Преглед на файлове

Custom PHPCS ruleset

pull/4123/head
Pierre Rudloff преди 3 години
родител
ревизия
33daa0b1ea
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      ruleset.xml

+ 6
- 0
ruleset.xml Целия файл

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0"?>
<ruleset>
<rule ref="PSR2">
<exclude name="Generic.WhiteSpace.DisallowTabIndent"/>
</rule>
</ruleset>

Зареждане…
Отказ
Запис