Przeglądaj źródła

added library and include to .htaccess

pull/132/head
Alexander Kampmann 9 lat temu
rodzic
commit
2e3116a11e
1 zmienionych plików z 3 dodań i 0 usunięć
  1. +3
    -0
      .htaccess

+ 3
- 0
.htaccess Wyświetl plik

@ -5,6 +5,9 @@ AddType audio/ogg .oga
<FilesMatch "\.(out|log)$">
Deny from all
</FilesMatch>
<Files "(include|library)">
Deny from all
</Files>
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz