Преглед на файлове

check more PHP version

pull/4901/head
Tobias Diekershoff преди 2 години
родител
ревизия
34a24711a3
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 1 реда
  1. +7
    -1
      .travis.yml

+ 7
- 1
.travis.yml Целия файл

@ -1,4 +1,10 @@
---
language: php
php: 5.6
## Friendica supports PHP version >= 5.6
php:
- 5.6
- 7.0
- 7.1
- 7.2
install: composer install

Зареждане…
Отказ
Запис