Browse Source

Merge pull request #11463 from tobiasd/20220501-lng

DA DK translation added, HU PL and RU translations updated
pull/11444/head
Hypolite Petovan 3 weeks ago committed by GitHub
parent
commit
196a381a52
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
 1. 11049
    view/lang/da-dk/messages.po
 2. 1605
    view/lang/da-dk/strings.php
 3. 12428
    view/lang/hu/messages.po
 4. 276
    view/lang/hu/strings.php
 5. 12321
    view/lang/pl/messages.po
 6. 307
    view/lang/pl/strings.php
 7. 12385
    view/lang/ru/messages.po
 8. 316
    view/lang/ru/strings.php

11049
view/lang/da-dk/messages.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1605
view/lang/da-dk/strings.php

File diff suppressed because it is too large Load Diff

12428
view/lang/hu/messages.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff

276
view/lang/hu/strings.php

@ -299,9 +299,6 @@ $a->strings['Dislike'] = 'Nem tetszik';
$a->strings['I don\'t like this (toggle)'] = 'Ezt nem kedvelem (átváltás)';
$a->strings['Map'] = 'Térkép';
$a->strings['View Album'] = 'Album megtekintése';
$a->strings['{0} wants to be your friend'] = '{0} az ismerőse szeretne lenni';
$a->strings['{0} requested registration'] = '{0} regisztrációt kért';
$a->strings['{0} and %d others requested registration'] = '{0} és még %d személy regisztrációt kért';
$a->strings['Bad Request.'] = 'Hibás kérés.';
$a->strings['Contact not found.'] = 'A partner nem található.';
$a->strings['[Friendica System Notify]'] = '[Friendica rendszerértesítés]';
@ -317,19 +314,6 @@ $a->strings['Error'] = [
1 => 'Hibák',
];
$a->strings['Failed to connect with email account using the settings provided.'] = 'Nem sikerült kapcsolódni a megadott beállításokat használó e-mail-fiókkal.';
$a->strings['Contact CSV file upload error'] = 'Partner CSV-fájl feltöltési hiba';
$a->strings['Importing Contacts done'] = 'A partnerek importálása kész';
$a->strings['Relocate message has been send to your contacts'] = 'Az áthelyezési üzenet el lett küldve a partnereknek';
$a->strings['Passwords do not match.'] = 'A jelszavak nem egyeznek.';
$a->strings['Password update failed. Please try again.'] = 'A jelszó frissítése sikertelen. Próbálja újra.';
$a->strings['Password changed.'] = 'A jelszó megváltoztatva.';
$a->strings['Password unchanged.'] = 'A jelszó nincs megváltoztatva.';
$a->strings['Please use a shorter name.'] = 'Használjon rövidebb nevet.';
$a->strings['Name too short.'] = 'A név túl rövid.';
$a->strings['Wrong Password.'] = 'Hibás jelszó.';
$a->strings['Invalid email.'] = 'Érvénytelen e-mail-cím.';
$a->strings['Cannot change to that email.'] = 'Nem lehet megváltoztatni arra az e-mail-címre.';
$a->strings['Settings were not updated.'] = 'A beállítások nem lettek frissítve.';
$a->strings['Connected Apps'] = 'Kapcsolt alkalmazások';
$a->strings['Name'] = 'Név';
$a->strings['Home Page'] = 'Kezdőlap';
@ -378,116 +362,6 @@ $a->strings['Action after import:'] = 'Importálás utáni művelet:';
$a->strings['Mark as seen'] = 'Megjelölés olvasottként';
$a->strings['Move to folder'] = 'Áthelyezés mappába';
$a->strings['Move to folder:'] = 'Áthelyezés mappába:';
$a->strings['Unable to find your profile. Please contact your admin.'] = 'Nem található a profilja. Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.';
$a->strings['Account Types'] = 'Fióktípusok';
$a->strings['Personal Page Subtypes'] = 'Személyes oldal altípusai';
$a->strings['Community Forum Subtypes'] = 'Közösségi fórum altípusai';
$a->strings['Personal Page'] = 'Személyes oldal';
$a->strings['Account for a personal profile.'] = 'Egy személyes profil fiókja.';
$a->strings['Organisation Page'] = 'Szervezeti oldal';
$a->strings['Account for an organisation that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Egy szervezet fiókja, amely automatikusan jóváhagyja a partnerkéréseket, mint például a „követőket”.';
$a->strings['News Page'] = 'Hírek oldal';
$a->strings['Account for a news reflector that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Egy hírportál fiókja, amely automatikusan jóváhagyja a partnerkéréseket, mint például a „követőket”.';
$a->strings['Community Forum'] = 'Közösségi fórum';
$a->strings['Account for community discussions.'] = 'Közösségi beszélgetések fiókja.';
$a->strings['Normal Account Page'] = 'Normál fiókoldal';
$a->strings['Account for a regular personal profile that requires manual approval of "Friends" and "Followers".'] = 'Egy szokásos személyes profil fiókja, amely az „ismerősök” és a „követők” kézi jóváhagyását igényli.';
$a->strings['Soapbox Page'] = 'Szappantartó oldal';
$a->strings['Account for a public profile that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Egy nyilvános profil fiókja, amely automatikusan jóváhagyja a partnerkéréseket, mint például a „követőket”.';
$a->strings['Public Forum'] = 'Nyilvános fórum';
$a->strings['Automatically approves all contact requests.'] = 'Automatikusan jóváhagyja az összes partnerkérést.';
$a->strings['Automatic Friend Page'] = 'Automatikus ismerős oldal';
$a->strings['Account for a popular profile that automatically approves contact requests as "Friends".'] = 'Egy népszerű profil fiókja, amely automatikusan jóváhagyja a partnerkéréseket, mint például az „ismerősöket”.';
$a->strings['Private Forum [Experimental]'] = 'Személyes fórum [kísérleti]';
$a->strings['Requires manual approval of contact requests.'] = 'A partnerkérések kézi jóváhagyását igényli.';
$a->strings['OpenID:'] = 'OpenID:';
$a->strings['(Optional) Allow this OpenID to login to this account.'] = '(Kihagyható) Lehetővé teszi ezen OpenID számára, hogy bejelentkezzen ebbe a fiókba.';
$a->strings['Publish your profile in your local site directory?'] = 'Közzéteszi a profilját a helyi oldal könyvtárában?';
$a->strings['Your profile will be published in this node\'s <a href="%s">local directory</a>. Your profile details may be publicly visible depending on the system settings.'] = 'A profilja közzé lesz téve ennek a csomópontnak a <a href="%s">helyi könyvtárában</a>. A profilrészletei esetleg nyilvánosan láthatóak lehetnek a rendszerbeállításoktól függően.';
$a->strings['Your profile will also be published in the global friendica directories (e.g. <a href="%s">%s</a>).'] = 'A profilja közzé lesz téve a globális Friendica könyvtárakban is (például itt: <a href="%s">%s</a>).';
$a->strings['Your Identity Address is <strong>\'%s\'</strong> or \'%s\'.'] = 'Az Ön személyazonosság-címe <strong>„%s”</strong> vagy „%s”.';
$a->strings['Account Settings'] = 'Fiókbeállítások';
$a->strings['Password Settings'] = 'Jelszóbeállítások';
$a->strings['New Password:'] = 'Új jelszó:';
$a->strings['Allowed characters are a-z, A-Z, 0-9 and special characters except white spaces, accentuated letters and colon (:).'] = 'Az engedélyezett karakterek az a-z, A-Z, 0-9 tartományokban lévők és a különleges karakterek, kivéve az üres karaktereket, ékezetes betűket és a kettőspontot (:).';
$a->strings['Confirm:'] = 'Megerősítés:';
$a->strings['Leave password fields blank unless changing'] = 'Hagyja üresen a jelszómezőket, különben megváltozik';
$a->strings['Current Password:'] = 'Jelenlegi jelszó:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes'] = 'A jelenlegi jelszava a változtatások megerősítéséhez';
$a->strings['Password:'] = 'Jelszó:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes of the email address'] = 'A jelenlegi jelszava az e-mail-címe megváltoztatásának megerősítéséhez';
$a->strings['Delete OpenID URL'] = 'OpenID URL törlése';
$a->strings['Basic Settings'] = 'Alapvető beállítások';
$a->strings['Full Name:'] = 'Teljes név:';
$a->strings['Email Address:'] = 'E-mail-cím:';
$a->strings['Your Timezone:'] = 'Az Ön időzónája:';
$a->strings['Your Language:'] = 'Az Ön nyelve:';
$a->strings['Set the language we use to show you friendica interface and to send you emails'] = 'Annak a nyelvnek a beállítása, amelyet a Friendica felületének megjelenítéséhez és a levelek küldéséhez használunk';
$a->strings['Default Post Location:'] = 'Alapértelmezett bejegyzésküldési hely:';
$a->strings['Use Browser Location:'] = 'Böngésző helyének használata:';
$a->strings['Security and Privacy Settings'] = 'Biztonsági és adatvédelmi beállítások';
$a->strings['Maximum Friend Requests/Day:'] = 'Legtöbb ismerőskérés naponta:';
$a->strings['(to prevent spam abuse)'] = '(a levélszeméttel való visszaélés elkerüléséhez)';
$a->strings['Allow your profile to be searchable globally?'] = 'Engedélyezi, hogy a profilja globálisan kereshető legyen?';
$a->strings['Activate this setting if you want others to easily find and follow you. Your profile will be searchable on remote systems. This setting also determines whether Friendica will inform search engines that your profile should be indexed or not.'] = 'Akkor kapcsolja be ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy mások egyszerűen megtalálják és kövessék Önt. A profilja kereshető lesz a távoli rendszereken. Ez a beállítás azt is meghatározza, hogy a Friendica tájékoztatja-e a keresőmotorokat arról, hogy a profilját indexelni kell-e vagy sem.';
$a->strings['Hide your contact/friend list from viewers of your profile?'] = 'Elrejti a partnerlistáját vagy ismerőslistáját a profilja megtekintői elől?';
$a->strings['A list of your contacts is displayed on your profile page. Activate this option to disable the display of your contact list.'] = 'A partnereinek listája a profiloldalán van megjelenítve. Kapcsolja be ezt a beállítást, hogy letiltsa a partnerlistája megjelenítését.';
$a->strings['Hide your profile details from anonymous viewers?'] = 'Elrejti a profilja részleteit a névtelen megtekintők elől?';
$a->strings['Anonymous visitors will only see your profile picture, your display name and the nickname you are using on your profile page. Your public posts and replies will still be accessible by other means.'] = 'A névtelen látogatók csak azt profilfényképét, megjelenített nevét és becenevét láthatják, amelyet a profiloldalán használ. A nyilvános bejegyzései és válaszai továbbra is elérhetők lesznek más eszközökkel.';
$a->strings['Make public posts unlisted'] = 'Nyilvános bejegyzések felsorolatlanná tétele';
$a->strings['Your public posts will not appear on the community pages or in search results, nor be sent to relay servers. However they can still appear on public feeds on remote servers.'] = 'A nyilvános bejegyzései nem fognak megjelenni a közösségi oldalakon vagy a keresési találatokban, és nem lesznek elküldve az átjátszó kiszolgálóknak. Azonban továbbra is megjelenhetnek a nyilvános hírforrásokban a távoli kiszolgálókon.';
$a->strings['Make all posted pictures accessible'] = 'Az összes beküldött fénykép elérhetővé tétele';
$a->strings['This option makes every posted picture accessible via the direct link. This is a workaround for the problem that most other networks can\'t handle permissions on pictures. Non public pictures still won\'t be visible for the public on your photo albums though.'] = 'Ez a beállítás elérhetővé tesz minden egyes beküldött fényképet a közvetlen hivatkozáson keresztül. Ez egy kerülőmegoldás arra a problémára, hogy a legtöbb más hálózat nem tudja kezelni a fényképek jogosultságait. A nem nyilvános fényképek továbbra sem lesznek láthatóak a nyilvánosság számára a fényképalbumán keresztül.';
$a->strings['Allow friends to post to your profile page?'] = 'Engedélyezi az ismerősöknek, hogy beküldjenek a profiloldalára?';
$a->strings['Your contacts may write posts on your profile wall. These posts will be distributed to your contacts'] = 'A partnerei bejegyzéseket írhatnak az Ön profilfalára. Ezek a bejegyzések továbbítva lesznek a partnereinek.';
$a->strings['Allow friends to tag your posts?'] = 'Engedélyezi az ismerőseinek, hogy címkézzék a bejegyzéseit?';
$a->strings['Your contacts can add additional tags to your posts.'] = 'A partnerei további címkéket adhatnak a bejegyzéseihez.';
$a->strings['Permit unknown people to send you private mail?'] = 'Engedélyt ad ismeretlen embereknek, hogy személyes levelet küldjenek Önnek?';
$a->strings['Friendica network users may send you private messages even if they are not in your contact list.'] = 'A Friendica hálózat felhasználói akkor is küldhetnek Önnek személyes üzeneteket, ha nincsenek a partnerlistáján.';
$a->strings['Maximum private messages per day from unknown people:'] = 'Legtöbb személyes üzenet naponta az ismeretlen emberektől:';
$a->strings['Default Post Permissions'] = 'Alapértelmezett bejegyzés-jogosultságok';
$a->strings['Expiration settings'] = 'Lejárati jogosultságok';
$a->strings['Automatically expire posts after this many days:'] = 'Bejegyzések automatikus lejárata ennyi nap után:';
$a->strings['If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted'] = 'Ha üres, akkor a bejegyzések nem járnak le. A lejárt bejegyzések törölve lesznek.';
$a->strings['Expire posts'] = 'Bejegyzések lejárata';
$a->strings['When activated, posts and comments will be expired.'] = 'Ha be van kapcsolva, akkor a bejegyzések és a hozzászólások le fognak járni.';
$a->strings['Expire personal notes'] = 'Személyes jegyzetek lejárata';
$a->strings['When activated, the personal notes on your profile page will be expired.'] = 'Ha be van kapcsolva, akkor a profiloldalán lévő személyes jegyzetek le fognak járni.';
$a->strings['Expire starred posts'] = 'Csillagozott bejegyzések lejárata';
$a->strings['Starring posts keeps them from being expired. That behaviour is overwritten by this setting.'] = 'A bejegyzések csillagozása megakadályozza azok lejáratát. Ez a viselkedés felülírható ezzel a beállítással.';
$a->strings['Expire photos'] = 'Fényképek lejárata';
$a->strings['When activated, photos will be expired.'] = 'Ha be van kapcsolva, akkor a fényképek le fognak járni.';
$a->strings['Only expire posts by others'] = 'Csak a másoktól származó bejegyzések lejárata';
$a->strings['When activated, your own posts never expire. Then the settings above are only valid for posts you received.'] = 'Ha be van kapcsolva, akkor a saját bejegyzései sosem járnak le. Ekkor a fenti beállítás csak azokra a bejegyzésekre érvényes, amelyeket megkap.';
$a->strings['Notification Settings'] = 'Értesítési beállítások';
$a->strings['Send a notification email when:'] = 'Értesítési e-mail küldése a következő esetekben:';
$a->strings['You receive an introduction'] = 'Egy bemutatkozást fogad';
$a->strings['Your introductions are confirmed'] = 'A bemutatkozásait jóváhagyták';
$a->strings['Someone writes on your profile wall'] = 'Valaki ír a profilfalára';
$a->strings['Someone writes a followup comment'] = 'Valaki egy követő hozzászólást ír';
$a->strings['You receive a private message'] = 'Személyes üzenetet kap';
$a->strings['You receive a friend suggestion'] = 'Ismerősajánlást kap';
$a->strings['You are tagged in a post'] = 'Bejelölték egy bejegyzésben';
$a->strings['You are poked/prodded/etc. in a post'] = 'Megbökték, megdöfték, stb. egy bejegyzésben';
$a->strings['Create a desktop notification when:'] = 'Asztali értesítés létrehozása ekkor:';
$a->strings['Someone liked your content'] = 'Valaki kedvelte az Ön tartalmát';
$a->strings['Someone shared your content'] = 'Valaki megosztotta az Ön tartalmát';
$a->strings['Activate desktop notifications'] = 'Asztali értesítések bekapcsolása';
$a->strings['Show desktop popup on new notifications'] = 'Felugró üzenet megjelenítése az asztalon új értesítések esetén.';
$a->strings['Text-only notification emails'] = 'Csak szöveges értesítési e-mailek';
$a->strings['Send text only notification emails, without the html part'] = 'Csak szöveges értesítési e-mailek küldése a HTML rész nélkül.';
$a->strings['Show detailled notifications'] = 'Részletes értesítések megjelenítése';
$a->strings['Per default, notifications are condensed to a single notification per item. When enabled every notification is displayed.'] = 'Alapértelmezetten az értesítések elemenként egyetlen értesítésbe vannak összevonva. Ha engedélyezve van, akkor minden értesítés megjelenik.';
$a->strings['Show notifications of ignored contacts'] = 'Figyelmen kívül hagyott partnerek értesítéseinek megjelenítése';
$a->strings['You don\'t see posts from ignored contacts. But you still see their comments. This setting controls if you want to still receive regular notifications that are caused by ignored contacts or not.'] = 'Nem látja a figyelmen kívül hagyott partnerektől érkező bejegyzéseket. Viszont továbbra is látja a hozzászólásaikat. Ez a beállítás azt vezérli, hogy továbbra is szeretne-e olyan normál értesítéseket kapni vagy sem, amelyeket figyelmen kívül hagyott partnerek okoznak.';
$a->strings['Advanced Account/Page Type Settings'] = 'Speciális fióktípus vagy oldaltípus beállítások';
$a->strings['Change the behaviour of this account for special situations'] = 'A fiók viselkedésének megváltoztatása bizonyos helyzetekre.';
$a->strings['Import Contacts'] = 'Partnerek importálása';
$a->strings['Upload a CSV file that contains the handle of your followed accounts in the first column you exported from the old account.'] = 'Töltsön fel egy olyan CSV-fájlt, amely a követett fiókok kezelőjét tartalmazza az első oszlopban, ahogy a régi fiókból exportálta.';
$a->strings['Upload File'] = 'Fájl feltöltése';
$a->strings['Relocate'] = 'Áthelyezés';
$a->strings['If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don\'t receive your updates, try pushing this button.'] = 'Ha áthelyezte ezt a profilt egy másik kiszolgálóról, és néhány partnere nem kapta meg a frissítéseket, akkor próbálja meg megnyomni ezt a gombot.';
$a->strings['Resend relocate message to contacts'] = 'Áthelyezési üzenet küldése a partnereknek';
$a->strings['No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours.'] = 'Nem érhetők el javaslatok. Ha ez egy új oldal, akkor próbálja újra 24 óra múlva.';
$a->strings['Friend Suggestions'] = 'Ismerős javaslatok';
$a->strings['photo'] = 'fénykép';
@ -548,6 +422,8 @@ $a->strings['Execute pending post updates.'] = 'Függőben lévő bejegyzésfris
$a->strings['All pending post updates are done.'] = 'Az összes függőben lévő bejegyzésfrissítés kész.';
$a->strings['Enter user nickname: '] = 'Felhasználó becenevének megadása: ';
$a->strings['Enter new password: '] = 'Új jelszó megadása: ';
$a->strings['Password update failed. Please try again.'] = 'A jelszó frissítése sikertelen. Próbálja újra.';
$a->strings['Password changed.'] = 'A jelszó megváltoztatva.';
$a->strings['Enter user name: '] = 'Felhasználónév megadása: ';
$a->strings['Enter user email address: '] = 'Felhasználó e-mail-címének megadása: ';
$a->strings['Enter a language (optional): '] = 'Nyelv megadása (elhagyható): ';
@ -609,11 +485,13 @@ $a->strings['Tag term:'] = 'Címkézési kifejezés:';
$a->strings['Save to Folder:'] = 'Mentés mappába:';
$a->strings['Where are you right now?'] = 'Hol van most éppen?';
$a->strings['Delete item(s)?'] = 'Törli az elemeket?';
$a->strings['Created at'] = 'Létrehozva';
$a->strings['New Post'] = 'Új bejegyzés';
$a->strings['Share'] = 'Megosztás';
$a->strings['Image'] = 'Kép';
$a->strings['Video'] = 'Videó';
$a->strings['Scheduled at'] = 'Ütemezve ekkor';
$a->strings['Pinned item'] = 'Kitűzött elem';
$a->strings['View %s\'s profile @ %s'] = '%s profiljának megtekintése ezen: %s';
$a->strings['Categories:'] = 'Kategóriák:';
$a->strings['Filed under:'] = 'Iktatva itt:';
@ -643,6 +521,8 @@ $a->strings['Auto-mention Forums'] = 'Fórumok automatikus említése';
$a->strings['Add/remove mention when a forum page is selected/deselected in ACL window.'] = 'Említés hozzáadása vagy eltávolítása, ha egy fórumoldalt kiválasztanak vagy megszüntetik a kiválasztását az ACL ablakokban.';
$a->strings['Explicit Mentions'] = 'Közvetlen említések';
$a->strings['Add explicit mentions to comment box for manual control over who gets mentioned in replies.'] = 'Közvetlen említések hozzáadása a hozzászólásmezőhöz kézi vezérléssel, hogy ki lesz megemlítve a válaszokban.';
$a->strings['Add an abstract from ActivityPub content warnings'] = 'Kivonat hozzáadása az ActivityPub tartalomfigyelmeztetéseiből';
$a->strings['Add an abstract when commenting on ActivityPub posts with a content warning. Abstracts are displayed as content warning on systems like Mastodon or Pleroma.'] = 'Kivonat hozzáadása a tartalomfigyelmeztetéssel rendelkező ActivityPub bejegyzéseknél történő hozzászóláskor. A kivonatok tartalomfigyelmeztetésként jelennek meg az olyan rendszerekben, mint a Mastodon vagy a Pleroma.';
$a->strings['Post/Comment Tools'] = 'Bejegyzés és hozzászólás eszközök';
$a->strings['Post Categories'] = 'Bejegyzéskategóriák';
$a->strings['Add categories to your posts'] = 'Kategóriák hozzáadása a bejegyzéseihez.';
@ -779,6 +659,7 @@ $a->strings['Archives'] = 'Archívumok';
$a->strings['Persons'] = 'Személyek';
$a->strings['Organisations'] = 'Szervezetek';
$a->strings['News'] = 'Hírek';
$a->strings['Account Types'] = 'Fióktípusok';
$a->strings['All'] = 'Összes';
$a->strings['Export'] = 'Exportálás';
$a->strings['Export calendar as ical'] = 'Naptár exportálása iCal-ként';
@ -1273,7 +1154,15 @@ $a->strings['Blocked'] = 'Tiltva';
$a->strings['List of blocked users'] = 'Tiltott felhasználók listája';
$a->strings['Deleted'] = 'Törölve';
$a->strings['List of pending user deletions'] = 'Függőben lévő felhasználó-törlések listája';
$a->strings['Normal Account Page'] = 'Normál fiókoldal';
$a->strings['Soapbox Page'] = 'Szappantartó oldal';
$a->strings['Public Forum'] = 'Nyilvános fórum';
$a->strings['Automatic Friend Page'] = 'Automatikus ismerős oldal';
$a->strings['Private Forum'] = 'Személyes fórum';
$a->strings['Personal Page'] = 'Személyes oldal';
$a->strings['Organisation Page'] = 'Szervezeti oldal';
$a->strings['News Page'] = 'Hírek oldal';
$a->strings['Community Forum'] = 'Közösségi fórum';
$a->strings['Relay'] = 'Továbbítás';
$a->strings['You can\'t block a local contact, please block the user instead'] = 'Nem tilthat egy helyi partnert, inkább a felhasználót tiltsa';
$a->strings['%s contact unblocked'] = [
@ -1365,14 +1254,14 @@ $a->strings['Other'] = 'Egyéb';
$a->strings['unknown'] = 'ismeretlen';
$a->strings['%s total systems'] = '%s rendszer összesen';
$a->strings['%s active users last month'] = '%s aktív felhasználó az elmúlt hónapban';
$a->strings['%s active users last six month'] = '%s aktív felhasználó az elmúlt hat hónapban';
$a->strings['%s active users last six months'] = '%s aktív felhasználó az elmúlt hat hónapban';
$a->strings['%s registered users'] = '%s regisztrált felhasználó';
$a->strings['%s local posts'] = '%s helyi bejegyzés';
$a->strings['%s locally created posts and comments'] = '%s helyileg létrehozott bejegyzés és hozzászólás';
$a->strings['%s posts per user'] = '%s bejegyzés felhasználónként';
$a->strings['%s users per system'] = '%s felhasználó rendszerenként';
$a->strings['This page offers you some numbers to the known part of the federated social network your Friendica node is part of. These numbers are not complete but only reflect the part of the network your node is aware of.'] = 'Ez az oldal néhány számadatot nyújt a föderált közösségi hálózat azon ismert részéhez, amelynek része az Ön Friendica csomópontja. Ezek a számok nem teljesek, hanem csak a hálózat azon részét tükrözik, amelyről a csomópontja tud.';
$a->strings['Federation Statistics'] = 'Föderációs statisztikák';
$a->strings['Currently this node is aware of %s nodes (%s active users last month, %s active users last six month, %s registered users in total) from the following platforms:'] = 'Jelenleg erről a csomópontról %s csomópontnak van tudomása (%s aktív felhasználóval az elmúlt hónapban, %s aktív felhasználóval az elmúlt hat hónapban, összesen %s regisztrált felhasználóval) a következő platformokról:';
$a->strings['Currently this node is aware of %s nodes (%s active users last month, %s active users last six months, %s registered users in total) from the following platforms:'] = 'Jelenleg erről a csomópontról %s csomópontnak van tudomása (%s aktív felhasználóval az elmúlt hónapban, %s aktív felhasználóval az elmúlt hat hónapban, összesen %s regisztrált felhasználóval) a következő platformokról:';
$a->strings['Item marked for deletion.'] = 'Az elem megjelölve törlésre.';
$a->strings['Delete Item'] = 'Elem törlése';
$a->strings['Delete this Item'] = 'Az elem törlése';
@ -1481,7 +1370,7 @@ $a->strings['Additional Info'] = 'További információk';
$a->strings['For public servers: you can add additional information here that will be listed at %s/servers.'] = 'Nyilvános kiszolgálóknál: itt adhat meg további információkat, amelyek a %s/servers oldalon lesznek felsorolva.';
$a->strings['System language'] = 'Rendszer nyelve';
$a->strings['System theme'] = 'Rendszer témája';
$a->strings['Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href="/admin/themes" id="cnftheme">Change default theme settings</a>'] = 'Alapértelmezett rendszertéma – a felhasználói profilok felülbírálhatják – <a href="/admin/themes" id="cnftheme">alapértelmezett témabeállítások megváltoztatása</a>.';
$a->strings['Default system theme - may be over-ridden by user profiles - <a href="%s" id="cnftheme">Change default theme settings</a>'] = 'Alapértelmezett rendszertéma – a felhasználói profilok felülbírálhatják – <a href="%s" id="cnftheme">alapértelmezett témabeállítások megváltoztatása</a>.';
$a->strings['Mobile system theme'] = 'Mobilrendszer témája';
$a->strings['Theme for mobile devices'] = 'Téma a mobil eszközökhöz.';
$a->strings['SSL link policy'] = 'SSL-hivatkozás irányelve';
@ -1740,7 +1629,6 @@ $a->strings['The API endpoint is currently not implemented but might be in the f
$a->strings['Missing parameters'] = 'Hiányzó paraméterek';
$a->strings['Only starting posts can be bookmarked'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket lehet könyvjelzőzni';
$a->strings['Only starting posts can be muted'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket lehet némítani';
$a->strings['Only starting posts can be pinned'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket lehet kitűzni';
$a->strings['Posts from %s can\'t be shared'] = '%s bejegyzéseit nem lehet megosztani';
$a->strings['Only starting posts can be unbookmarked'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket lehet kivenni a könyvjelzőkből';
$a->strings['Only starting posts can be unmuted'] = 'Csak a kezdeti bejegyzéseket némítását lehet megszüntetni';
@ -1939,6 +1827,8 @@ $a->strings['Latest Activity'] = 'Legutóbbi tevékenység';
$a->strings['Sort by latest activity'] = 'Rendezés a legutóbbi tevékenység szerint';
$a->strings['Latest Posts'] = 'Legutóbbi bejegyzések';
$a->strings['Sort by post received date'] = 'Rendezés a bejegyzés érkezési dátuma szerint';
$a->strings['Latest Creation'] = 'Legutóbbi létrehozás';
$a->strings['Sort by post creation date'] = 'Rendezés a bejegyzés létrehozási dátuma szerint';
$a->strings['Personal'] = 'Személyes';
$a->strings['Posts that mention or involve you'] = 'Bejegyzések, amelyek említik vagy tartalmazzák Önt';
$a->strings['Starred'] = 'Csillagozott';
@ -2143,6 +2033,8 @@ $a->strings['System Notifications'] = 'Rendszerértesítések';
$a->strings['Personal Notifications'] = 'Személyes értesítések';
$a->strings['Home Notifications'] = 'Saját értesítések';
$a->strings['Show unread'] = 'Olvasatlanok megjelenítése';
$a->strings['{0} requested registration'] = '{0} regisztrációt kért';
$a->strings['{0} and %d others requested registration'] = '{0} és még %d személy regisztrációt kért';
$a->strings['Authorize application connection'] = 'Alkalmazáskapcsolat felhatalmazása';
$a->strings['Do you want to authorize this application to access your posts and contacts, and/or create new posts for you?'] = 'Szeretné felhatalmazni ezt az alkalmazást, hogy hozzáférjen a bejegyzéseihez és a partnereihez, és/vagy új bejegyzéseket hozzon létre Önnek?';
$a->strings['Unsupported or missing response type'] = 'Nem támogatott vagy hiányzó választípus';
