Przeglądaj źródła

allow /name.ext to load mod/name_ext.php

pull/1/head
Fabio Comuni 10 lat temu
rodzic
commit
3208a649a2
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      boot.php

+ 1
- 1
boot.php Wyświetl plik

@ -277,7 +277,7 @@ class App {
$this->argv = explode('/',$this->cmd);
$this->argc = count($this->argv);
if((array_key_exists('0',$this->argv)) && strlen($this->argv[0])) {
$this->module = $this->argv[0];
$this->module = str_replace(".", "_", $this->argv[0]);
}
else {
$this->module = 'home';


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz