Преглед на файлове

better colour matching on toolbar, replace "share" with "recycle"

tags/2.2
Friendika преди 9 години
родител
ревизия
6380d22229
променени са 3 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. Двоични данни
    images/recycle.gif
 2. Двоични данни
    images/remote-link.gif
 3. +1
  -1
    view/like.tpl

Двоични данни
images/recycle.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 16  |  Височина: 16  |  Големина: 612 B

Двоични данни
images/remote-link.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 16  |  Височина: 16  |  Големина: 365 B Ширина: 16  |  Височина: 16  |  Големина: 237 B

+ 1
- 1
view/like.tpl Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
<div class="wall-item-like-buttons" id="wall-item-like-buttons-$id">
<img src="images/like.gif" alt="$likethis" title="$likethis" onclick="dolike($id,'like');" />
<img src="images/dislike.gif" alt="$nolike" title="$nolike" onclick="dolike($id,'dislike');" />
<img src="images/share.gif" alt="$share" title="$share" class="wall-item-share-buttons" onclick="jotShare($id);" />
<img src="images/recycle.gif" alt="$share" title="$share" class="wall-item-share-buttons" onclick="jotShare($id);" />
<img id="like-rotator-$id" class="like-rotator" src="images/rotator.gif" alt="$wait" title="$wait" style="display: none;" />
</div>

Зареждане…
Отказ
Запис