Przeglądaj źródła

fix group image name

tags/2.3beta1
Fabio Comuni 9 lat temu
rodzic
commit
9debbfde1e
2 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +0
    -0
      images/default-group-mm.png
  2. +1
    -1
      mod/acl.php

images/default-group-mm.jpg.png → images/default-group-mm.png Wyświetl plik


+ 1
- 1
mod/acl.php Wyświetl plik

@@ -50,7 +50,7 @@ function acl_init(&$a){
foreach($r as $g){
$groups[] = array(
"type" => "g",
"photo" => "images/default-group-mm.jpg",
"photo" => "images/default-group-mm.png",
"name" => $g['name'],
"id" => intval($g['id']),
"uids" => array_map("intval", explode(",",$g['uids']))


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz