strings['The ID provided by your system is a duplicate on our system. It should work if you try again.'] = 'Det ID som angavs av ditt system är samma som på vårt system. Det borde fungera om du provar igen.';
$a->strings['Unable to set your contact credentials on our system.'] = 'Unable to set your contact credentials on our system.';
$a->strings['Unable to update your contact profile details on our system'] = 'Unable to update your contact profile details on our system';
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Anslutningen accepterades %s";
$a->strings["Connection accepted at "] = "Anslutningen accepterades ";
$a->strings['Administrator'] = 'Administratör';
$a->strings["Connection accepted at %s"] = "Kontaktförfrågan beviljad - %s";
$a->strings['Administrator'] = 'Admin';
$a->strings['noreply'] = 'noreply';
$a->strings["%s commented on an item at %s"] = "%s har kommenterat något %s";
$a->strings[' commented on an item at '] = ' har kommenterat ';
$a->strings[" commented on an item at "] = " har kommenterat ";
$a->strings[' welcomes '] = ' välkomnar ';
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Den här förfrågan har redan accepterats.";
$a->strings["%s commented on an item at %s"] = "%s har kommenterat ett inlägg på %s";
$a->strings["This introduction has already been accepted."] = "Den här förfrågan har redan beviljats.";
$a->strings['Profile location is not valid or does not contain profile information.'] = 'Profiladressen är ogiltig eller innehåller ingen profilinformation.';
$a->strings['Warning: profile location has no identifiable owner name.'] = 'Warning: profile location has no identifiable owner name.';
$a->strings['Warning: profile location has no profile photo.'] = 'Varning: I den profilen finns ingen profilbild.';
$a->strings["Introduction complete."] = "Presentationen är klar.";
$a->strings[' required parameter'] = ' obligatoriskt fält';
$a->strings[" was "] = " var ";
$a->strings["s were "] = " var ";
$a->strings["not found at the given location."] = "finns inte på platsen som angavs.";
$a->strings["Introduction complete."] = "Presentationen klar.";
$a->strings['Unrecoverable protocol error.'] = 'Irreparabelt protokollfel.';
$a->strings['Warning: profile location has no identifiable owner name.'] = 'Varning: Hittar inget namn som identifierar profilen.';
$a->strings['Warning: profile location has no profile photo.'] = 'Varning: Profilen innehåller inte någon profilbild.';
$a->strings["Introduction complete."] = "Kontaktförfrågan/Presentationen är klar.";
$a->strings['Unrecoverable protocol error.'] = 'Protokollfel.';
$a->strings['Profile unavailable.'] = 'Profilen är inte tillgänglig.';
$a->strings['%s has received too many connection requests today.'] = '%s har tagit emot för många förfrågningar idag.';
$a->strings[' has received too many connection requests today.'] = ' har tagit emot för många förfrågningar idag.';
$a->strings['Spam protection measures have been invoked.'] = 'Åtgärder för skydd mot spam har aktiverats.';
$a->strings['Friends are advised to please try again in 24 hours.'] = 'Friends are advised to please try again in 24 hours.';
$a->strings['%s has received too many connection requests today.'] = '%s har fått för många kontaktförfrågningar idag.';
$a->strings['Spam protection measures have been invoked.'] = 'Åtgärder för spamskydd har vidtagits.';
$a->strings['Friends are advised to please try again in 24 hours.'] = 'Dina vänner kan prova igen om ett dygn.';
$a->strings["Invalid locator"] = "Invalid locator";
$a->strings["Unable to resolve your name at the provided location."] = "Unable to resolve your name at the provided location.";
$a->strings['You have already introduced yourself here.'] = 'Du har redan presenterat dig här.';
$a->strings['Apparently you are already friends with .'] = 'Du är tydligen redan vän med .';
$a->strings['Apparently you are already friends with .'] = 'Du är redan vän med .';
$a->strings['Invalid profile URL.'] = 'Ogiltig profil-URL.';
$a->strings['Disallowed profile URL.'] = 'Otillåten profil-URL.';
$a->strings['Your introduction has been sent.'] = 'Presentationen har skickats.';
$a->strings['Your introduction has been sent.'] = 'Kontaktförfrågan/Presentationen har skickats.';
$a->strings["Please login to confirm introduction."] = "Logga in för att acceptera förfrågan.";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile.";
$a->strings['[Name Withheld]'] = '[Name Withheld]';
$a->strings["Introduction received at "] = "Presentationen ankom ";
$a->strings["Incorrect identity currently logged in. Please login to <strong>this</strong> profile."] = "Inloggad med fel identitet. Logga in med <strong>den här</strong> profilen.";
$a->strings['[Name Withheld]'] = '[Namnet visas inte]';
$a->strings["Introduction received at "] = "Inkommen kontaktförfrågan/presentation - ";
$a->strings['Friend/Connection Request'] = 'Vän- eller kontaktförfrågan';
$a->strings['Please answer the following:'] = 'Besvara följande, tack:';
$a->strings['Please answer the following:'] = 'Var vänlig besvara följande:';
$a->strings['Does $name know you?'] = 'Känner $name dig?';
$a->strings['Yes'] = 'Ja';
$a->strings['No'] = 'Nej';
$a->strings['Add a personal note:'] = 'Lägg till ett personligt meddelande:';
$a->strings['Please enter your profile address from one of the following supported social networks:'] = 'Ange din profiladress på ett av följande sociala nätverk som stöds:';
$a->strings['Please enter your profile address from one of the following supported social networks:'] = 'Ange din profiladress på ett av följande sociala nätverk:';
$a->strings['Friendika'] = 'Friendika';
$a->strings['StatusNet/Federated Social Web'] = 'StatusNet/Federated Social Web';
$a->strings["Private \x28secure\x29 network"] = "Privat \x28säkert\x29 nätverk";
$a->strings["Public \x28insecure\x29 network"] = "Offentligt \x28osäkert\x29 nätverk";
$a->strings["Private \x28secure\x29 network"] = "Privat (säkert) nätverk";
$a->strings["Public \x28insecure\x29 network"] = "Offentligt (osäkert) nätverk";
$a->strings['Your profile address:'] = 'Din profiladress:';
$a->strings['Submit Request'] = 'Skicka begäran';
$a->strings['Submit Request'] = 'Skicka förfrågan';
$a->strings['Cancel'] = 'Avbryt';
$a->strings["%d required parameter was not found at the given location"] = array(
0 => "%d required parameter was not found at the given location",
1 => "%d required parameters were not found at the given location",
);
$a->strings['Global Directory'] = 'Global medlemskatalog';
$a->strings['Item not found.'] = 'Hittades inte.';
$a->strings['Global Directory'] = 'Medlemskatalog för flera sajter';
$a->strings['Age: '] = 'Ålder: ';
$a->strings['Gender: '] = 'Kön: ';
$a->strings["No entries \x28some entries may be hidden\x29."] = "Inget att visa. (Man kan välja att inte synas här)";
$a->strings['Item not found.'] = 'Hittar inte.';
$a->strings['Private Message'] = 'Personligt meddelande';
$a->strings["I like this \x28toggle\x29"] = "Jag gillar detta \x28toggle\x29";
$a->strings["I don't like this \x28toggle\x29"] = "Jag ogillar detta \x28toggle\x29";
$a->strings['Share'] = 'Dela med dig';
$a->strings["I like this \x28toggle\x29"] = "Jag gillar det här (växla)";
$a->strings["I don't like this \x28toggle\x29"] = "Jag ogillar det här (växla)";
$a->strings['Share'] = 'Publicera';
$a->strings['Please wait'] = 'Vänta';
$a->strings['This is you'] = 'Det här är du';
$a->strings['Edit'] = 'Ändra';
$a->strings['Delete'] = 'Ta bort';
$a->strings['View $name\'s profile'] = 'Visa $name s profil';
$a->strings['View $owner_name\'s profile'] = 'Visa $owner_name s profil';
$a->strings['View $name\'s profile'] = 'Gå till profilen som tillhör $name';
$a->strings['View $owner_name\'s profile'] = 'Gå till profilen som tillhör $owner_name';
$a->strings['to'] = 'till';
$a->strings['Wall-to-Wall'] = 'Logg-till-logg';
$a->strings['via Wall-To-Wall:'] = 'via Logg-till-logg:';
@ -225,34 +195,43 @@ $a->strings['Item has been removed.'] = 'Har tagits bort.';
$a->strings['Shared content is covered by the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution 3.0</a> license.'] = 'Innehållet omfattas av licensen <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution 3.0</a>.';
$a->strings['Item not found'] = 'Hittades inte';
$a->strings['Edit post'] = 'Ändra inlägg';
$a->strings['Upload photo'] = 'Ladda upp foto';
$a->strings['Upload photo'] = 'Ladda upp bild';
$a->strings['Insert web link'] = 'Infoga länk';
$a->strings['Insert YouTube video'] = 'Infoga video från YouTube';
$a->strings['Insert Vorbis [.ogg] video'] = 'Lägg in video i format Vorbis [.ogg]';
$a->strings['Insert Vorbis [.ogg] audio'] = 'Lägg in ljud i format Vorbis [.ogg]';
$a->strings['Set your location'] = 'Ange plats';
$a->strings['Clear browser location'] = 'Clear browser location';
$a->strings['Permission settings'] = 'Inställning av rättigheter';
$a->strings['CC: email addresses'] = 'CC: e-postadresser';
$a->strings['Permission settings'] = 'Åtkomstinställningar';
$a->strings['CC: email addresses'] = 'Kopia: e-postadresser';
$a->strings['Example: bob@example.com, mary@example.com'] = 'Exempel: adam@exempel.com, bertil@exempel.com';
$a->strings['The profile address specified does not provide adequate information.'] = 'Angiven profiladress ger inte tillräcklig information.';
$a->strings['Limited profile. This person will be unable to receive direct/personal notifications from you.'] = 'Begränsad profil. Den här personen kommer inte att kunna ta emot personliga meddelanden från dig.';
$a->strings['Unable to retrieve contact information.'] = 'Det gick inte att kontaktinformationen.';
$a->strings['Unable to retrieve contact information.'] = 'Det gick inte att komma åt kontaktinformationen.';
$a->strings['following'] = 'följer';
$a->strings['This is Friendika version'] = 'Det här är Friendika version';
$a->strings['running at web location'] = 'som körs på';
$a->strings['Shared content within the Friendika network is provided under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution 3.0 license</a>'] = 'Innehåll som publiceras inom Friendikanätverket omfattas av licensen <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">Creative Commons Attribution 3.0 license</a>';
$a->strings['Please visit <a href="http://project.friendika.com">Project.Friendika.com</a> to learn more about the Friendika project.'] = 'Gå till <a href="http://project.friendika.com">Project.Friendika.com</a> om du vill läsa mer om friendikaprojektet.';
$a->strings['Bug reports and issues: please visit'] = 'Anmäl buggar eller andra problem, gå till';
$a->strings['Suggestions, praise, donations, etc. - please email "Info" at Friendika - dot com'] = 'Förslag, beröm, donationer, etc. - skicka e-post till "info at friendika punkt com" ';
$a->strings['Installed plugins/addons/apps'] = 'Installerade insticksprogram/applikationer';
$a->strings['No installed plugins/addons/apps'] = 'Inga installerade insticksprogram/applikationer';
$a->strings['Group created.'] = 'Gruppen har skapats.';
$a->strings['Could not create group.'] = 'Det gick inte att skapa gruppen.';
$a->strings['Group not found.'] = 'Gruppen hittades inte.';
$a->strings['Group name changed.'] = 'Gruppens namn har ändrats.';
$a->strings['Membership list updated.'] = 'Medlemslistan har uppdaterats.';
$a->strings['Group removed.'] = 'Gruppen har tagits bort.';
$a->strings['Unable to remove group.'] = 'Gruppen kunde inte tas bort.';
$a->strings['Unable to remove group.'] = 'Det gick inte att ta bort gruppen.';
$a->strings["Welcome to %s"] = "Välkommen till %s";
$a->strings["Welcome to "] = "Välkommen till ";
$a->strings['Could not create/connect to database.'] = 'Det gick inte att skapa eller ansluta till databasen.';
$a->strings['Connected to database.'] = 'Ansluten till databasen.';
$a->strings['Database import succeeded.'] = 'Databasen har importerats.';
$a->strings['Proceed with Installation'] = 'Fortsätt med installationen';
$a->strings['Your Friendika site database has been installed.'] = 'Databasen för din friendikasajt har installerats.';
$a->strings['IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller.'] = 'IMPORTANT: You will need to [manually] setup a scheduled task for the poller.';
$a->strings['Please see the file "INSTALL.txt".'] = 'Se filen "INSTALL.txt".';
$a->strings['Proceed to registration'] = 'Gå vidare till registreringen';
$a->strings['Database import failed.'] = 'Det gick inte att importera databasen.';
$a->strings['You may need to import the file "database.sql" manually using phpmyadmin or mysql.'] = 'Du kanske måste importera filen "database.sql" manuellt med phpmyadmin eller mysql.';
$a->strings['Welcome to Friendika.'] = 'Välkommen till Friendika.';
@ -276,44 +255,39 @@ $a->strings['The database configuration file ".htconfig.php" could not be writte
$a->strings['Errors encountered creating database tables.'] = 'Fel vid skapandet av databastabeller.';
$a->strings['%s : Not a valid email address.'] = '%s : Ogiltig e-postadress.';
$a->strings['%s : Message delivery failed.'] = '%s : Meddelandet kom inte fram.';
$a->strings['Not a valid email address.'] = 'Ogiltig e-postadress.';
$a->strings['Please join my network on '] = 'Gå med i mitt nätverk på ';
$a->strings['Message delivery failed.'] = 'Meddelandet kom inte fram.';
$a->strings[' messages sent.'] = ' meddelanden har skickats.';
$a->strings['Send invitations'] = 'Send invitations';
$a->strings['Send invitations'] = 'Skicka inbjudningar';
$a->strings['Enter email addresses, one per line:'] = 'Ange e-postadresser, en per rad:';
$a->strings['Please join my social network on '] = 'Gå med i mitt sociala nätverk på ';
$a->strings['Your message:'] = 'Ditt meddelande:';
$a->strings['Your message:'] = 'Meddelande:';
$a->strings['To accept this invitation, please visit:'] = 'Gå hit för att tacka ja till inbjudan:';
$a->strings['Once you have registered, please connect with me via my profile page at:'] = 'Once you have registered, please connect with me via my profile page at:';
$a->strings['Once you have registered, please connect with me via my profile page at:'] = 'Vi kan bli kontakter via min profil. Besök min profil här när du har registrerat dig:';
$a->strings["%d message sent."] = array(
0 => "%d meddelande skickat.",
1 => "%d meddelanden skickade.",
0 => "%d meddelande har skickats.",
1 => "%d meddelanden har skickats.",
);
$a->strings['Unable to locate original post.'] = 'Unable to locate original post.';
$a->strings['Unable to locate original post.'] = 'Hittar inte det ursprungliga inlägget.';
$a->strings['Empty post discarded.'] = 'Tomt inlägg. Inte sparat.';
$a->strings['Wall Photos'] = 'Loggfoton';
$a->strings["%s commented on your item at %s"] = "%s har kommenterat något %s";
$a->strings["Administrator"] = "Administratör";
$a->strings["%s posted on your profile wall at %s"] = "%s har gjort ett inlägg på din logg %s";
$a->strings['Wall Photos'] = 'Loggbilder';
$a->strings["%s commented on your item at %s"] = "%s har kommenterat ditt inlägg på %s";
$a->strings["Administrator"] = "Admin";
$a->strings["%s posted on your profile wall at %s"] = "%s har gjort ett inlägg på din logg %s";
$a->strings['System error. Post not saved.'] = 'Något gick fel. Inlägget sparades inte.';
$a->strings['You may visit them online at'] = 'Besök online på';
$a->strings['Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages.'] = 'Kontakta avsändaren genom att svara på det här meddelandet om du inte vill ha sådana här meddelanden.';
$a->strings['%s posted an update.'] = '%s har uppdaterat något.';
$a->strings['photo'] = 'foto';
$a->strings['%s posted an update.'] = '%s har gjort ett inlägg.';
$a->strings['photo'] = 'bild';
$a->strings['status'] = 'status';
$a->strings['%1$s likes %2$s\'s %3$s'] = '%1$s gillar %2$s\'s %3$s';
$a->strings['%1$s doesn\'t like %2$s\'s %3$s'] = '%1$s ogillar %2$s\'s %3$s';
$a->strings['Remote privacy information not available.'] = 'Remote privacy information not available.';
$a->strings['Visible to:'] = 'Synlig för:';
$a->strings["Welcome back %s"] = "Välkommen tillbaka, %s";
$a->strings['Password reset requested at '] = 'Lösenordsåterställning begärd ';
$a->strings["Welcome back "] = "Välkommen tillbaka ";
$a->strings['Manage Identities and/or Pages'] = 'Ändra identiteter eller sidor';
$a->strings["\x28Toggle between different identities or community/group pages which share your account details.\x29"] = "\x28Toggle between different identities or community/group pages which share your account details.\x29";
$a->strings['Select an identity to manage: '] = 'Välj vilken identitet du vill ändra: ';
$a->strings["Welcome back %s"] = "Välkommen tillbaka %s";
$a->strings['Manage Identities and/or Pages'] = 'Hantera identiteter eller sidor';
$a->strings["\x28Toggle between different identities or community/group pages which share your account details.\x29"] = "(Växla mellan olika identiteter eller gemenskaper/gruppsidor som är kopplade till ditt konto.)";
$a->strings['Select an identity to manage: '] = 'Välj vilken identitet du vill hantera: ';
$a->strings['Profile Match'] = 'Matcha profiler';
$a->strings['No matches'] = 'Ingen träff';
$a->strings['No recipient selected.'] = 'Ingen mottagare har valts.';
$a->strings['[no subject]'] = '[no subject]';
$a->strings['[no subject]'] = '[ingen rubrik]';
$a->strings['Unable to locate contact information.'] = 'Det gick inte att hitta kontaktuppgifterna.';
$a->strings['Message sent.'] = 'Meddelandet har skickats.';
$a->strings['Message could not be sent.'] = 'Det gick inte att skicka meddelandet.';
@ -324,66 +298,68 @@ $a->strings['New Message'] = 'Nytt meddelande';
$a->strings['Message deleted.'] = 'Meddelandet togs bort.';
$a->strings['Conversation removed.'] = 'Konversationen togs bort.';
$a->strings['Please enter a link URL:'] = 'Ange en länk (URL):';
$a->strings['Send Private Message'] = 'Skicka ett personligt meddelande';
$a->strings['Send Private Message'] = 'Skicka personligt meddelande';
$a->strings['To:'] = 'Till:';
$a->strings['Subject:'] = 'Ämne:';
$a->strings['Subject:'] = 'Rubrik:';
$a->strings['No messages.'] = 'Inga meddelanden.';
$a->strings['Delete conversation'] = 'Ta bort konversation';
$a->strings['Message not available.'] = 'Meddelandet är inte tillgängligt.';
$a->strings['Delete message'] = 'Ta bort meddelande';
$a->strings['Send Reply'] = 'Skicka svar';
$a->strings['Normal View'] = 'Normal vy';
$a->strings['New Item View'] = 'New Item View';
$a->strings['Share'] = 'Dela med dig';
$a->strings['Insert YouTube video'] = 'Infoga klipp från YouTube';
$a->strings['Normal View'] = 'Normalvy';
$a->strings['New Item View'] = 'Nya inlägg först';
$a->strings['Please enter a YouTube link:'] = 'Ange en YouTube-länk:';
$a->strings["Please enter a video\x28.ogg\x29 link/URL:"] = "Please enter a video\x28.ogg\x29 link/URL:";
$a->strings["Please enter an audio\x28.ogg\x29 link/URL:"] = "Please enter an audio\x28.ogg\x29 link/URL:";
$a->strings["Please enter a video\x28.ogg\x29 link/URL:"] = "Ange länk/URL till video (.ogg):";
$a->strings["Please enter an audio\x28.ogg\x29 link/URL:"] = "Ange länk/URL till ljud (.ogg):";
$a->strings['Where are you right now?'] = 'Var är du just nu?';
$a->strings['No such group'] = 'Gruppen finns inte';
$a->strings['Group is empty'] = 'Gruppen är tom';
$a->strings['Group: '] = 'Grupp: ';
$a->strings['View in context'] = 'Visa i sitt sammanhang';
$a->strings['See more posts like this'] = 'Leta inlägg som liknar det här';
$a->strings['See all %d comments'] = 'Visa alla %d kommentarer';
$a->strings['Invalid request identifier.'] = 'Invalid request identifier.';
$a->strings['Discard'] = 'Kasta bort';
$a->strings['Discard'] = 'Ta bort';
$a->strings['Ignore'] = 'Ignorera';
$a->strings['Pending Friend/Connect Notifications'] = 'Väntande kontaktförfrågningar';
$a->strings['Show Ignored Requests'] = 'Visa förfrågningar du ignorerat';
$a->strings['Hide Ignored Requests'] = 'Dölj förfrågningar du ignorerat';
$a->strings['Claims to be known to you: '] = 'Hävdar att du vet vem han/hon är: ';
$a->strings['yes'] = 'ja';
$a->strings['no'] = 'nej';
$a->strings['Approve as: '] = 'Godkänn som: ';
$a->strings['Approve as: '] = 'Godkänn och lägg till som: ';
$a->strings['Friend'] = 'Vän';
$a->strings['Fan/Admirer'] = 'Fan/Beundrare';
$a->strings['Notification type: '] = 'Notification type: ';
$a->strings['Friend/Connect Request'] = 'Friend/Connect Request';
$a->strings['New Follower'] = 'New Follower';
$a->strings['Notification type: '] = 'Typ av avisering: ';
$a->strings['Friend/Connect Request'] = 'Vän- eller kontaktförfrågan';
$a->strings['New Follower'] = 'En som vill följa dig';
$a->strings['Approve'] = 'Godkänn';
$a->strings['No notifications.'] = 'Inga aviseringar.';
$a->strings['User registrations waiting for confirm'] = 'Användare som registrerat sig och inväntar godkännande';
$a->strings['No registrations.'] = 'Inga registreringar.';
$a->strings['Login failed.'] = 'Inloggningen misslyckades.';
$a->strings["Welcome back "] = "Välkommen tillbaka, ";
$a->strings["Welcome back "] = "Välkommen tillbaka ";
$a->strings['Photo Albums'] = 'Fotoalbum';
$a->strings['Contact Photos'] = 'Contact Photos';
$a->strings['Contact information unavailable'] = 'Kontaktinformationen är inte tillgänglig';
$a->strings['Contact Photos'] = 'Dina kontakters bilder';
$a->strings['Contact information unavailable'] = 'Kommer inte åt kontaktuppgifter.';
$a->strings['Profile Photos'] = 'Profilbilder';
$a->strings['Album not found.'] = 'Albumet finns inte.';
$a->strings['Delete Album'] = 'Ta bort album';
$a->strings['Delete Photo'] = 'Ta bort foto';
$a->strings['Delete Photo'] = 'Ta bort bild';
$a->strings['was tagged in a'] = 'har taggats i';
$a->strings['by'] = 'av';
$a->strings['Image exceeds size limit of '] = 'Bilden överskrider den tillåtna storleken ';
$a->strings['Unable to process image.'] = 'Bilden kunde inte bahandlas.';
$a->strings['Unable to process image.'] = 'Det gick inte att behandla bilden.';
$a->strings['Image upload failed.'] = 'Fel vid bilduppladdning.';
$a->strings['No photos selected'] = 'Inga foton har valts';
$a->strings['Upload Photos'] = 'Ladda upp foton';
$a->strings['No photos selected'] = 'Inga bilder har valts';
$a->strings['Upload Photos'] = 'Ladda upp bilder';
$a->strings['New album name: '] = 'Nytt album med namn: ';
$a->strings['or existing album name: '] = 'eller befintligt album med namn: ';
$a->strings['Permissions'] = 'Åtkomst';
$a->strings['Edit Album'] = 'Redigera album';
$a->strings['View Photo'] = 'Visa foto';
$a->strings['Photo not available'] = 'Fotot är inte tillgängligt';
$a->strings['Edit photo'] = 'Ändra foto';
$a->strings['View Photo'] = 'Visa bild';
$a->strings['Photo not available'] = 'Bilden är inte tillgänglig';
$a->strings['Edit photo'] = 'Hantera bild';
$a->strings['<< Prev'] = '<< Föreg';
$a->strings['View Full Size'] = 'Visa fullstor';
$a->strings['Next >>'] = 'Nästa >>';
@ -393,59 +369,59 @@ $a->strings['New album name'] = 'Nytt album med namn';
$a->strings['Caption'] = 'Caption';
$a->strings['Add a Tag'] = 'Lägg till tagg';
$a->strings['Example: @bob, @Barbara_Jensen, @jim@example.com, #California, #camping'] = 'Exempel: @adam, @Anna_Andersson, @johan@exempel.com, #Stockholm, #camping';
$a->strings['Recent Photos'] = 'Nyligen tillagda foton';
$a->strings['Upload New Photos'] = 'Ladda upp foton';
$a->strings['Recent Photos'] = 'Nyligen tillagda bilder';
$a->strings['Upload New Photos'] = 'Ladda upp bilder';
$a->strings['View Album'] = 'Titta i album';
$a->strings['Status'] = 'Status';
$a->strings['Profile'] = 'Profil';
$a->strings['Photos'] = 'Bilder';
$a->strings['Image uploaded but image cropping failed.'] = 'Bilden laddades upp men det blev fel när den skulle beskäras.';
$a->strings['Image size reduction [175] failed.'] = 'Fel när bildstorlek skulle minskas [175].';
$a->strings['Image size reduction [80] failed.'] = 'Fel när bildstorlek skulle minskas [80].';
$a->strings['Image size reduction [48] failed.'] = 'Fel när bildstorlek skulle minskas [48].';
$a->strings['Unable to process image'] = 'Det gick inte att behandla bilden';
$a->strings['Crop Image'] = 'Beskär bild';
$a->strings['Please adjust the image cropping for optimum viewing.'] = 'Välj hur bilden ska beskäras för att bli så bra som möjligt.';
$a->strings['Done Editing'] = 'Spara';
$a->strings['Image uploaded successfully.'] = 'Bilden har laddats upp.';
$a->strings['Image size reduction [640] failed.'] = 'Fel när bildstorlek skulle minskas [640].';
$a->strings['Profile Name is required.'] = 'Profilen måste ha ett namn.';
$a->strings['Profile updated.'] = 'Profilen har uppdaterats.';
$a->strings['Profile deleted.'] = 'Profilen har tagits bort.';
$a->strings['Profile-'] = 'Profil-';
$a->strings['New profile created.'] = 'En ny profil har skapats.';
$a->strings['Profile unavailable to clone.'] = 'Det gick inte att klona profilen.';
$a->strings['This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet.'] = 'Det här är din <strong>offentliga</strong> profil.<br />Den <strong>kan</strong> vara synlig för vem som helst på internet.';
$a->strings['Age: '] = 'Ålder: ';
$a->strings['This is your <strong>public</strong> profile.<br />It <strong>may</strong> be visible to anybody using the internet.'] = 'Det här är din <strong>offentliga</strong> profil.<br />Den <strong>kan vara synlig för vem som helst</strong> på internet.';
$a->strings['Profile Image'] = 'Profilbild';
$a->strings['Invalid OpenID url'] = 'Ogiltig OpenID-URL';
$a->strings['Please enter the required information.'] = 'Fyll i alla obligatoriska fält.';
$a->strings['Please use a shorter name.'] = 'Välj ett kortare namn.';
$a->strings['Name too short.'] = 'Namnet är för kort.';
$a->strings["That doesn\'t appear to be your full \x28First Last\x29 name."] = "Du verkar inte ha angett ditt fullständiga namn.";
$a->strings['Your email domain is not among those allowed on this site.'] = 'Din epostdomän är inte tillåten på den här webbplatsen.';
$a->strings['Cannot use that email.'] = 'Får inte använda den e-postadressen.';
$a->strings['Your email domain is not among those allowed on this site.'] = 'Din e-postdomän är inte tillåten på den här webbplatsen.';
$a->strings['Not a valid email address.'] = 'Ogiltig e-postadress.';
$a->strings['Cannot use that email.'] = 'Otillåten e-postadress.';
$a->strings['Your "nickname" can only contain "a-z", "0-9", "-", and "_", and must also begin with a letter.'] = 'Ditt användarnamn får bara innehålla "a-z", "0-9", "-" och "_", och måste dessutom börja med en bokstav.';
$a->strings['Nickname is already registered. Please choose another.'] = 'Användarnamnet är upptaget. Välj ett annat.';
$a->strings['SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed.'] = 'SERIOUS ERROR: Generation of security keys failed.';
$a->strings['An error occurred during registration. Please try again.'] = 'Något gick fel vid registreringen. Försök igen.';
$a->strings['An error occurred creating your default profile. Please try again.'] = 'Det blev fel när din huvudsakliga profil (default) skulle skapas. Prova igen.';
$a->strings['Registration details for '] = 'Detaljer i registreringen av ';
$a->strings['Registration successful. Please check your email for further instructions.'] = 'Registrering klar. Kolla din e-post för vidare instruktioner.';
$a->strings['An error occurred creating your default profile. Please try again.'] = 'Det blev fel när din standardprofil skulle skapas. Prova igen.';
$a->strings['Registration successful. Please check your email for further instructions.'] = 'Registrering klar. Kolla din e-post för vidare information.';
$a->strings['Failed to send email message. Here is the message that failed.'] = 'Det gick inte att skicka e-brevet. Här är meddelandet som inte kunde skickas.';
$a->strings['Your registration can not be processed.'] = 'Det går inte att behandla registreringen.';
$a->strings['Registration request at '] = 'Registration request at ';
$a->strings['Your registration is pending approval by the site owner.'] = 'Din registrering inväntar godkännande av webbplatsens ägare.';
$a->strings["You may \x28optionally\x29 fill in this form via OpenID by supplying your OpenID and clicking 'Register'."] = "Om du vill kan du fylla i detta formulär via OpenID genom att ange ditt OpenID och klicka på 'Registrera'.";
$a->strings['If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items.'] = 'Om du inte vet vad OpenID är kan du lämna det fältet tomt och fylla i resten.';
$a->strings["Your OpenID \x28optional\x29: "] = "Ditt OpenID \x28krävs ej\x29: ";
$a->strings['If you are not familiar with OpenID, please leave that field blank and fill in the rest of the items.'] = 'Om du inte vet vad OpenID är, eller inte vill använda det, kan du lämna det fältet tomt och fylla i resten.';
$a->strings["Your OpenID \x28optional\x29: "] = "OpenID (om du vill): ";
$a->strings['Members of this network prefer to communicate with real people who use their real names.'] = 'Medlemmarna i det här nätverket föredrar att kommunicera med riktiga människor som använder sina riktiga namn.';
$a->strings['Include your profile in member directory?'] = 'Inkludera din profil i medlemskatalogen?';
$a->strings['Include your profile in member directory?'] = 'Ta med profilen i medlemskatalogen?';
$a->strings['Registration'] = 'Registrering';
$a->strings['Your Full Name ' . "\x28" . 'e.g. Joe Smith' . "\x29" . ': '] = 'Ditt fullständiga namn ' . "\x28" . 't. ex. Karl Karlsson' . "\x29" . ': ';
$a->strings['Your Email Address: '] = 'Din e-postadress: ';
$a->strings['Your Full Name ' . "\x28" . 'e.g. Joe Smith' . "\x29" . ': '] = 'Fullständigt namn ' . "\x28" . 't. ex. Karl Karlsson' . "\x29" . ': ';
$a->strings['Your Email Address: '] = 'E-postadress: ';
$a->strings['Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be \'<strong>nickname@$sitename</strong>\'.'] = 'Välj ett användarnamn. Det måste inledas med en bokstav. Din profiladress på den här webbplatsen blir \'<strong>användarnamn@$sitename</strong>\'.';
