Преглед на файлове

Profile data from the gcontact should only be taken if there is content

tags/3.5
Michael Vogel преди 4 години
родител
ревизия
596416defe
променени са 1 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 4 реда
  1. +11
    -4
      mod/display.php

+ 11
- 4
mod/display.php Целия файл

@@ -192,13 +192,20 @@ function display_fetchauthor($a, $item) {
$profiledata["photo"] = $r[0]["photo"];
$profiledata["nickname"] = $r[0]["nick"];
$profiledata["addr"] = $r[0]["addr"];
$profiledata["keywords"] = $r[0]["keywords"];
$profiledata["network"] = $r[0]["network"];

if ($r[0]["keywords"])
$profiledata["keywords"] = $r[0]["keywords"];

if ($showdetails) {
$profiledata["address"] = $r[0]["location"];
$profiledata["about"] = $r[0]["about"];
$profiledata["gender"] = $r[0]["gender"];
if ($r[0]["location"])
$profiledata["address"] = $r[0]["location"];

if ($r[0]["about"])
$profiledata["about"] = $r[0]["about"];

if ($r[0]["gender"])
$profiledata["gender"] = $r[0]["gender"];
}
}
}


Зареждане…
Отказ
Запис