Преглед на файлове

Merge pull request #68 from tomtom84/master

fixes in diabook theme
tags/2.38
tomtom84 преди 8 години
родител
ревизия
7230fa5a94
променени са 2 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      view/theme/diabook/nav.tpl
  2. +7
    -0
      view/theme/diabook/style.css

+ 1
- 1
view/theme/diabook/nav.tpl Целия файл

@@ -87,7 +87,7 @@
<li>$ap</li>
{{ endfor }}
</ul>
</li>
</li>
{{ endif }}
{{ if $nav.home }}


+ 7
- 0
view/theme/diabook/style.css Целия файл

@@ -675,6 +675,13 @@ nav #nav-directory-link{
margin-left: 0px;
margin-right: 0px;
font-weight: bold;
margin: 3px 15px;
}
nav #nav-apps-link{
margin-left: 0px;
margin-right: 0px;
font-weight: bold;
margin: 3px 15px;
}
nav #nav-help-link .menu-popup,
nav #nav-search-link .menu-popup,


Зареждане…
Отказ
Запис