Преглед на файлове

Welcome 2020.06-dev!

pull/8471/head
Hypolite Petovan преди 3 месеца
родител
ревизия
248a7fa48a
променени са 3 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 2 реда
 1. +9
  -0
    CHANGELOG
 2. +1
  -1
    VERSION
 3. +1
  -1
    boot.php

+ 9
- 0
CHANGELOG Целия файл

@@ -1,3 +1,12 @@
Version 2020.06 (unreleased)
Friendica Core:

Friendica Addons:
showmore_dyn:
New addon to collapse long post depending on their actual height [wiwie]

Closed Issues:

Version 2020.03 "Red Hot Poker" (2020-03-30)
Friendica Core:
Updates to the translations (DE, FR, JA, NL, PL, RU, ZH-CN) [translation teams]


+ 1
- 1
VERSION Целия файл

@@ -1 +1 @@
2020.03
2020.06-dev

+ 1
- 1
boot.php Целия файл

@@ -39,7 +39,7 @@ use Friendica\Util\DateTimeFormat;

define('FRIENDICA_PLATFORM', 'Friendica');
define('FRIENDICA_CODENAME', 'Red Hot Poker');
define('FRIENDICA_VERSION', '2020.03');
define('FRIENDICA_VERSION', '2020.06-dev');
define('DFRN_PROTOCOL_VERSION', '2.23');
define('NEW_UPDATE_ROUTINE_VERSION', 1170);Loading…
Отказ
Запис