Преглед на файлове

added library and include to .htaccess

tags/2.39
Alexander Kampmann преди 8 години
родител
ревизия
2e3116a11e
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      .htaccess

+ 3
- 0
.htaccess Целия файл

@@ -5,6 +5,9 @@ AddType audio/ogg .oga
<FilesMatch "\.(out|log)$">
Deny from all
</FilesMatch>
<Files "(include|library)">
Deny from all
</Files>

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on


Loading…
Отказ
Запис