$a->strings['Choose a nickname: '] = 'Välj ett användarnamn: ';
$a->strings['Please login.'] = 'Logga in.';
$a->strings['Registration revoked for '] = 'Registration revoked for ';
$a->strings['Account approved.'] = 'Kontot har godkänts.';
$a->strings['Remove My Account'] = 'Ta bort mitt konto';
$a->strings['This will completely remove your account. Once this has been done it is not recoverable.'] = 'Detta kommer att ta bort kontot helt och hållet. Efter att det är gjort går det inte att återställa.';
$a->strings['Please enter your password for verification:'] = 'Ange lösenordet igen för jämförelse:';
$a->strings['Please enter your password for verification:'] = 'Ange lösenordet igen för säkerhets skull:';
$a->strings['No results.'] = 'Inga resultat.';
$a->strings['Passwords do not match. Password unchanged.'] = 'Lösenorden skiljer sig åt. Lösenordet ändras inte.';
$a->strings['Empty passwords are not allowed. Password unchanged.'] = 'Lösenordet får inte vara blankt. Lösenordet ändras inte.';
$a->strings['Password changed.'] = 'Lösenordet har ändrats.';
@ -455,13 +431,14 @@ $a->strings[' Name too short.'] = ' Namnet är för kort.';
$a->strings[' Not valid email.'] = ' Ogiltig e-postadress.';
$a->strings[' Cannot change to that email.'] = ' Ändring till den e-postadressen görs inte.';
$a->strings['Settings updated.'] = 'Inställningarna har uppdaterats.';
$a->strings['Plugin Settings'] = 'Inställningar för insticksprogram \x28plugins\x29';
$a->strings['Plugin Settings'] = 'Inställningar för insticksprogram';
$a->strings['Account Settings'] = 'Kontoinställningar';
$a->strings['No Plugin settings configured'] = 'No Plugin settings configured';
$a->strings['No Plugin settings configured'] = 'Det finns inga inställningar för insticksprogram';
$a->strings['OpenID: '] = 'OpenID: ';
$a->strings["&nbsp;\x28Optional\x29 Allow this OpenID to login to this account."] = "&nbsp;\x28Valfritt\x29 Tillåt inloggning med detta OpenID på det här kontot.";
$a->strings['Profile is <strong>not published</strong>.'] = 'Profilen är <strong>inte publicerad</strong>.';
$a->strings['Default Post Permissions'] = 'Default Post Permissions';
$a->strings['Export Personal Data'] = 'Exportera personlig information';
$a->strings['Default Post Permissions'] = 'Standardåtkomst för inlägg';
$a->strings['Tag removed'] = 'Taggen har tagits bort';
$a->strings['Remove Item Tag'] = 'Ta bort tagg';
$a->strings['Select a tag to remove: '] = 'Välj vilken tagg som ska tas bort: ';
@ -473,12 +450,12 @@ $a->strings['Except For:'] = 'Utom för:';
$a->strings['Logged out.'] = 'Utloggad.';
$a->strings['Unknown | Not categorised'] = 'Okänd | Inte kategoriserad';
$a->strings['Block immediately'] = 'Spärra omedelbart';
$a->strings['Shady, spammer, self-marketer'] = 'Suspekt, spammare, reklamspridare';
$a->strings['Shady, spammer, self-marketer'] = 'Skum, spammare, reklamspridare';
$a->strings['Known to me, but no opinion'] = 'Jag vet vem det är, men har ingen åsikt';
$a->strings['OK, probably harmless'] = 'OK, antagligen harmlös';
$a->strings['Reputable, has my trust'] = 'Pålitlig, jag litar på personen';
$a->strings['Frequently'] = 'Ofta';
$a->strings['Hourly'] = 'Varje timme';
$a->strings['Hourly'] = 'En gång i timmen';
$a->strings['Twice daily'] = 'Två gånger om dagen';
$a->strings['Daily'] = 'Dagligen';
$a->strings['Weekly'] = 'Veckovis';
@ -512,7 +489,7 @@ $a->strings['Notifications'] = 'Aviseringar';
$a->strings['Manage'] = 'Hantera';
$a->strings['Settings'] = 'Inställningar';
$a->strings['Profiles'] = 'Profiler';
$a->strings['Embedding disabled'] = 'Embedding disabled';
$a->strings['Embedding disabled'] = 'Funktionen bädda in är avstängd';
$a->strings['Male'] = 'Man';
$a->strings['Female'] = 'Kvinna';
$a->strings['Currently Male'] = 'För närvarande man';
@ -523,8 +500,8 @@ $a->strings['Transgender'] = 'Transgender';
$a->strings['Intersex'] = 'Intersex';
$a->strings['Transsexual'] = 'Transsexuell';
$a->strings['Hermaphrodite'] = 'Hermafrodit';
$a->strings['Neuter'] = 'Neuter';
$a->strings['Non-specific'] = 'Non-specific';
$a->strings['Neuter'] = 'Könslös';
$a->strings['Non-specific'] = 'Oklart';
$a->strings['Other'] = 'Annat';
$a->strings['Undecided'] = 'Obestämt';
$a->strings['Males'] = 'Män';
@ -537,15 +514,15 @@ $a->strings['Autosexual'] = 'Autosexual';
$a->strings['Abstinent'] = 'Abstinent';
$a->strings['Virgin'] = 'Oskuld';
$a->strings['Deviant'] = 'Avvikande';
$a->strings['Fetish'] = 'Fetish';
$a->strings['Oodles'] = 'Oodles';
$a->strings['Fetish'] = 'Fetisch';
$a->strings['Oodles'] = 'Massor';
$a->strings['Nonsexual'] = 'Asexuell';
$a->strings['Single'] = 'Singel';
$a->strings['Lonely'] = 'Ensam';
$a->strings['Available'] = 'Tillgänglig';
$a->strings['Unavailable'] = 'Upptagen';
$a->strings['Dating'] = 'Dejtar';
$a->strings['Unfaithful'] = 'Unfaithful';
$a->strings['Unfaithful'] = 'Otrogen';
$a->strings['Sex Addict'] = 'Sexmissbrukare';
$a->strings['Friends'] = 'Vänner';
$a->strings['Friends/Benefits'] = 'Friends/Benefits';
@ -566,19 +543,19 @@ $a->strings['Uncertain'] = 'Oklart';
$a->strings['Complicated'] = 'Komplicerat';
$a->strings['Don\'t care'] = 'Bryr mig inte';
$a->strings['Ask me'] = 'Fråga mig';
$a->strings['Facebook disabled'] = 'Facebook disabled';
$a->strings['Facebook disabled'] = 'Facebook inaktiverat';
$a->strings['Facebook API key is missing.'] = 'Facebook API key is missing.';
$a->strings['Facebook Connect'] = 'Facebook Connect';
$a->strings['Install Facebook post connector'] = 'Install Facebook post connector';
$a->strings['Remove Facebook post connector'] = 'Remove Facebook post connector';
$a->strings['Post to Facebook by default'] = 'Lägg alltid in på Facebook';
$a->strings['Post to Facebook by default'] = 'Lägg alltid in inläggen på Facebook';
$a->strings['Facebook'] = 'Facebook';
$a->strings['Facebook Connector Settings'] = 'Facebook Connector Settings';
$a->strings['Post to Facebook'] = 'Lägg in på Facebook';
$a->strings['Image: '] = 'Bild: ';
$a->strings['Select files to upload: '] = 'Välj filer att ladda upp: ';
$a->strings['Use the following controls only if the Java uploader [above] fails to launch.'] = 'Använd följande bara om javauppladdaren ovanför inte startar.';
$a->strings['Upload a file'] = 'Ladda upp fil';
$a->strings['Upload a file'] = 'Ladda upp en fil';
$a->strings['Drop files here to upload'] = 'Dra filer som ska laddas upp hit';
$a->strings['Failed'] = 'Misslyckades';
$a->strings['No files were uploaded.'] = 'Inga filer laddades upp.';
@ -589,14 +566,14 @@ $a->strings['Upload was cancelled, or server error encountered'] = 'Serverfel el
$a->strings['Randplace Settings'] = 'Randplace Settings';
$a->strings['Enable Randplace Plugin'] = 'Enable Randplace Plugin';
$a->strings['Post to StatusNet'] = 'Lägg in på StatusNet';
$a->strings['StatusNet Posting Settings'] = 'StatusNet Posting Settings';
$a->strings['StatusNet Posting Settings'] = 'Inställningar för inlägg på StatusNet';
$a->strings['No consumer key pair for StatusNet found. Register your Friendika Account as an desktop client on your StatusNet account, copy the consumer key pair here and enter the API base root.<br />Before you register your own OAuth key pair ask the administrator if there is already a key pair for this Friendika installation at your favorited StatusNet installation.'] = 'No consumer key pair for StatusNet found. Register your Friendika Account as an desktop client on your StatusNet account, copy the consumer key pair here and enter the API base root.<br />Before you register your own OAuth key pair ask the administrator if there is already a key pair for this Friendika installation at your favorited StatusNet installation.';
$a->strings['OAuth Consumer Key'] = 'OAuth Consumer Key';
$a->strings['OAuth Consumer Secret'] = 'OAuth Consumer Secret';
$a->strings["Base API Path \x28remember the trailing /\x29"] = "Base API Path \x28remember the trailing /\x29";
$a->strings['To connect to your StatusNet account click the button below to get a security code from StatusNet which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to StatusNet.'] = 'To connect to your StatusNet account click the button below to get a security code from StatusNet which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to StatusNet.';
$a->strings['Log in with StatusNet'] = 'Logga in med StatusNet';
$a->strings['Copy the security code from StatusNet here'] = 'Copy the security code from StatusNet here';
$a->strings['Copy the security code from StatusNet here'] = 'Ange säkerhetskoden från StatusNet här';
$a->strings['Currently connected to: '] = 'Ansluten till: ';
$a->strings['If enabled all your <strong>public</strong> postings will be posted to the associated StatusNet account as well.'] = 'If enabled all your <strong>public</strong> postings will be posted to the associated StatusNet account as well.';
$a->strings['Send public postings to StatusNet'] = 'Send public postings to StatusNet';
@ -614,7 +591,7 @@ $a->strings['You won!'] = 'Du vann!';
$a->strings['"Cat" game!'] = '"Cat" game!';
$a->strings['I won!'] = 'Jag vann!';
$a->strings['Post to Twitter'] = 'Lägg in på Twitter';
$a->strings['Twitter Posting Settings'] = 'Twitter Posting Settings';
$a->strings['Twitter Posting Settings'] = 'Inställningar för inlägg på Twitter';
$a->strings['No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator.'] = 'No consumer key pair for Twitter found. Please contact your site administrator.';
$a->strings['At this Friendika instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter.'] = 'At this Friendika instance the Twitter plugin was enabled but you have not yet connected your account to your Twitter account. To do so click the button below to get a PIN from Twitter which you have to copy into the input box below and submit the form. Only your <strong>public</strong> posts will be posted to Twitter.';
$a->strings['Copy the PIN from Twitter here'] = 'Ange PIN-koden från Twitter här';

Loading…
Cancel
Save