Преглед на файлове

[frio] Fix double wrapping on all /contact/* pages

pull/8677/head
Hypolite Petovan преди 1 месец
родител
ревизия
40b73fcf91
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      view/theme/frio/css/style.css

+ 1
- 1
view/theme/frio/css/style.css Целия файл

@@ -2244,7 +2244,7 @@ ul.dropdown-menu li:hover {
* PAGES
*********/

.generic-page-wrapper, .contact-content-wrapper, .videos-content-wrapper,
section > .generic-page-wrapper, .videos-content-wrapper,
.suggest-content-wrapper, .common-content-wrapper, .help-content-wrapper,
.allfriends-content-wrapper, .match-content-wrapper, .dirfind-content-wrapper,
.delegation-content-wrapper, .notes-content-wrapper,


Loading…
Отказ
Запис