Преглед на файлове

Code standards in App

pull/5295/head
Hypolite Petovan преди 3 години
родител
ревизия
9b01a23c9b
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      src/App.php

+ 2
- 2
src/App.php Целия файл

@ -385,8 +385,8 @@ class App
throw new Exception('Error parsing config file ' . $filepath);
}
foreach($config as $category => $values) {
foreach($values as $key => $value) {
foreach ($config as $category => $values) {
foreach ($values as $key => $value) {
$this->setConfigValue($category, $key, $value);
}
}


Зареждане…
Отказ
Запис