Procházet zdrojové kódy

fix group image name

pull/1/head
Fabio Comuni před 10 roky
rodič
revize
9debbfde1e
2 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +0
    -0
      images/default-group-mm.png
  2. +1
    -1
      mod/acl.php

images/default-group-mm.jpg.png → images/default-group-mm.png Zobrazit soubor


+ 1
- 1
mod/acl.php Zobrazit soubor

@ -50,7 +50,7 @@ function acl_init(&$a){
foreach($r as $g){
$groups[] = array(
"type" => "g",
"photo" => "images/default-group-mm.jpg",
"photo" => "images/default-group-mm.png",
"name" => $g['name'],
"id" => intval($g['id']),
"uids" => array_map("intval", explode(",",$g['uids']))


Načítá se…
Zrušit
Uložit