Преглед на файлове

facepalm smiley

tags/2.38
friendica преди 8 години
родител
ревизия
7dcef67492
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
 1. +1
  -1
    boot.php
 2. Двоични данни
    images/smiley-facepalm.gif
 3. +2
  -0
    include/text.php

+ 1
- 1
boot.php Целия файл

@@ -9,7 +9,7 @@ require_once('include/nav.php');
require_once('include/cache.php');

define ( 'FRIENDICA_PLATFORM', 'Friendica');
define ( 'FRIENDICA_VERSION', '2.3.1253' );
define ( 'FRIENDICA_VERSION', '2.3.1254' );
define ( 'DFRN_PROTOCOL_VERSION', '2.22' );
define ( 'DB_UPDATE_VERSION', 1122 );Двоични данни
images/smiley-facepalm.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 16  |  Височина: 16  |  Големина: 582 B

+ 2
- 0
include/text.php Целия файл

@@ -715,6 +715,7 @@ function smilies($s, $sample = false) {
':beer',
':homebrew',
':coffee',
':facepalm',
'~friendika',
'~friendica',
'Diaspora*'
@@ -754,6 +755,7 @@ function smilies($s, $sample = false) {
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/beer_mug.gif" alt=":beer" />',
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/beer_mug.gif" alt=":homebrew" />',
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/coffee.gif" alt=":coffee" />',
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-facepalm.gif" alt=":facepalm" />',
'<a href="http://project.friendika.com">~friendika <img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/friendika-16.png" alt="~friendika" /></a>',
'<a href="http://friendica.com">~friendica <img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/friendika-16.png" alt="~friendica" /></a>',
'<a href="http://diasporafoundation.org">Diaspora<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/diaspora.png" alt="Diaspora*" /></a>',


Зареждане…
Отказ
Запис