@ -2151,8 +2043,10 @@ $a->strings['Please copy the following authentication code into your application
$a->strings['Unsupported or missing grant type'] = 'Nem támogatott vagy hiányzó felhatalmazástípus';
$a->strings['Wrong type "%s", expected one of: %s'] = 'Hibás típus: „%s”, a következők egyike várt: %s';
$a->strings['Model not found'] = 'A modell nem található';
$a->strings['Unlisted'] = 'Listázatlan';
$a->strings['Remote privacy information not available.'] = 'A távoli adatvédelmi információk nem érhetők el.';
$a->strings['Visible to:'] = 'Látható nekik:';
$a->strings['Collection (%s)'] = 'Gyűjtemény (%s)';
$a->strings['Followers (%s)'] = 'Követők (%s)';
$a->strings['%d more'] = '%d további';
$a->strings['<b>To:</b> %s<br>'] = '<b>Címzett:</b> %s<br>';
@ -2165,6 +2059,7 @@ $a->strings['Invalid photo with id %s.'] = 'Érvénytelen %s azonosítóval rend
$a->strings['No contacts.'] = 'Nincsenek partnerek.';
$a->strings['Profile not found.'] = 'A profil nem található.';
$a->strings['You\'re currently viewing your profile as <b>%s</b> <a href="%s" class="btn btn-sm pull-right">Cancel</a>'] = 'A profilját jelenleg <b>%s</b> nevében nézi <a href="%s" class="btn btn-sm pull-right">Mégse</a>';
$a->strings['Full Name:'] = 'Teljes név:';
$a->strings['Member since:'] = 'Ekkortól tag:';
$a->strings['j F, Y'] = 'Y. F j.';
$a->strings['j F'] = 'F j.';
@ -2195,7 +2090,9 @@ $a->strings['Your invitation code: '] = 'A meghívási kódja: ';
$a->strings['Your Full Name (e.g. Joe Smith, real or real-looking): '] = 'A teljes neve (például Kovács János, valódi vagy valódinak látszó): ';
$a->strings['Your Email Address: (Initial information will be send there, so this has to be an existing address.)'] = 'Az e-mail-címe (a kezdeti információk ide lesznek elküldve, szóval ennek létező címnek kell lennie):';
$a->strings['Please repeat your e-mail address:'] = 'Ismételje meg az e-mail-címét:';
$a->strings['New Password:'] = 'Új jelszó:';
$a->strings['Leave empty for an auto generated password.'] = 'Hagyja üresen egy automatikusan előállított jelszóhoz.';
$a->strings['Confirm:'] = 'Megerősítés:';
$a->strings['Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be "<strong>nickname@%s</strong>".'] = 'Válasszon profilbecenevet. Ennek betűvel kell kezdődnie. Ezután a profilcíme ezen az oldalon „<strong>becenév@%s</strong>” lesz.';
$a->strings['Choose a nickname: '] = 'Becenév választása: ';
$a->strings['Import your profile to this friendica instance'] = 'A profilja importálása erre a Friendica példányra';
@ -2253,6 +2150,113 @@ $a->strings['<p>Open the two-factor authentication app on your device to get an
$a->strings['Please enter a code from your authentication app'] = 'Adjon meg egy kódot a hitelesítő alkalmazásából';
$a->strings['This is my two-factor authenticator app device'] = 'Ez az én kétlépcsős hitelesítő alkalmazás eszközöm';
$a->strings['Verify code and complete login'] = 'Kód ellenőrzése és a bejelentkezés befejezése';
$a->strings['Passwords do not match.'] = 'A jelszavak nem egyeznek.';
$a->strings['Password unchanged.'] = 'A jelszó nincs megváltoztatva.';
$a->strings['Please use a shorter name.'] = 'Használjon rövidebb nevet.';
$a->strings['Name too short.'] = 'A név túl rövid.';
$a->strings['Wrong Password.'] = 'Hibás jelszó.';
$a->strings['Invalid email.'] = 'Érvénytelen e-mail-cím.';
$a->strings['Cannot change to that email.'] = 'Nem lehet megváltoztatni arra az e-mail-címre.';
$a->strings['Settings were not updated.'] = 'A beállítások nem lettek frissítve.';
$a->strings['Contact CSV file upload error'] = 'Partner CSV-fájl feltöltési hiba';
$a->strings['Importing Contacts done'] = 'A partnerek importálása kész';
$a->strings['Relocate message has been send to your contacts'] = 'Az áthelyezési üzenet el lett küldve a partnereknek';
$a->strings['Unable to find your profile. Please contact your admin.'] = 'Nem található a profilja. Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.';
$a->strings['Personal Page Subtypes'] = 'Személyes oldal altípusai';
$a->strings['Community Forum Subtypes'] = 'Közösségi fórum altípusai';
$a->strings['Account for a personal profile.'] = 'Egy személyes profil fiókja.';
$a->strings['Account for an organisation that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Egy szervezet fiókja, amely automatikusan jóváhagyja a partnerkéréseket, mint például a „követőket”.';
$a->strings['Account for a news reflector that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Egy hírportál fiókja, amely automatikusan jóváhagyja a partnerkéréseket, mint például a „követőket”.';
$a->strings['Account for community discussions.'] = 'Közösségi beszélgetések fiókja.';
$a->strings['Account for a regular personal profile that requires manual approval of "Friends" and "Followers".'] = 'Egy szokásos személyes profil fiókja, amely az „ismerősök” és a „követők” kézi jóváhagyását igényli.';
$a->strings['Account for a public profile that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Egy nyilvános profil fiókja, amely automatikusan jóváhagyja a partnerkéréseket, mint például a „követőket”.';
$a->strings['Automatically approves all contact requests.'] = 'Automatikusan jóváhagyja az összes partnerkérést.';
$a->strings['Account for a popular profile that automatically approves contact requests as "Friends".'] = 'Egy népszerű profil fiókja, amely automatikusan jóváhagyja a partnerkéréseket, mint például az „ismerősöket”.';
$a->strings['Private Forum [Experimental]'] = 'Személyes fórum [kísérleti]';
$a->strings['Requires manual approval of contact requests.'] = 'A partnerkérések kézi jóváhagyását igényli.';
$a->strings['OpenID:'] = 'OpenID:';
$a->strings['(Optional) Allow this OpenID to login to this account.'] = '(Kihagyható) Lehetővé teszi ezen OpenID számára, hogy bejelentkezzen ebbe a fiókba.';
$a->strings['Publish your profile in your local site directory?'] = 'Közzéteszi a profilját a helyi oldal könyvtárában?';
$a->strings['Your profile will be published in this node\'s <a href="%s">local directory</a>. Your profile details may be publicly visible depending on the system settings.'] = 'A profilja közzé lesz téve ennek a csomópontnak a <a href="%s">helyi könyvtárában</a>. A profilrészletei esetleg nyilvánosan láthatóak lehetnek a rendszerbeállításoktól függően.';
$a->strings['Your profile will also be published in the global friendica directories (e.g. <a href="%s">%s</a>).'] = 'A profilja közzé lesz téve a globális Friendica könyvtárakban is (például itt: <a href="%s">%s</a>).';
$a->strings['Account Settings'] = 'Fiókbeállítások';
$a->strings['Your Identity Address is <strong>\'%s\'</strong> or \'%s\'.'] = 'Az Ön személyazonosság-címe <strong>„%s”</strong> vagy „%s”.';
$a->strings['Password Settings'] = 'Jelszóbeállítások';
$a->strings['Allowed characters are a-z, A-Z, 0-9 and special characters except white spaces, accentuated letters and colon (:).'] = 'Az engedélyezett karakterek az a-z, A-Z, 0-9 tartományokban lévők és a különleges karakterek, kivéve az üres karaktereket, ékezetes betűket és a kettőspontot (:).';
$a->strings['Leave password fields blank unless changing'] = 'Hagyja üresen a jelszómezőket, különben megváltozik';
$a->strings['Current Password:'] = 'Jelenlegi jelszó:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes'] = 'A jelenlegi jelszava a változtatások megerősítéséhez';
$a->strings['Password:'] = 'Jelszó:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes of the email address'] = 'A jelenlegi jelszava az e-mail-címe megváltoztatásának megerősítéséhez';
$a->strings['Delete OpenID URL'] = 'OpenID URL törlése';
$a->strings['Basic Settings'] = 'Alapvető beállítások';
$a->strings['Email Address:'] = 'E-mail-cím:';
$a->strings['Your Timezone:'] = 'Az Ön időzónája:';
$a->strings['Your Language:'] = 'Az Ön nyelve:';
$a->strings['Set the language we use to show you friendica interface and to send you emails'] = 'Annak a nyelvnek a beállítása, amelyet a Friendica felületének megjelenítéséhez és a levelek küldéséhez használunk';
$a->strings['Default Post Location:'] = 'Alapértelmezett bejegyzésküldési hely:';
$a->strings['Use Browser Location:'] = 'Böngésző helyének használata:';
$a->strings['Security and Privacy Settings'] = 'Biztonsági és adatvédelmi beállítások';
$a->strings['Maximum Friend Requests/Day:'] = 'Legtöbb ismerőskérés naponta:';
$a->strings['(to prevent spam abuse)'] = '(a levélszeméttel való visszaélés elkerüléséhez)';
$a->strings['Allow your profile to be searchable globally?'] = 'Engedélyezi, hogy a profilja globálisan kereshető legyen?';
$a->strings['Activate this setting if you want others to easily find and follow you. Your profile will be searchable on remote systems. This setting also determines whether Friendica will inform search engines that your profile should be indexed or not.'] = 'Akkor kapcsolja be ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy mások egyszerűen megtalálják és kövessék Önt. A profilja kereshető lesz a távoli rendszereken. Ez a beállítás azt is meghatározza, hogy a Friendica tájékoztatja-e a keresőmotorokat arról, hogy a profilját indexelni kell-e vagy sem.';
$a->strings['Hide your contact/friend list from viewers of your profile?'] = 'Elrejti a partnerlistáját vagy ismerőslistáját a profilja megtekintői elől?';
$a->strings['A list of your contacts is displayed on your profile page. Activate this option to disable the display of your contact list.'] = 'A partnereinek listája a profiloldalán van megjelenítve. Kapcsolja be ezt a beállítást, hogy letiltsa a partnerlistája megjelenítését.';
$a->strings['Hide your profile details from anonymous viewers?'] = 'Elrejti a profilja részleteit a névtelen megtekintők elől?';
$a->strings['Anonymous visitors will only see your profile picture, your display name and the nickname you are using on your profile page. Your public posts and replies will still be accessible by other means.'] = 'A névtelen látogatók csak azt profilfényképét, megjelenített nevét és becenevét láthatják, amelyet a profiloldalán használ. A nyilvános bejegyzései és válaszai továbbra is elérhetők lesznek más eszközökkel.';
$a->strings['Make public posts unlisted'] = 'Nyilvános bejegyzések felsorolatlanná tétele';
$a->strings['Your public posts will not appear on the community pages or in search results, nor be sent to relay servers. However they can still appear on public feeds on remote servers.'] = 'A nyilvános bejegyzései nem fognak megjelenni a közösségi oldalakon vagy a keresési találatokban, és nem lesznek elküldve az átjátszó kiszolgálóknak. Azonban továbbra is megjelenhetnek a nyilvános hírforrásokban a távoli kiszolgálókon.';
$a->strings['Make all posted pictures accessible'] = 'Az összes beküldött fénykép elérhetővé tétele';
$a->strings['This option makes every posted picture accessible via the direct link. This is a workaround for the problem that most other networks can\'t handle permissions on pictures. Non public pictures still won\'t be visible for the public on your photo albums though.'] = 'Ez a beállítás elérhetővé tesz minden egyes beküldött fényképet a közvetlen hivatkozáson keresztül. Ez egy kerülőmegoldás arra a problémára, hogy a legtöbb más hálózat nem tudja kezelni a fényképek jogosultságait. A nem nyilvános fényképek továbbra sem lesznek láthatóak a nyilvánosság számára a fényképalbumán keresztül.';
$a->strings['Allow friends to post to your profile page?'] = 'Engedélyezi az ismerősöknek, hogy beküldjenek a profiloldalára?';
$a->strings['Your contacts may write posts on your profile wall. These posts will be distributed to your contacts'] = 'A partnerei bejegyzéseket írhatnak az Ön profilfalára. Ezek a bejegyzések továbbítva lesznek a partnereinek.';
$a->strings['Allow friends to tag your posts?'] = 'Engedélyezi az ismerőseinek, hogy címkézzék a bejegyzéseit?';
$a->strings['Your contacts can add additional tags to your posts.'] = 'A partnerei további címkéket adhatnak a bejegyzéseihez.';
$a->strings['Permit unknown people to send you private mail?'] = 'Engedélyt ad ismeretlen embereknek, hogy személyes levelet küldjenek Önnek?';
$a->strings['Friendica network users may send you private messages even if they are not in your contact list.'] = 'A Friendica hálózat felhasználói akkor is küldhetnek Önnek személyes üzeneteket, ha nincsenek a partnerlistáján.';
$a->strings['Maximum private messages per day from unknown people:'] = 'Legtöbb személyes üzenet naponta az ismeretlen emberektől:';
$a->strings['Default Post Permissions'] = 'Alapértelmezett bejegyzés-jogosultságok';
$a->strings['Expiration settings'] = 'Lejárati jogosultságok';
$a->strings['Automatically expire posts after this many days:'] = 'Bejegyzések automatikus lejárata ennyi nap után:';
$a->strings['If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted'] = 'Ha üres, akkor a bejegyzések nem járnak le. A lejárt bejegyzések törölve lesznek.';
$a->strings['Expire posts'] = 'Bejegyzések lejárata';
$a->strings['When activated, posts and comments will be expired.'] = 'Ha be van kapcsolva, akkor a bejegyzések és a hozzászólások le fognak járni.';
$a->strings['Expire personal notes'] = 'Személyes jegyzetek lejárata';
$a->strings['When activated, the personal notes on your profile page will be expired.'] = 'Ha be van kapcsolva, akkor a profiloldalán lévő személyes jegyzetek le fognak járni.';
$a->strings['Expire starred posts'] = 'Csillagozott bejegyzések lejárata';
$a->strings['Starring posts keeps them from being expired. That behaviour is overwritten by this setting.'] = 'A bejegyzések csillagozása megakadályozza azok lejáratát. Ez a viselkedés felülírható ezzel a beállítással.';
$a->strings['Only expire posts by others'] = 'Csak a másoktól származó bejegyzések lejárata';
$a->strings['When activated, your own posts never expire. Then the settings above are only valid for posts you received.'] = 'Ha be van kapcsolva, akkor a saját bejegyzései sosem járnak le. Ekkor a fenti beállítás csak azokra a bejegyzésekre érvényes, amelyeket megkap.';
$a->strings['Notification Settings'] = 'Értesítési beállítások';
$a->strings['Send a notification email when:'] = 'Értesítési e-mail küldése a következő esetekben:';
$a->strings['You receive an introduction'] = 'Egy bemutatkozást fogad';
$a->strings['Your introductions are confirmed'] = 'A bemutatkozásait jóváhagyták';
$a->strings['Someone writes on your profile wall'] = 'Valaki ír a profilfalára';
$a->strings['Someone writes a followup comment'] = 'Valaki egy követő hozzászólást ír';
$a->strings['You receive a private message'] = 'Személyes üzenetet kap';
$a->strings['You receive a friend suggestion'] = 'Ismerősajánlást kap';
$a->strings['You are tagged in a post'] = 'Bejelölték egy bejegyzésben';
$a->strings['You are poked/prodded/etc. in a post'] = 'Megbökték, megdöfték, stb. egy bejegyzésben';
$a->strings['Create a desktop notification when:'] = 'Asztali értesítés létrehozása ekkor:';
$a->strings['Someone liked your content'] = 'Valaki kedvelte az Ön tartalmát';
$a->strings['Someone shared your content'] = 'Valaki megosztotta az Ön tartalmát';
$a->strings['Activate desktop notifications'] = 'Asztali értesítések bekapcsolása';
$a->strings['Show desktop popup on new notifications'] = 'Felugró üzenet megjelenítése az asztalon új értesítések esetén.';
$a->strings['Text-only notification emails'] = 'Csak szöveges értesítési e-mailek';
$a->strings['Send text only notification emails, without the html part'] = 'Csak szöveges értesítési e-mailek küldése a HTML rész nélkül.';
$a->strings['Show detailled notifications'] = 'Részletes értesítések megjelenítése';
$a->strings['Per default, notifications are condensed to a single notification per item. When enabled every notification is displayed.'] = 'Alapértelmezetten az értesítések elemenként egyetlen értesítésbe vannak összevonva. Ha engedélyezve van, akkor minden értesítés megjelenik.';
$a->strings['Show notifications of ignored contacts'] = 'Figyelmen kívül hagyott partnerek értesítéseinek megjelenítése';
$a->strings['You don\'t see posts from ignored contacts. But you still see their comments. This setting controls if you want to still receive regular notifications that are caused by ignored contacts or not.'] = 'Nem látja a figyelmen kívül hagyott partnerektől érkező bejegyzéseket. Viszont továbbra is látja a hozzászólásaikat. Ez a beállítás azt vezérli, hogy továbbra is szeretne-e olyan normál értesítéseket kapni vagy sem, amelyeket figyelmen kívül hagyott partnerek okoznak.';
$a->strings['Advanced Account/Page Type Settings'] = 'Speciális fióktípus vagy oldaltípus beállítások';
$a->strings['Change the behaviour of this account for special situations'] = 'A fiók viselkedésének megváltoztatása bizonyos helyzetekre.';
$a->strings['Import Contacts'] = 'Partnerek importálása';
$a->strings['Upload a CSV file that contains the handle of your followed accounts in the first column you exported from the old account.'] = 'Töltsön fel egy olyan CSV-fájlt, amely a követett fiókok kezelőjét tartalmazza az első oszlopban, ahogy a régi fiókból exportálta.';
$a->strings['Upload File'] = 'Fájl feltöltése';
$a->strings['Relocate'] = 'Áthelyezés';
$a->strings['If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don\'t receive your updates, try pushing this button.'] = 'Ha áthelyezte ezt a profilt egy másik kiszolgálóról, és néhány partnere nem kapta meg a frissítéseket, akkor próbálja meg megnyomni ezt a gombot.';
$a->strings['Resend relocate message to contacts'] = 'Áthelyezési üzenet küldése a partnereknek';
$a->strings['Delegation successfully granted.'] = 'A meghatalmazás sikeresen megadva.';
$a->strings['Parent user not found, unavailable or password doesn\'t match.'] = 'A fölérendelt felhasználó nem található, nem érhető el vagy a jelszó nem egyezik.';
$a->strings['Delegation successfully revoked.'] = 'A meghatalmazás sikeresen visszavonva.';
@ -2485,6 +2489,7 @@ $a->strings['Friendica respects your privacy. By default, your posts will only s
$a->strings['Getting Help'] = 'Segítség kérése';
$a->strings['Go to the Help Section'] = 'Ugrás a súgószakaszhoz';
$a->strings['Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources.'] = 'A <strong>súgó</strong> oldalaink további részleteket közölhetnek a program egyéb funkcióiról és erőforrásairól.';
$a->strings['{0} wants to follow you'] = '{0} követni szeretné Önt';
$a->strings['%s liked %s\'s post'] = '%s kedvelte %s bejegyzését';
$a->strings['%s disliked %s\'s post'] = '%s nem kedvelte %s bejegyzését';
$a->strings['%s is attending %s\'s event'] = '%s részt vesz %s eseményén';
@ -2497,10 +2502,10 @@ $a->strings['Friend Suggestion'] = 'Ismerősajánlás';
$a->strings['Friend/Connect Request'] = 'Ismerős vagy kapcsolódási kérés';
$a->strings['New Follower'] = 'Új követő';
$a->strings['%1$s wants to follow you'] = '%1$s követni szeretné Önt';
$a->strings['%1$s had started following you'] = '%1$s elkezdte követni Önt';
$a->strings['%1$s liked your comment %2$s'] = '%1$s kedvelte az Ön %2$s hozzászólását';
$a->strings['%1$s has started following you'] = '%1$s elkezdte követni Önt';
$a->strings['%1$s liked your comment on %2$s'] = '%1$s kedvelte az Ön hozzászólását ehhez: %2$s';
$a->strings['%1$s liked your post %2$s'] = '%1$s kedvelte az Ön %2$s bejegyzését';
$a->strings['%1$s disliked your comment %2$s'] = '%1$s nem kedvelte az Ön %2$s hozzászólását';
$a->strings['%1$s disliked your comment on %2$s'] = '%1$s nem kedvelte az Ön hozzászólását ehhez: %2$s';
$a->strings['%1$s disliked your post %2$s'] = '%1$s nem kedvelte az Ön %2$s bejegyzését';
$a->strings['%1$s shared your comment %2$s'] = '%1$s megosztotta az Ön %2$s hozzászólását';
$a->strings['%1$s shared your post %2$s'] = '%1$s megosztotta az Ön %2$s bejegyzését';
@ -2582,7 +2587,6 @@ $a->strings['Unlisted Message'] = 'Listázatlan üzenet';
$a->strings['This entry was edited'] = 'Ezt a bejegyzést szerkesztették';
$a->strings['Connector Message'] = 'Csatlakozóüzenet';
$a->strings['Edit'] = 'Szerkesztés';
$a->strings['Pinned item'] = 'Kitűzött elem';
$a->strings['Delete globally'] = 'Törlés globálisan';
$a->strings['Remove locally'] = 'Eltávolítás helyileg';
$a->strings['Block %s'] = '%s tiltása';
@ -2610,6 +2614,8 @@ $a->strings['Unshare'] = 'Megosztás megszüntetése';
$a->strings['%s (Received %s)'] = '%s (fogadva: %s)';
$a->strings['Comment this item on your system'] = 'Hozzászólás az elemhez a saját rendszerén';
$a->strings['Remote comment'] = 'Távoli hozzászólás';
$a->strings['Share via ...'] = 'Megosztás ezen keresztül…';
$a->strings['Share via external services'] = 'Megosztás külső szolgáltatásokon keresztül';
$a->strings['to'] = 'ide:';
$a->strings['via'] = 'ezen keresztül:';
$a->strings['Wall-to-Wall'] = 'Falról-falra';

12321
view/lang/pl/messages.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff

307
view/lang/pl/strings.php

@ -317,19 +317,6 @@ $a->strings['Error'] = [
3 => 'Błędów',
];
$a->strings['Failed to connect with email account using the settings provided.'] = 'Połączenie z kontem email używając wybranych ustawień nie powiodło się.';
$a->strings['Contact CSV file upload error'] = 'Kontakt z plikiem CSV błąd przekazywania plików';
$a->strings['Importing Contacts done'] = 'Importowanie kontaktów zakończone';
$a->strings['Relocate message has been send to your contacts'] = 'Przeniesienie wiadomości zostało wysłane do Twoich kontaktów';
$a->strings['Passwords do not match.'] = 'Hasła nie pasują do siebie.';
$a->strings['Password update failed. Please try again.'] = 'Aktualizacja hasła nie powiodła się. Proszę spróbować ponownie.';
$a->strings['Password changed.'] = 'Hasło zostało zmienione.';
$a->strings['Password unchanged.'] = 'Hasło niezmienione.';
$a->strings['Please use a shorter name.'] = 'Użyj krótszej nazwy.';
$a->strings['Name too short.'] = 'Nazwa jest za krótka. ';
$a->strings['Wrong Password.'] = 'Nieprawidłowe hasło.';
$a->strings['Invalid email.'] = 'Niepoprawny e-mail.';
$a->strings['Cannot change to that email.'] = 'Nie można zmienić tego e-maila.';
$a->strings['Settings were not updated.'] = 'Ustawienia nie zostały zaktualizowane.';
$a->strings['Connected Apps'] = 'Powiązane aplikacje';
$a->strings['Name'] = 'Nazwa';
$a->strings['Home Page'] = 'Strona startowa';
@ -378,116 +365,6 @@ $a->strings['Action after import:'] = 'Akcja po zaimportowaniu:';
$a->strings['Mark as seen'] = 'Oznacz jako przeczytane';
$a->strings['Move to folder'] = 'Przenieś do katalogu';
$a->strings['Move to folder:'] = 'Przenieś do katalogu:';
$a->strings['Unable to find your profile. Please contact your admin.'] = 'Nie można znaleźć Twojego profilu. Skontaktuj się z administratorem.';
$a->strings['Account Types'] = 'Rodzaje kont';
$a->strings['Personal Page Subtypes'] = 'Podtypy osobistych stron';
$a->strings['Community Forum Subtypes'] = 'Podtypy społeczności forum';
$a->strings['Personal Page'] = 'Strona osobista';
$a->strings['Account for a personal profile.'] = 'Konto dla profilu osobistego.';
$a->strings['Organisation Page'] = 'Strona Organizacji';
$a->strings['Account for an organisation that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Konto dla organizacji, która automatycznie zatwierdza prośby o kontakt jako "Obserwatorzy".';
$a->strings['News Page'] = 'Strona Wiadomości';
$a->strings['Account for a news reflector that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Konto dla reflektora wiadomości, który automatycznie zatwierdza prośby o kontakt jako "Obserwatorzy".';
$a->strings['Community Forum'] = 'Forum społecznościowe';
$a->strings['Account for community discussions.'] = 'Konto do dyskusji w społeczności.';
$a->strings['Normal Account Page'] = 'Normalna strona konta';
$a->strings['Account for a regular personal profile that requires manual approval of "Friends" and "Followers".'] = 'Konto dla zwykłego profilu osobistego, który wymaga ręcznej zgody "Przyjaciół" i "Obserwatorów".';
$a->strings['Soapbox Page'] = 'Strona Soapbox';
$a->strings['Account for a public profile that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Konto dla profilu publicznego, który automatycznie zatwierdza prośby o kontakt jako "Obserwatorzy".';
$a->strings['Public Forum'] = 'Forum publiczne';
$a->strings['Automatically approves all contact requests.'] = 'Automatycznie zatwierdza wszystkie prośby o kontakt.';
$a->strings['Automatic Friend Page'] = 'Automatyczna strona znajomego';
$a->strings['Account for a popular profile that automatically approves contact requests as "Friends".'] = 'Konto popularnego profilu, które automatycznie zatwierdza prośby o kontakt jako "Przyjaciele".';
$a->strings['Private Forum [Experimental]'] = 'Prywatne Forum [Eksperymentalne]';
$a->strings['Requires manual approval of contact requests.'] = 'Wymaga ręcznego zatwierdzania żądań kontaktów.';
$a->strings['OpenID:'] = 'OpenID:';
$a->strings['(Optional) Allow this OpenID to login to this account.'] = '(Opcjonalnie) Pozwól zalogować się na to konto przy pomocy OpenID.';
$a->strings['Publish your profile in your local site directory?'] = 'Czy opublikować twój profil w katalogu lokalnej witryny?';
$a->strings['Your profile will be published in this node\'s <a href="%s">local directory</a>. Your profile details may be publicly visible depending on the system settings.'] = 'Twój profil zostanie opublikowany w lokalnym katalogu tego <a href="%s">węzła</a>. Dane Twojego profilu mogą być publicznie widoczne w zależności od ustawień systemu.';
$a->strings['Your profile will also be published in the global friendica directories (e.g. <a href="%s">%s</a>).'] = 'Twój profil zostanie również opublikowany w globalnych katalogach Friendica (np. <a href="%s">%s</a>).';
$a->strings['Your Identity Address is <strong>\'%s\'</strong> or \'%s\'.'] = 'Twój adres tożsamości to <strong>\'%s\'</strong> lub \'%s\'.';
$a->strings['Account Settings'] = 'Ustawienia konta';
$a->strings['Password Settings'] = 'Ustawienia hasła';
$a->strings['New Password:'] = 'Nowe hasło:';
$a->strings['Allowed characters are a-z, A-Z, 0-9 and special characters except white spaces, accentuated letters and colon (:).'] = 'Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9 i znaki specjalne, z wyjątkiem białych znaków, podkreślonych liter i dwukropka (:).';
$a->strings['Confirm:'] = 'Potwierdź:';
$a->strings['Leave password fields blank unless changing'] = 'Pozostaw pole hasła puste, jeżeli nie chcesz go zmienić.';
$a->strings['Current Password:'] = 'Aktualne hasło:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes'] = 'Wpisz aktualne hasło, aby potwierdzić zmiany';
$a->strings['Password:'] = 'Hasło:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes of the email address'] = 'Twoje obecne hasło, aby potwierdzić zmiany adresu e-mail';
$a->strings['Delete OpenID URL'] = 'Usuń adres URL OpenID';
$a->strings['Basic Settings'] = 'Ustawienia podstawowe';
$a->strings['Full Name:'] = 'Imię i nazwisko:';
$a->strings['Email Address:'] = 'Adres email:';
$a->strings['Your Timezone:'] = 'Twoja strefa czasowa:';
$a->strings['Your Language:'] = 'Twój język:';
$a->strings['Set the language we use to show you friendica interface and to send you emails'] = 'Wybierz język, ktory bedzie używany do wyświetlania użytkownika friendica i wysłania Ci e-maili';
$a->strings['Default Post Location:'] = 'Domyślna lokalizacja wpisów:';
$a->strings['Use Browser Location:'] = 'Używaj lokalizacji przeglądarki:';
$a->strings['Security and Privacy Settings'] = 'Ustawienia bezpieczeństwa i prywatności';
$a->strings['Maximum Friend Requests/Day:'] = 'Maksymalna dzienna liczba zaproszeń do grona przyjaciół:';
$a->strings['(to prevent spam abuse)'] = '(aby zapobiec spamowaniu)';
$a->strings['Allow your profile to be searchable globally?'] = 'Czy Twój profil ma być dostępny do wyszukiwania na całym świecie?';
$a->strings['Activate this setting if you want others to easily find and follow you. Your profile will be searchable on remote systems. This setting also determines whether Friendica will inform search engines that your profile should be indexed or not.'] = 'Aktywuj to ustawienie, jeśli chcesz, aby inni mogli Cię łatwo znaleźć i śledzić. Twój profil będzie można przeszukiwać na zdalnych systemach. To ustawienie określa również, czy Friendica poinformuje wyszukiwarki, że Twój profil powinien być indeksowany, czy nie.';
$a->strings['Hide your contact/friend list from viewers of your profile?'] = 'Ukryć listę kontaktów/znajomych przed osobami przeglądającymi Twój profil?';
$a->strings['A list of your contacts is displayed on your profile page. Activate this option to disable the display of your contact list.'] = 'Lista kontaktów jest wyświetlana na stronie profilu. Aktywuj tę opcję, aby wyłączyć wyświetlanie listy kontaktów.';
$a->strings['Hide your profile details from anonymous viewers?'] = 'Ukryć dane Twojego profilu przed anonimowymi widzami?';
$a->strings['Anonymous visitors will only see your profile picture, your display name and the nickname you are using on your profile page. Your public posts and replies will still be accessible by other means.'] = 'Anonimowi użytkownicy zobaczą tylko Twoje zdjęcie profilowe, swoją wyświetlaną nazwę i pseudonim, którego używasz na stronie profilu. Twoje publiczne posty i odpowiedzi będą nadal dostępne w inny sposób.';
$a->strings['Make public posts unlisted'] = 'Ustaw publiczne wpisy jako niepubliczne';
$a->strings['Your public posts will not appear on the community pages or in search results, nor be sent to relay servers. However they can still appear on public feeds on remote servers.'] = 'Twoje publiczne posty nie będą wyświetlane na stronach społeczności ani w wynikach wyszukiwania ani nie będą wysyłane do serwerów przekazywania. Jednak nadal mogą one pojawiać się w publicznych kanałach na serwerach zdalnych.';
$a->strings['Make all posted pictures accessible'] = 'Udostępnij wszystkie opublikowane zdjęcia';
$a->strings['This option makes every posted picture accessible via the direct link. This is a workaround for the problem that most other networks can\'t handle permissions on pictures. Non public pictures still won\'t be visible for the public on your photo albums though.'] = 'Ta opcja powoduje, że każde opublikowane zdjęcie jest dostępne poprzez bezpośredni link. Jest to obejście problemu polegającego na tym, że większość innych sieci nie może obsłużyć uprawnień do zdjęć. Jednak zdjęcia niepubliczne nadal nie będą widoczne publicznie w Twoich albumach.';
$a->strings['Allow friends to post to your profile page?'] = 'Zezwalać znajomym na publikowanie postów na stronie Twojego profilu?';
$a->strings['Your contacts may write posts on your profile wall. These posts will be distributed to your contacts'] = 'Twoi znajomi mogą pisać posty na stronie Twojego profilu. Posty zostaną przesłane do Twoich kontaktów.';
$a->strings['Allow friends to tag your posts?'] = 'Zezwolić na oznaczanie Twoich postów przez znajomych?';
$a->strings['Your contacts can add additional tags to your posts.'] = 'Twoje kontakty mogą dodawać do tagów dodatkowe posty.';
$a->strings['Permit unknown people to send you private mail?'] = 'Zezwolić nieznanym osobom na wysyłanie prywatnych wiadomości?';
$a->strings['Friendica network users may send you private messages even if they are not in your contact list.'] = 'Użytkownicy sieci w serwisie Friendica mogą wysyłać prywatne wiadomości, nawet jeśli nie znajdują się one na liście kontaktów.';
$a->strings['Maximum private messages per day from unknown people:'] = 'Maksymalna liczba prywatnych wiadomości dziennie od nieznanych osób:';
$a->strings['Default Post Permissions'] = 'Domyślne prawa dostępu wiadomości';
$a->strings['Expiration settings'] = 'Ustawienia ważności';
$a->strings['Automatically expire posts after this many days:'] = 'Posty wygasną automatycznie po następującej liczbie dni:';
$a->strings['If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted'] = 'Pole puste, wiadomość nie wygaśnie. Niezapisane wpisy zostaną usunięte.';
$a->strings['Expire posts'] = 'Ważność wiadomości';
$a->strings['When activated, posts and comments will be expired.'] = 'Po aktywacji posty i komentarze wygasną.';
$a->strings['Expire personal notes'] = 'Ważność osobistych notatek';
$a->strings['When activated, the personal notes on your profile page will be expired.'] = 'Po aktywacji osobiste notatki na stronie profilu wygasną.';
$a->strings['Expire starred posts'] = 'Wygasaj wpisy oznaczone gwiazdką';
$a->strings['Starring posts keeps them from being expired. That behaviour is overwritten by this setting.'] = 'Oznaczanie postów gwiazdką powoduje, że wygasają. To zachowanie jest zastępowane przez to ustawienie.';
$a->strings['Expire photos'] = 'Wygasanie zdjęć';
$a->strings['When activated, photos will be expired.'] = 'Po aktywacji zdjęcia wygasną.';
$a->strings['Only expire posts by others'] = 'Wygasają tylko posty innych osób';
$a->strings['When activated, your own posts never expire. Then the settings above are only valid for posts you received.'] = 'Po aktywacji Twoje posty nigdy nie wygasają. Zatem powyższe ustawienia obowiązują tylko dla otrzymanych postów.';
$a->strings['Notification Settings'] = 'Ustawienia powiadomień';
$a->strings['Send a notification email when:'] = 'Wysyłaj powiadmonienia na email, kiedy:';
$a->strings['You receive an introduction'] = 'Otrzymałeś zaproszenie';
$a->strings['Your introductions are confirmed'] = 'Twoje zaproszenie jest potwierdzone';
$a->strings['Someone writes on your profile wall'] = 'Ktoś pisze na Twojej tablicy profilu';
$a->strings['Someone writes a followup comment'] = 'Ktoś pisze komentarz nawiązujący.';
$a->strings['You receive a private message'] = 'Otrzymałeś prywatną wiadomość';
$a->strings['You receive a friend suggestion'] = 'Otrzymałeś propozycję od znajomych';
$a->strings['You are tagged in a post'] = 'Jesteś oznaczony znacznikiem we wpisie';
$a->strings['You are poked/prodded/etc. in a post'] = 'Jesteś zaczepiony/zaczepiona/itp. w poście';
$a->strings['Create a desktop notification when:'] = 'Utwórz powiadomienia na pulpicie gdy:';
$a->strings['Someone liked your content'] = 'Ktoś polubił Twoje treści';
$a->strings['Someone shared your content'] = 'Ktoś udostępnił Twoje treści';
$a->strings['Activate desktop notifications'] = 'Aktywuj powiadomienia na pulpicie';
$a->strings['Show desktop popup on new notifications'] = 'Pokazuj wyskakujące okienko gdy otrzymasz powiadomienie';
$a->strings['Text-only notification emails'] = 'E-maile z powiadomieniami tekstowymi';
$a->strings['Send text only notification emails, without the html part'] = 'Wysyłaj tylko e-maile z powiadomieniami tekstowymi, bez części html';
$a->strings['Show detailled notifications'] = 'Pokazuj szczegółowe powiadomienia';
$a->strings['Per default, notifications are condensed to a single notification per item. When enabled every notification is displayed.'] = 'Domyślne powiadomienia są skondensowane z jednym powiadomieniem dla każdego przedmiotu. Po włączeniu wyświetlane jest każde powiadomienie.';
$a->strings['Show notifications of ignored contacts'] = 'Pokaż powiadomienia o zignorowanych kontaktach';
$a->strings['You don\'t see posts from ignored contacts. But you still see their comments. This setting controls if you want to still receive regular notifications that are caused by ignored contacts or not.'] = 'Nie widzisz wpisów od ignorowanych kontaktów. Ale nadal widzisz ich komentarze. To ustawienie określa, czy chcesz nadal otrzymywać regularne powiadomienia, które są powodowane przez ignorowane kontakty, czy nie.';
$a->strings['Advanced Account/Page Type Settings'] = 'Zaawansowane ustawienia konta/rodzaju strony';
$a->strings['Change the behaviour of this account for special situations'] = 'Zmień zachowanie tego konta w sytuacjach specjalnych';
$a->strings['Import Contacts'] = 'Import kontaktów';
$a->strings['Upload a CSV file that contains the handle of your followed accounts in the first column you exported from the old account.'] = 'Prześlij plik CSV zawierający obsługę obserwowanych kont w pierwszej kolumnie wyeksportowanej ze starego konta.';
$a->strings['Upload File'] = 'Prześlij plik';
$a->strings['Relocate'] = 'Przeniesienie';
$a->strings['If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don\'t receive your updates, try pushing this button.'] = 'Jeśli ten profil został przeniesiony z innego serwera, a niektóre z Twoich kontaktów nie otrzymają aktualizacji, spróbuj nacisnąć ten przycisk.';
$a->strings['Resend relocate message to contacts'] = 'Wyślij ponownie przenieść wiadomości do kontaktów';
$a->strings['No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours.'] = 'Brak dostępnych sugestii. Jeśli jest to nowa witryna, spróbuj ponownie za 24 godziny.';
$a->strings['Friend Suggestions'] = 'Osoby, które możesz znać';
$a->strings['photo'] = 'zdjęcie';
@ -544,10 +421,12 @@ $a->strings['The contact has been blocked from the node'] = 'Kontakt został zab
$a->strings['Post update version number has been set to %s.'] = 'Numer wersji aktualizacji posta został ustawiony na %s.';
$a->strings['Check for pending update actions.'] = 'Sprawdź oczekujące działania aktualizacji.';
$a->strings['Done.'] = 'Gotowe.';
$a->strings['Execute pending post updates.'] = 'Wykonaj oczekujące aktualizacje postów.';
$a->strings['All pending post updates are done.'] = 'Wszystkie oczekujące aktualizacje postów są gotowe.';
$a->strings['Execute pending post updates.'] = 'Wykonaj oczekujące aktualizacje wpisów.';
$a->strings['All pending post updates are done.'] = 'Wszystkie oczekujące aktualizacje wpisów są gotowe.';
$a->strings['Enter user nickname: '] = 'Wpisz nazwę użytkownika:';
$a->strings['Enter new password: '] = 'Wprowadź nowe hasło: ';
$a->strings['Password update failed. Please try again.'] = 'Aktualizacja hasła nie powiodła się. Proszę spróbować ponownie.';
$a->strings['Password changed.'] = 'Hasło zostało zmienione.';
$a->strings['Enter user name: '] = 'Wpisz nazwę użytkownika:';
$a->strings['Enter user email address: '] = 'Wpisz adres e-mail użytkownika:';
$a->strings['Enter a language (optional): '] = 'Wpisz język (opcjonalnie):';
@ -609,11 +488,13 @@ $a->strings['Tag term:'] = 'Termin tagu:';
$a->strings['Save to Folder:'] = 'Zapisz w katalogu:';
$a->strings['Where are you right now?'] = 'Gdzie teraz jesteś?';
$a->strings['Delete item(s)?'] = 'Usunąć pozycję (pozycje)?';
$a->strings['Created at'] = 'Utworzono';
$a->strings['New Post'] = 'Nowy wpis';
$a->strings['Share'] = 'Podziel się';
$a->strings['Image'] = 'Obraz';
$a->strings['Video'] = 'Filmy';
$a->strings['Scheduled at'] = 'Zaplanowane na';
$a->strings['Pinned item'] = 'Przypięty element';
$a->strings['View %s\'s profile @ %s'] = 'Pokaż profil %s @ %s';
$a->strings['Categories:'] = 'Kategorie:';
$a->strings['Filed under:'] = 'Umieszczono w:';
@ -647,7 +528,7 @@ $a->strings['Add an abstract from ActivityPub content warnings'] = 'Dodaj stresz
$a->strings['Add an abstract when commenting on ActivityPub posts with a content warning. Abstracts are displayed as content warning on systems like Mastodon or Pleroma.'] = 'Dodaj streszczenie, gdy komentujesz wpisy ActivityPub z ostrzeżeniem o treści. Streszczenia są wyświetlane jako ostrzeżenie dotyczące treści w systemach takich jak Mastodon czy Pleroma.';
$a->strings['Post/Comment Tools'] = 'Narzędzia post/komentarz';
$a->strings['Post Categories'] = 'Kategorie wpisów';
$a->strings['Add categories to your posts'] = 'Umożliwia dodawanie kategorii do twoich postów';
$a->strings['Add categories to your posts'] = 'Umożliwia dodawanie kategorii do Twoich wpisów';
$a->strings['Advanced Profile Settings'] = 'Zaawansowane ustawienia profilu';
$a->strings['List Forums'] = 'Lista forów';
$a->strings['Show visitors public community forums at the Advanced Profile Page'] = 'Wyświetla publiczne fora społeczności na stronie profilu zaawansowanego';
@ -785,6 +666,7 @@ $a->strings['Archives'] = 'Archiwa';
$a->strings['Persons'] = 'Osoby';
$a->strings['Organisations'] = 'Organizacje';
$a->strings['News'] = 'Aktualności';
$a->strings['Account Types'] = 'Rodzaje kont';
$a->strings['All'] = 'Wszyscy';
$a->strings['Export'] = 'Eksport';
$a->strings['Export calendar as ical'] = 'Wyeksportuj kalendarz jako ical';
@ -1275,7 +1157,15 @@ $a->strings['Blocked'] = 'Zablokowane';
$a->strings['List of blocked users'] = 'Lista zablokowanych użytkowników';
$a->strings['Deleted'] = 'Usunięte';
$a->strings['List of pending user deletions'] = 'Lista oczekujących na usunięcie użytkowników';
$a->strings['Normal Account Page'] = 'Normalna strona konta';
$a->strings['Soapbox Page'] = 'Strona Soapbox';
$a->strings['Public Forum'] = 'Forum publiczne';
$a->strings['Automatic Friend Page'] = 'Automatyczna strona znajomego';
$a->strings['Private Forum'] = 'Prywatne forum';
$a->strings['Personal Page'] = 'Strona osobista';
$a->strings['Organisation Page'] = 'Strona Organizacji';
$a->strings['News Page'] = 'Strona Wiadomości';
$a->strings['Community Forum'] = 'Forum społecznościowe';
$a->strings['Relay'] = 'Przekaźnik';
$a->strings['You can\'t block a local contact, please block the user instead'] = 'Nie możesz zablokować lokalnego kontaktu, zamiast tego zablokuj użytkownika';
$a->strings['%s contact unblocked'] = [
@ -1558,7 +1448,7 @@ $a->strings['Enable Fullname check'] = 'Włącz sprawdzanie pełnej nazwy';
$a->strings['Enable check to only allow users to register with a space between the first name and the last name in their full name.'] = 'Włącz sprawdzenie, aby zezwolić użytkownikom tylko na rejestrację ze spacją między imieniem a nazwiskiem w ich pełnym imieniu.';
$a->strings['Community pages for visitors'] = 'Strony społecznościowe dla odwiedzających';
$a->strings['Which community pages should be available for visitors. Local users always see both pages.'] = 'Które strony społeczności powinny być dostępne dla odwiedzających. Lokalni użytkownicy zawsze widzą obie strony.';
$a->strings['Posts per user on community page'] = 'Lista postów użytkownika na stronie społeczności';
$a->strings['Posts per user on community page'] = 'Lista wpisów użytkownika na stronie społeczności';
$a->strings['The maximum number of posts per user on the community page. (Not valid for "Global Community")'] = 'Maksymalna liczba postów na użytkownika na stronie społeczności. (Nie dotyczy „Globalnej społeczności”)';
$a->strings['Enable Mail support'] = 'Włącz obsługę maili';
$a->strings['Enable built-in mail support to poll IMAP folders and to reply via mail.'] = 'Włącz wbudowaną obsługę poczty, aby odpytywać katalogi IMAP i odpowiadać pocztą.';
@ -1600,7 +1490,7 @@ $a->strings['If enabled, general server and usage data will be published. The da
$a->strings['Check upstream version'] = 'Sprawdź wersję powyżej';
$a->strings['Enables checking for new Friendica versions at github. If there is a new version, you will be informed in the admin panel overview.'] = 'Umożliwia sprawdzenie nowych wersji Friendica na github. Jeśli pojawi się nowa wersja, zostaniesz o tym poinformowany w panelu administracyjnym.';
$a->strings['Suppress Tags'] = 'Pomiń znaczniki';
$a->strings['Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting.'] = 'Pomiń wyświetlenie listy hashtagów na końcu postu.';
$a->strings['Suppress showing a list of hashtags at the end of the posting.'] = 'Pomiń wyświetlenie listy hashtagów na końcu wpisu.';
$a->strings['Clean database'] = 'Wyczyść bazę danych';
$a->strings['Remove old remote items, orphaned database records and old content from some other helper tables.'] = 'Usuń stare zdalne pozycje, osierocone rekordy bazy danych i starą zawartość z innych tabel pomocników.';
$a->strings['Lifespan of remote items'] = 'Żywotność odległych przedmiotów';
@ -1609,8 +1499,8 @@ $a->strings['Lifespan of unclaimed items'] = 'Żywotność nieodebranych przedmi
$a->strings['When the database cleanup is enabled, this defines the days after which unclaimed remote items (mostly content from the relay) will be deleted. Default value is 90 days. Defaults to the general lifespan value of remote items if set to 0.'] = 'Po włączeniu czyszczenia bazy danych określa się dni, po których usunięte zostaną nieodebrane zdalne elementy (głównie zawartość z przekaźnika). Wartość domyślna to 90 dni. Wartość domyślna dla ogólnej długości życia zdalnych pozycji, jeśli jest ustawiona na 0.';
$a->strings['Lifespan of raw conversation data'] = 'Trwałość nieprzetworzonych danych konwersacji';
$a->strings['The conversation data is used for ActivityPub and OStatus, as well as for debug purposes. It should be safe to remove it after 14 days, default is 90 days.'] = 'Dane konwersacji są używane do ActivityPub i OStatus, a także do celów debugowania. Powinno być bezpieczne usunięcie go po 14 dniach, domyślnie jest to 90 dni.';
$a->strings['Maximum numbers of comments per post'] = 'Maksymalna liczba komentarzy na post';
$a->strings['How much comments should be shown for each post? Default value is 100.'] = 'Ile komentarzy powinno być pokazywanych dla każdego posta? Domyślna wartość to 100.';
$a->strings['Maximum numbers of comments per post'] = 'Maksymalna liczba komentarzy na wpis';
$a->strings['How much comments should be shown for each post? Default value is 100.'] = 'Ile komentarzy powinno być wyświetlanych dla każdego wpisu? Domyślna wartość to 100.';
$a->strings['Maximum numbers of comments per post on the display page'] = 'Maksymalna liczba komentarzy na wpis na wyświetlanej stronie';
$a->strings['How many comments should be shown on the single view for each post? Default value is 1000.'] = 'Ile komentarzy powinno być wyświetlanych w pojedynczym widoku dla każdego wpisu? Wartość domyślna to 1000.';
$a->strings['Temp path'] = 'Ścieżka do temp';
@ -1626,7 +1516,7 @@ $a->strings['When enabed, the fastlane mechanism starts an additional worker if
$a->strings['Direct relay transfer'] = 'Bezpośredni transfer przekaźników';
$a->strings['Enables the direct transfer to other servers without using the relay servers'] = 'Umożliwia bezpośredni transfer do innych serwerów bez korzystania z serwerów przekazujących';
$a->strings['Relay scope'] = 'Zakres przekaźnika';
$a->strings['Can be "all" or "tags". "all" means that every public post should be received. "tags" means that only posts with selected tags should be received.'] = 'Mogą to być „wszystkie” lub „tagi”. „wszystkie” oznacza, że każdy publiczny post powinien zostać odebrany. „Tagi” oznaczają, że powinny być odbierane tylko posty z wybranymi tagami.';
$a->strings['Can be "all" or "tags". "all" means that every public post should be received. "tags" means that only posts with selected tags should be received.'] = 'Mogą to być „wszystkie” lub „znaczniki”. „Wszystkie” oznacza, że każdy publiczny wpis powinien zostać odebrany. „Znaczniki” oznaczają, że powinny być odbierane tylko wpisy z wybranymi znacznikami.';
$a->strings['Disabled'] = 'Wyłączony';
$a->strings['all'] = 'wszystko';
$a->strings['tags'] = 'znaczniki';
@ -1762,7 +1652,6 @@ $a->strings['The API endpoint is currently not implemented but might be in the f
$a->strings['Missing parameters'] = 'Brakuje parametrów';
$a->strings['Only starting posts can be bookmarked'] = 'Tylko początkowe wpisy można dodawać do zakładek';
$a->strings['Only starting posts can be muted'] = 'Można wyciszyć tylko początkowe wpisy';
$a->strings['Only starting posts can be pinned'] = 'Jedynie ogwiazdkowane wpisy mogą być przypięte';
$a->strings['Posts from %s can\'t be shared'] = 'Wpisy od %s nie mogą być udostępniane';
$a->strings['Only starting posts can be unbookmarked'] = 'Tylko początkowe wpisy można usunąć z zakładek';
$a->strings['Only starting posts can be unmuted'] = 'Wyłączać wyciszenie można tylko we wpisach początkowych';
@ -1797,15 +1686,15 @@ $a->strings['Daily posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] =
0 => 'Dzienny limit opublikowanych %d posta. Post został odrzucony.',
1 => 'Dzienny limit opublikowanych %d postów. Post został odrzucony.',
2 => 'Dzienny limit opublikowanych %d postów. Post został odrzucony.',
3 => 'Dzienny limit opublikowanych %d postów. Post został odrzucony.',
3 => 'Został osiągnięty dzienny limit %d wysyłania wpisów. Wpis został odrzucony.',
];
$a->strings['Weekly posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = [
0 => 'Tygodniowy limit wysyłania %d posta. Post został odrzucony.',
1 => 'Tygodniowy limit wysyłania %d postów. Post został odrzucony.',
2 => 'Tygodniowy limit wysyłania %d postów. Post został odrzucony.',
3 => 'Tygodniowy limit wysyłania %d postów. Post został odrzucony.',
3 => 'Został osiągnięty tygodniowy limit %d wysyłania wpisów. Wpis został odrzucony.',
];
$a->strings['Monthly posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = 'Miesięczny limit %d wysyłania postów. Post został odrzucony.';
$a->strings['Monthly posting limit of %d post reached. The post was rejected.'] = 'Został osiągnięty miesięczny limit %d wysyłania wpisów. Wpis został odrzucony.';
$a->strings['Profile Details'] = 'Szczegóły profilu';
$a->strings['Only You Can See This'] = 'Tylko ty możesz to zobaczyć';
$a->strings['Scheduled Posts'] = 'Zaplanowane wpisy';
@ -1900,7 +1789,7 @@ $a->strings['You must be logged in to use this module.'] = 'Musisz być zalogowa
$a->strings['Poke/Prod'] = 'Zaczepić';
$a->strings['poke, prod or do other things to somebody'] = 'szturchać, zaczepić lub robić inne rzeczy';
$a->strings['Choose what you wish to do to recipient'] = 'Wybierz, co chcesz zrobić';
$a->strings['Make this post private'] = 'Ustaw ten post jako prywatny';
$a->strings['Make this post private'] = 'Ustaw ten wpis jako prywatny';
$a->strings['Failed to update contact record.'] = 'Aktualizacja rekordu kontaktu nie powiodła się.';
$a->strings['Contact has been unblocked'] = 'Kontakt został odblokowany';
$a->strings['Contact has been blocked'] = 'Kontakt został zablokowany';
@ -1934,15 +1823,15 @@ $a->strings['Block/Unblock contact'] = 'Zablokuj/odblokuj kontakt';
$a->strings['Ignore contact'] = 'Ignoruj kontakt';
$a->strings['View conversations'] = 'Wyświetl rozmowy';
$a->strings['Last update:'] = 'Ostatnia aktualizacja:';
$a->strings['Update public posts'] = 'Zaktualizuj publiczne posty';
$a->strings['Update public posts'] = 'Zaktualizuj publiczne wpisy';
$a->strings['Update now'] = 'Aktualizuj teraz';
$a->strings['Currently blocked'] = 'Obecnie zablokowany';
$a->strings['Currently ignored'] = 'Obecnie zignorowany';
$a->strings['Currently archived'] = 'Obecnie zarchiwizowany';
$a->strings['Awaiting connection acknowledge'] = 'Oczekiwanie na potwierdzenie połączenia';
$a->strings['Hide this contact from others'] = 'Ukryj ten kontakt przed innymi';
$a->strings['Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible'] = 'Odpowiedzi/kliknięcia "lubię to" do twoich publicznych postów nadal <strong>mogą</strong> być widoczne';
$a->strings['Notification for new posts'] = 'Powiadomienie o nowych postach';
$a->strings['Replies/likes to your public posts <strong>may</strong> still be visible'] = 'Odpowiedzi/kliknięcia "lubię to" do Twoich publicznych wpisów nadal <strong>mogą</strong> być widoczne';
$a->strings['Notification for new posts'] = 'Powiadomienie o nowych wpisach';
$a->strings['Send a notification of every new post of this contact'] = 'Wyślij powiadomienie o każdym nowym poście tego kontaktu';
$a->strings['Keyword Deny List'] = 'Lista odrzuconych słów kluczowych';
$a->strings['Comma separated list of keywords that should not be converted to hashtags, when "Fetch information and keywords" is selected'] = 'Rozdzielana przecinkami lista słów kluczowych, które nie powinny zostać przekonwertowane na hashtagi, gdy wybrana jest opcja \'Pobierz informacje i słowa kluczowe\'';
@ -1974,13 +1863,15 @@ $a->strings['Not available.'] = 'Niedostępne.';
$a->strings['No such group'] = 'Nie ma takiej grupy';
$a->strings['Group: %s'] = 'Grupa: %s';
$a->strings['Latest Activity'] = 'Ostatnia Aktywność';
$a->strings['Sort by latest activity'] = 'Sortuj według ostatniej aktywności';
$a->strings['Latest Posts'] = 'Najnowsze wiadomości';
$a->strings['Sort by post received date'] = 'Sortowanie według daty otrzymania postu';
$a->strings['Sort by latest activity'] = 'Sortuj wg. ostatniej aktywności';
$a->strings['Latest Posts'] = 'Najnowsze wpisy';
$a->strings['Sort by post received date'] = 'Sortuj wg. daty otrzymania wpisu';
$a->strings['Latest Creation'] = 'Najnowsze utworzenia';
$a->strings['Sort by post creation date'] = 'Sortuj wg. daty utworzenia wpisu';
$a->strings['Personal'] = 'Osobiste';
$a->strings['Posts that mention or involve you'] = 'Posty, które wspominają lub angażują Ciebie';
$a->strings['Posts that mention or involve you'] = 'Wpisy, które wspominają lub angażują Ciebie';
$a->strings['Starred'] = 'Ulubione';
$a->strings['Favourite Posts'] = 'Ulubione posty';
$a->strings['Favourite Posts'] = 'Ulubione wpisy';
$a->strings['Credits'] = 'Zaufany';
$a->strings['Friendica is a community project, that would not be possible without the help of many people. Here is a list of those who have contributed to the code or the translation of Friendica. Thank you all!'] = 'Friendica to projekt społecznościowy, który nie byłby możliwy bez pomocy wielu osób. Oto lista osób, które przyczyniły się do tworzenia kodu lub tłumaczenia Friendica. Dziękuję wam wszystkim!';
$a->strings['Formatted'] = 'Sformatowany';
@ -2143,10 +2034,10 @@ $a->strings['You are cordially invited to join me and other close friends on Fri
$a->strings['You will need to supply this invitation code: $invite_code'] = 'Musisz podać ten kod zaproszenia: $invite_code';
$a->strings['Once you have registered, please connect with me via my profile page at:'] = 'Po rejestracji połącz się ze mną na stronie mojego profilu pod adresem:';
$a->strings['For more information about the Friendica project and why we feel it is important, please visit http://friendi.ca'] = 'Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Friendica i dlaczego uważamy, że jest to ważne, odwiedź http://friendi.ca';
$a->strings['Please enter a post body.'] = 'Wpisz treść postu.';
$a->strings['Please enter a post body.'] = 'Podaj treść wpisu.';
$a->strings['This feature is only available with the frio theme.'] = 'Ta funkcja jest dostępna tylko z motywem Frio.';
$a->strings['Compose new personal note'] = 'Utwórz nową notatkę osobistą';
$a->strings['Compose new post'] = 'Utwórz nowy post';
$a->strings['Compose new post'] = 'Utwórz nowy wpis';
$a->strings['Visibility'] = 'Widoczność';
$a->strings['Clear the location'] = 'Wyczyść lokalizację';
$a->strings['Location services are unavailable on your device'] = 'Usługi lokalizacyjne są niedostępne na twoim urządzeniu';
@ -2187,6 +2078,7 @@ $a->strings['Model not found'] = 'Nie znaleziono modelu';
$a->strings['Unlisted'] = 'Niekatalogowany';
$a->strings['Remote privacy information not available.'] = 'Nie są dostępne zdalne informacje o prywatności.';
$a->strings['Visible to:'] = 'Widoczne dla:';
$a->strings['Collection (%s)'] = 'Kolekcja (%s)';
$a->strings['Followers (%s)'] = 'Obserwujący (%s)';
$a->strings['%d more'] = '%d więcej';
$a->strings['<b>To:</b> %s<br>'] = '<b>Do:</b> %s<br>';
@ -2199,6 +2091,7 @@ $a->strings['Invalid photo with id %s.'] = 'Nieprawidłowe zdjęcie z identyfika
$a->strings['No contacts.'] = 'Brak kontaktów.';
$a->strings['Profile not found.'] = 'Nie znaleziono profilu.';
$a->strings['You\'re currently viewing your profile as <b>%s</b> <a href="%s" class="btn btn-sm pull-right">Cancel</a>'] = 'Obecnie przeglądasz swój profil jako <b>%s</b> <a href="%s" class="btn btn-sm pull-right">Anuluj</a>';
$a->strings['Full Name:'] = 'Imię i nazwisko:';
$a->strings['Member since:'] = 'Członek od:';
$a->strings['j F, Y'] = 'd M, R';
$a->strings['j F'] = 'd M';
@ -2231,7 +2124,9 @@ $a->strings['Your invitation code: '] = 'Twój kod zaproszenia: ';
$a->strings['Your Full Name (e.g. Joe Smith, real or real-looking): '] = 'Twoje imię i nazwisko (np. Jan Kowalski, prawdziwe lub wyglądające na prawdziwe): ';
$a->strings['Your Email Address: (Initial information will be send there, so this has to be an existing address.)'] = 'Twój adres e-mail: (Informacje początkowe zostaną wysłane tam, więc musi to być istniejący adres).';
$a->strings['Please repeat your e-mail address:'] = 'Powtórz swój adres e-mail:';
$a->strings['New Password:'] = 'Nowe hasło:';
$a->strings['Leave empty for an auto generated password.'] = 'Pozostaw puste dla wygenerowanego automatycznie hasła.';
$a->strings['Confirm:'] = 'Potwierdź:';
$a->strings['Choose a profile nickname. This must begin with a text character. Your profile address on this site will then be "<strong>nickname@%s</strong>".'] = 'Wybierz pseudonim profilu. Musi zaczynać się od znaku tekstowego. Twój adres profilu na tej stronie to "<strong>nickname@%s</strong>".';
$a->strings['Choose a nickname: '] = 'Wybierz pseudonim: ';
$a->strings['Import your profile to this friendica instance'] = 'Zaimportuj swój profil do tej instancji friendica';
@ -2289,6 +2184,113 @@ $a->strings['<p>Open the two-factor authentication app on your device to get an
$a->strings['Please enter a code from your authentication app'] = 'Wprowadź kod z aplikacji uwierzytelniającej';
$a->strings['This is my two-factor authenticator app device'] = 'To jest moje urządzenie z dwuskładnikową aplikacją uwierzytelniającą';
$a->strings['Verify code and complete login'] = 'Zweryfikuj kod i zakończ logowanie';
$a->strings['Passwords do not match.'] = 'Hasła nie pasują do siebie.';
$a->strings['Password unchanged.'] = 'Hasło niezmienione.';
$a->strings['Please use a shorter name.'] = 'Użyj krótszej nazwy.';
$a->strings['Name too short.'] = 'Nazwa jest za krótka. ';
$a->strings['Wrong Password.'] = 'Nieprawidłowe hasło.';
$a->strings['Invalid email.'] = 'Niepoprawny e-mail.';
$a->strings['Cannot change to that email.'] = 'Nie można zmienić tego e-maila.';
$a->strings['Settings were not updated.'] = 'Ustawienia nie zostały zaktualizowane.';
$a->strings['Contact CSV file upload error'] = 'Kontakt z plikiem CSV błąd przekazywania plików';
$a->strings['Importing Contacts done'] = 'Importowanie kontaktów zakończone';
$a->strings['Relocate message has been send to your contacts'] = 'Przeniesienie wiadomości zostało wysłane do Twoich kontaktów';
$a->strings['Unable to find your profile. Please contact your admin.'] = 'Nie można znaleźć Twojego profilu. Skontaktuj się z administratorem.';
$a->strings['Personal Page Subtypes'] = 'Podtypy osobistych stron';
$a->strings['Community Forum Subtypes'] = 'Podtypy społeczności forum';
$a->strings['Account for a personal profile.'] = 'Konto dla profilu osobistego.';
$a->strings['Account for an organisation that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Konto dla organizacji, która automatycznie zatwierdza prośby o kontakt jako "Obserwatorzy".';
$a->strings['Account for a news reflector that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Konto dla reflektora wiadomości, który automatycznie zatwierdza prośby o kontakt jako "Obserwatorzy".';
$a->strings['Account for community discussions.'] = 'Konto do dyskusji w społeczności.';
$a->strings['Account for a regular personal profile that requires manual approval of "Friends" and "Followers".'] = 'Konto dla zwykłego profilu osobistego, który wymaga ręcznej zgody "Przyjaciół" i "Obserwatorów".';
$a->strings['Account for a public profile that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Konto dla profilu publicznego, który automatycznie zatwierdza prośby o kontakt jako "Obserwatorzy".';
$a->strings['Automatically approves all contact requests.'] = 'Automatycznie zatwierdza wszystkie prośby o kontakt.';
$a->strings['Account for a popular profile that automatically approves contact requests as "Friends".'] = 'Konto popularnego profilu, które automatycznie zatwierdza prośby o kontakt jako "Przyjaciele".';
$a->strings['Private Forum [Experimental]'] = 'Prywatne Forum [Eksperymentalne]';
$a->strings['Requires manual approval of contact requests.'] = 'Wymaga ręcznego zatwierdzania żądań kontaktów.';
$a->strings['OpenID:'] = 'OpenID:';
$a->strings['(Optional) Allow this OpenID to login to this account.'] = '(Opcjonalnie) Pozwól zalogować się na to konto przy pomocy OpenID.';
$a->strings['Publish your profile in your local site directory?'] = 'Czy opublikować twój profil w katalogu lokalnej witryny?';
$a->strings['Your profile will be published in this node\'s <a href="%s">local directory</a>. Your profile details may be publicly visible depending on the system settings.'] = 'Twój profil zostanie opublikowany w lokalnym katalogu tego <a href="%s">węzła</a>. Dane Twojego profilu mogą być publicznie widoczne w zależności od ustawień systemu.';
$a->strings['Your profile will also be published in the global friendica directories (e.g. <a href="%s">%s</a>).'] = 'Twój profil zostanie również opublikowany w globalnych katalogach Friendica (np. <a href="%s">%s</a>).';
$a->strings['Account Settings'] = 'Ustawienia konta';
$a->strings['Your Identity Address is <strong>\'%s\'</strong> or \'%s\'.'] = 'Twój adres tożsamości to <strong>\'%s\'</strong> lub \'%s\'.';
$a->strings['Password Settings'] = 'Ustawienia hasła';
$a->strings['Allowed characters are a-z, A-Z, 0-9 and special characters except white spaces, accentuated letters and colon (:).'] = 'Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9 i znaki specjalne, z wyjątkiem białych znaków, podkreślonych liter i dwukropka (:).';
$a->strings['Leave password fields blank unless changing'] = 'Pozostaw pole hasła puste, jeżeli nie chcesz go zmienić.';
$a->strings['Current Password:'] = 'Aktualne hasło:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes'] = 'Wpisz aktualne hasło, aby potwierdzić zmiany';
$a->strings['Password:'] = 'Hasło:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes of the email address'] = 'Twoje obecne hasło, aby potwierdzić zmiany adresu e-mail';
$a->strings['Delete OpenID URL'] = 'Usuń adres URL OpenID';
$a->strings['Basic Settings'] = 'Ustawienia podstawowe';
$a->strings['Email Address:'] = 'Adres email:';
$a->strings['Your Timezone:'] = 'Twoja strefa czasowa:';
$a->strings['Your Language:'] = 'Twój język:';
$a->strings['Set the language we use to show you friendica interface and to send you emails'] = 'Wybierz język, ktory bedzie używany do wyświetlania użytkownika friendica i wysłania Ci e-maili';
$a->strings['Default Post Location:'] = 'Domyślna lokalizacja wpisów:';
$a->strings['Use Browser Location:'] = 'Używaj lokalizacji przeglądarki:';
$a->strings['Security and Privacy Settings'] = 'Ustawienia bezpieczeństwa i prywatności';
$a->strings['Maximum Friend Requests/Day:'] = 'Maksymalna dzienna liczba zaproszeń do grona przyjaciół:';
$a->strings['(to prevent spam abuse)'] = '(aby zapobiec spamowaniu)';
$a->strings['Allow your profile to be searchable globally?'] = 'Czy Twój profil ma być dostępny do wyszukiwania na całym świecie?';
$a->strings['Activate this setting if you want others to easily find and follow you. Your profile will be searchable on remote systems. This setting also determines whether Friendica will inform search engines that your profile should be indexed or not.'] = 'Aktywuj to ustawienie, jeśli chcesz, aby inni mogli Cię łatwo znaleźć i śledzić. Twój profil będzie można przeszukiwać na zdalnych systemach. To ustawienie określa również, czy Friendica poinformuje wyszukiwarki, że Twój profil powinien być indeksowany, czy nie.';
$a->strings['Hide your contact/friend list from viewers of your profile?'] = 'Ukryć listę kontaktów/znajomych przed osobami przeglądającymi Twój profil?';
$a->strings['A list of your contacts is displayed on your profile page. Activate this option to disable the display of your contact list.'] = 'Lista kontaktów jest wyświetlana na stronie profilu. Aktywuj tę opcję, aby wyłączyć wyświetlanie listy kontaktów.';
$a->strings['Hide your profile details from anonymous viewers?'] = 'Ukryć dane Twojego profilu przed anonimowymi widzami?';
$a->strings['Anonymous visitors will only see your profile picture, your display name and the nickname you are using on your profile page. Your public posts and replies will still be accessible by other means.'] = 'Anonimowi użytkownicy zobaczą tylko Twoje zdjęcie profilowe, swoją wyświetlaną nazwę i pseudonim, którego używasz na stronie profilu. Twoje publiczne posty i odpowiedzi będą nadal dostępne w inny sposób.';
$a->strings['Make public posts unlisted'] = 'Ustaw publiczne wpisy jako niepubliczne';
$a->strings['Your public posts will not appear on the community pages or in search results, nor be sent to relay servers. However they can still appear on public feeds on remote servers.'] = 'Twoje publiczne posty nie będą wyświetlane na stronach społeczności ani w wynikach wyszukiwania ani nie będą wysyłane do serwerów przekazywania. Jednak nadal mogą one pojawiać się w publicznych kanałach na serwerach zdalnych.';
$a->strings['Make all posted pictures accessible'] = 'Udostępnij wszystkie opublikowane zdjęcia';
$a->strings['This option makes every posted picture accessible via the direct link. This is a workaround for the problem that most other networks can\'t handle permissions on pictures. Non public pictures still won\'t be visible for the public on your photo albums though.'] = 'Ta opcja powoduje, że każde opublikowane zdjęcie jest dostępne poprzez bezpośredni link. Jest to obejście problemu polegającego na tym, że większość innych sieci nie może obsłużyć uprawnień do zdjęć. Jednak zdjęcia niepubliczne nadal nie będą widoczne publicznie w Twoich albumach.';
$a->strings['Allow friends to post to your profile page?'] = 'Zezwalać znajomym na publikowanie postów na stronie Twojego profilu?';
$a->strings['Your contacts may write posts on your profile wall. These posts will be distributed to your contacts'] = 'Twoi znajomi mogą pisać posty na stronie Twojego profilu. Posty zostaną przesłane do Twoich kontaktów.';
$a->strings['Allow friends to tag your posts?'] = 'Zezwolić na oznaczanie Twoich postów przez znajomych?';
$a->strings['Your contacts can add additional tags to your posts.'] = 'Twoje kontakty mogą dodawać do tagów dodatkowe posty.';
$a->strings['Permit unknown people to send you private mail?'] = 'Zezwolić nieznanym osobom na wysyłanie prywatnych wiadomości?';
$a->strings['Friendica network users may send you private messages even if they are not in your contact list.'] = 'Użytkownicy sieci w serwisie Friendica mogą wysyłać prywatne wiadomości, nawet jeśli nie znajdują się one na liście kontaktów.';
$a->strings['Maximum private messages per day from unknown people:'] = 'Maksymalna liczba prywatnych wiadomości dziennie od nieznanych osób:';
$a->strings['Default Post Permissions'] = 'Domyślne prawa dostępu wiadomości';
$a->strings['Expiration settings'] = 'Ustawienia ważności';
$a->strings['Automatically expire posts after this many days:'] = 'Posty wygasną automatycznie po następującej liczbie dni:';
$a->strings['If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted'] = 'Pole puste, wiadomość nie wygaśnie. Niezapisane wpisy zostaną usunięte.';
$a->strings['Expire posts'] = 'Ważność wpisów';
$a->strings['When activated, posts and comments will be expired.'] = 'Po aktywacji posty i komentarze wygasną.';
$a->strings['Expire personal notes'] = 'Ważność osobistych notatek';
$a->strings['When activated, the personal notes on your profile page will be expired.'] = 'Po aktywacji osobiste notatki na stronie profilu wygasną.';
$a->strings['Expire starred posts'] = 'Wygasaj wpisy oznaczone gwiazdką';
$a->strings['Starring posts keeps them from being expired. That behaviour is overwritten by this setting.'] = 'Oznaczanie postów gwiazdką powoduje, że wygasają. To zachowanie jest zastępowane przez to ustawienie.';
$a->strings['Only expire posts by others'] = 'Wygasają tylko wpisy innych osób';
$a->strings['When activated, your own posts never expire. Then the settings above are only valid for posts you received.'] = 'Po aktywacji Twoje posty nigdy nie wygasają. Zatem powyższe ustawienia obowiązują tylko dla otrzymanych postów.';
$a->strings['Notification Settings'] = 'Ustawienia powiadomień';
$a->strings['Send a notification email when:'] = 'Wysyłaj powiadmonienia na email, kiedy:';
$a->strings['You receive an introduction'] = 'Otrzymałeś zaproszenie';
$a->strings['Your introductions are confirmed'] = 'Twoje zaproszenie jest potwierdzone';
$a->strings['Someone writes on your profile wall'] = 'Ktoś pisze na Twojej tablicy profilu';
$a->strings['Someone writes a followup comment'] = 'Ktoś pisze komentarz nawiązujący.';
$a->strings['You receive a private message'] = 'Otrzymałeś prywatną wiadomość';
$a->strings['You receive a friend suggestion'] = 'Otrzymałeś propozycję od znajomych';
$a->strings['You are tagged in a post'] = 'Jesteś oznaczony znacznikiem we wpisie';
$a->strings['You are poked/prodded/etc. in a post'] = 'Jesteś zaczepiony/zaczepiona/itp. w poście';
$a->strings['Create a desktop notification when:'] = 'Utwórz powiadomienia na pulpicie gdy:';
$a->strings['Someone liked your content'] = 'Ktoś polubił Twoje treści';
$a->strings['Someone shared your content'] = 'Ktoś udostępnił Twoje treści';
$a->strings['Activate desktop notifications'] = 'Aktywuj powiadomienia na pulpicie';
$a->strings['Show desktop popup on new notifications'] = 'Pokazuj wyskakujące okienko gdy otrzymasz powiadomienie';
$a->strings['Text-only notification emails'] = 'E-maile z powiadomieniami tekstowymi';
$a->strings['Send text only notification emails, without the html part'] = 'Wysyłaj tylko e-maile z powiadomieniami tekstowymi, bez części html';
$a->strings['Show detailled notifications'] = 'Pokazuj szczegółowe powiadomienia';
$a->strings['Per default, notifications are condensed to a single notification per item. When enabled every notification is displayed.'] = 'Domyślne powiadomienia są skondensowane z jednym powiadomieniem dla każdego przedmiotu. Po włączeniu wyświetlane jest każde powiadomienie.';
$a->strings['Show notifications of ignored contacts'] = 'Pokaż powiadomienia o zignorowanych kontaktach';
$a->strings['You don\'t see posts from ignored contacts. But you still see their comments. This setting controls if you want to still receive regular notifications that are caused by ignored contacts or not.'] = 'Nie widzisz wpisów od ignorowanych kontaktów. Ale nadal widzisz ich komentarze. To ustawienie określa, czy chcesz nadal otrzymywać regularne powiadomienia, które są powodowane przez ignorowane kontakty, czy nie.';
$a->strings['Advanced Account/Page Type Settings'] = 'Zaawansowane ustawienia konta/rodzaju strony';
$a->strings['Change the behaviour of this account for special situations'] = 'Zmień zachowanie tego konta w sytuacjach specjalnych';
$a->strings['Import Contacts'] = 'Import kontaktów';
$a->strings['Upload a CSV file that contains the handle of your followed accounts in the first column you exported from the old account.'] = 'Prześlij plik CSV zawierający obsługę obserwowanych kont w pierwszej kolumnie wyeksportowanej ze starego konta.';
$a->strings['Upload File'] = 'Prześlij plik';
$a->strings['Relocate'] = 'Przeniesienie';
$a->strings['If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don\'t receive your updates, try pushing this button.'] = 'Jeśli ten profil został przeniesiony z innego serwera, a niektóre z Twoich kontaktów nie otrzymają aktualizacji, spróbuj nacisnąć ten przycisk.';
$a->strings['Resend relocate message to contacts'] = 'Wyślij ponownie przenieść wiadomości do kontaktów';
$a->strings['Delegation successfully granted.'] = 'Delegacja została pomyślnie przyznana.';
$a->strings['Parent user not found, unavailable or password doesn\'t match.'] = 'Nie znaleziono użytkownika nadrzędnego, jest on niedostępny lub hasło nie pasuje.';
$a->strings['Delegation successfully revoked.'] = 'Delegacja została pomyślnie odwołana.';
@ -2355,7 +2357,7 @@ $a->strings['Display name:'] = 'Nazwa wyświetlana:';
$a->strings['Street Address:'] = 'Ulica:';
$a->strings['Locality/City:'] = 'Miasto:';
$a->strings['Region/State:'] = 'Województwo/Stan:';
$a->strings['Postal/Zip Code:'] = 'Kod Pocztowy:';
$a->strings['Postal/Zip Code:'] = 'Kod pocztowy:';
$a->strings['Country:'] = 'Kraj:';
$a->strings['XMPP (Jabber) address:'] = 'Adres XMPP (Jabber):';
$a->strings['The XMPP address will be published so that people can follow you there.'] = 'Adres XMPP zostanie opublikowany, aby ludzie mogli Cię tam śledzić.';
@ -2516,14 +2518,14 @@ $a->strings['Finding New People'] = 'Znajdowanie nowych osób';
$a->strings['On the side panel of the Contacts page are several tools to find new friends. We can match people by interest, look up people by name or interest, and provide suggestions based on network relationships. On a brand new site, friend suggestions will usually begin to be populated within 24 hours.'] = 'Na bocznym panelu strony Kontaktów znajduje się kilka narzędzi do znajdowania nowych przyjaciół. Możemy dopasować osoby według zainteresowań, wyszukiwać osoby według nazwisk i zainteresowań oraz dostarczać sugestie oparte na relacjach sieciowych. Na zupełnie nowej stronie sugestie znajomych zwykle zaczynają być wypełniane w ciągu 24 godzin';
$a->strings['Group Your Contacts'] = 'Grupy kontaktów';
$a->strings['Once you have made some friends, organize them into private conversation groups from the sidebar of your Contacts page and then you can interact with each group privately on your Network page.'] = 'Gdy zaprzyjaźnisz się z przyjaciółmi, uporządkuj je w prywatne grupy konwersacji na pasku bocznym na stronie Kontakty, a następnie możesz wchodzić w interakcje z każdą grupą prywatnie na stronie Sieć.';
$a->strings['Why Aren\'t My Posts Public?'] = 'Dlaczego moje posty nie są publiczne?';
$a->strings['Why Aren\'t My Posts Public?'] = 'Dlaczego moje wpisy nie są publiczne?';
$a->strings['Friendica respects your privacy. By default, your posts will only show up to people you\'ve added as friends. For more information, see the help section from the link above.'] = 'Friendica szanuje Twoją prywatność. Domyślnie Twoje wpisy będą wyświetlane tylko osobom, które dodałeś jako znajomi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję pomocy na powyższym łączu.';
$a->strings['Getting Help'] = 'Otrzymaj pomoc';
$a->strings['Go to the Help Section'] = 'Przejdź do sekcji pomocy';
$a->strings['Our <strong>help</strong> pages may be consulted for detail on other program features and resources.'] = 'Na naszych stronach <strong>pomocy</strong> można znaleźć szczegółowe informacje na temat innych funkcji programu i zasobów.';
$a->strings['{0} wants to follow you'] = '{0} chce Cię obserwować';
$a->strings['%s liked %s\'s post'] = '%s polubił wpis %s';
$a->strings['%s disliked %s\'s post'] = '%s nie lubi tych %s postów';
$a->strings['%s disliked %s\'s post'] = '%s nie lubi wpisów %s';
$a->strings['%s is attending %s\'s event'] = '%s uczestniczy w wydarzeniu %s';
$a->strings['%s is not attending %s\'s event'] = '%s nie uczestniczy w wydarzeniu %s';
$a->strings['%s may attending %s\'s event'] = '%s może uczestniczyć w wydarzeniu %s';
@ -2608,10 +2610,10 @@ Lokalizacja witryny: %s
Nazwa użytkownika: %s(%s)';
$a->strings['Please visit %s to approve or reject the request.'] = 'Odwiedź stronę %s, aby zatwierdzić lub odrzucić wniosek.';
$a->strings['%s %s tagged you'] = '%s %s oznaczył Cię';
$a->strings['%s %s shared a new post'] = '%s %s udostępnił nowy post';
$a->strings['%s %s shared a new post'] = '%s %s udostępnił nowy wpis';
$a->strings['This message was sent to you by %s, a member of the Friendica social network.'] = 'Wiadomość została wysłana do ciebie od %s, członka sieci społecznościowej Friendica.';
$a->strings['You may visit them online at %s'] = 'Możesz odwiedzić ich online pod adresem %s';
$a->strings['Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages.'] = 'Skontaktuj się z nadawcą odpowiadając na ten post jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości.';
$a->strings['Please contact the sender by replying to this post if you do not wish to receive these messages.'] = 'Jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości kontaktuj się z nadawcą odpowiadając na ten wpis.';
$a->strings['%s posted an update.'] = '%s zaktualizował wpis.';
$a->strings['Private Message'] = 'Wiadomość prywatna';
$a->strings['Public Message'] = 'Wiadomość publiczna';
@ -2619,7 +2621,6 @@ $a->strings['Unlisted Message'] = 'Wiadomość niepubliczna';
$a->strings['This entry was edited'] = 'Ten wpis został zedytowany';
$a->strings['Connector Message'] = 'Komunikat łącznika';
$a->strings['Edit'] = 'Edytuj';
$a->strings['Pinned item'] = 'Przypięty element';
$a->strings['Delete globally'] = 'Usuń globalnie';
$a->strings['Remove locally'] = 'Usuń lokalnie';
$a->strings['Block %s'] = 'Zablokuj %s';
@ -2647,6 +2648,8 @@ $a->strings['Unshare'] = 'Przestań udostępniać';
$a->strings['%s (Received %s)'] = '%s (Otrzymano %s)';
$a->strings['Comment this item on your system'] = 'Skomentuj ten element w swoim systemie';
$a->strings['Remote comment'] = 'Zdalny komentarz';
$a->strings['Share via ...'] = 'Udostępnij poprzez...';
$a->strings['Share via external services'] = 'Udostępnij za pośrednictwem usług zewnętrznych';
$a->strings['to'] = 'do';
$a->strings['via'] = 'przez';
$a->strings['Wall-to-Wall'] = 'Tablica-w-Tablicę';

12385
view/lang/ru/messages.po

File diff suppressed because it is too large Load Diff

316
view/lang/ru/strings.php

@ -46,7 +46,7 @@ $a->strings['clear location'] = 'убрать местонахождение';
$a->strings['Please wait'] = 'Пожалуйста, подождите';
$a->strings['Permission settings'] = 'Настройки разрешений';
$a->strings['CC: email addresses'] = 'Копии на email адреса';
$a->strings['Public post'] = 'Публичное сообщение';
$a->strings['Public post'] = 'Публичная запись';
$a->strings['Set title'] = 'Установить заголовок';
$a->strings['Categories (comma-separated list)'] = 'Категории (список через запятую)';
$a->strings['Example: bob@example.com, mary@example.com'] = 'Пример: bob@example.com, mary@example.com';
@ -315,19 +315,6 @@ $a->strings['Error'] = [
3 => 'Ошибки',
];
$a->strings['Failed to connect with email account using the settings provided.'] = 'Не удалось подключиться к аккаунту e-mail, используя указанные настройки.';
$a->strings['Contact CSV file upload error'] = 'Ошибка загрузки CSV с контактами';
$a->strings['Importing Contacts done'] = 'Импорт контактов завершён';
$a->strings['Relocate message has been send to your contacts'] = 'Перемещённое сообщение было отправлено списку контактов';
$a->strings['Passwords do not match.'] = 'Пароли не совпадают';
$a->strings['Password update failed. Please try again.'] = 'Обновление пароля не удалось. Пожалуйста, попробуйте еще раз.';
$a->strings['Password changed.'] = 'Пароль изменен.';
$a->strings['Password unchanged.'] = 'Пароль не поменялся';
$a->strings['Please use a shorter name.'] = 'Пожалуйста, выберите имя короче.';
$a->strings['Name too short.'] = 'Имя слишком короткое';
$a->strings['Wrong Password.'] = 'Неправильный пароль';
$a->strings['Invalid email.'] = 'Неправильный адрес почты';
$a->strings['Cannot change to that email.'] = 'Нельзя установить этот адрес почты';
$a->strings['Settings were not updated.'] = 'Настройки не были изменены.';
$a->strings['Connected Apps'] = 'Подключенные приложения';
$a->strings['Name'] = 'Имя';
$a->strings['Home Page'] = 'Главная страница';
@ -346,11 +333,21 @@ $a->strings['Email access is disabled on this site.'] = 'Доступ эл. по
$a->strings['None'] = 'Ничего';
$a->strings['Social Networks'] = 'Социальные сети';
$a->strings['General Social Media Settings'] = 'Общие настройки социальных медиа';
$a->strings['Followed content scope'] = 'Какие записи показывать в ленте';
$a->strings['By default, conversations in which your follows participated but didn\'t start will be shown in your timeline. You can turn this behavior off, or expand it to the conversations in which your follows liked a post.'] = 'По-умолчанию в вашу ленту попадают и записи, которые ваши контакты не создали сами, а лишь прокомментировали. Вы можете отключить это, либо наоборот расширить до загрузки записей, которым ваши контакты поставили отметку "нравится".';
$a->strings['Only conversations my follows started'] = 'Только записи, созданные моими контактами';
$a->strings['Conversations my follows started or commented on (default)'] = 'Записи, которые мои контакты создали или прокомментировали (по-умолчанию)';
$a->strings['Any conversation my follows interacted with, including likes'] = 'Любые записи, с которыми мои контакты взаимодействовали, включая лайки';
$a->strings['Enable Content Warning'] = 'Включить предупреждение о контенте';
$a->strings['Users on networks like Mastodon or Pleroma are able to set a content warning field which collapse their post by default. This enables the automatic collapsing instead of setting the content warning as the post title. Doesn\'t affect any other content filtering you eventually set up.'] = 'Пользователи некоторых сетей, таких как Mastodon или Pleroma, могут использовать "предупреждение о контенте", сворачивающее их записи. Эта настройка выключает это свёртывание вместо обычного помещения "предупреждения о контенте" в заголовок записи. Это не влияет на другие фильтры, которые вы можете настроить.';
$a->strings['Enable intelligent shortening'] = 'Включить умное сокращение';
$a->strings['Normally the system tries to find the best link to add to shortened posts. If disabled, every shortened post will always point to the original friendica post.'] = 'Обычно система пытается найти лучшую ссылку для добавления к сокращенной записи. Если эта настройка включена, то каждая сокращенная запись будет указывать на оригинальную запись в Friendica.';
$a->strings['Enable simple text shortening'] = 'Включить простое сокращение текста';
$a->strings['Normally the system shortens posts at the next line feed. If this option is enabled then the system will shorten the text at the maximum character limit.'] = 'Обычно система обрезает записи на следующей строке. Если эта настройка включена, система будет сокращать записи по достижении лимита символов.';
$a->strings['Attach the link title'] = 'Присоединять заголовок ссылок';
$a->strings['When activated, the title of the attached link will be added as a title on posts to Diaspora. This is mostly helpful with "remote-self" contacts that share feed content.'] = 'Если включено. заголовок добавленной ссылки будет добавлен к записи в Диаспоре как заголовок. Это в основном нужно для контактов "мой двойник", которые публикуют содержимое ленты.';
$a->strings['Your legacy ActivityPub/GNU Social account'] = 'Ваша старая учётная запись ActivityPub/GNU Social';
$a->strings['If you enter your old account name from an ActivityPub based system or your GNU Social/Statusnet account name here (in the format user@domain.tld), your contacts will be added automatically. The field will be emptied when done.'] = 'Если вы введете тут вашу старую учетную запись от платформы совместимой с ActivityPub или GNU Social/Statusnet (в виде пользователь@домен), ваши контакты оттуда будут автоматически добавлены. Поле будет очищено когда все контакты будут добавлены.';
$a->strings['Repair OStatus subscriptions'] = 'Починить подписки OStatus';
$a->strings['Email/Mailbox Setup'] = 'Настройка эл. почты / почтового ящика';
$a->strings['If you wish to communicate with email contacts using this service (optional), please specify how to connect to your mailbox.'] = 'Если вы хотите общаться с Email контактами, используя этот сервис (по желанию), пожалуйста, уточните, как подключиться к вашему почтовому ящику.';
@ -366,116 +363,6 @@ $a->strings['Action after import:'] = 'Действие после импорт
$a->strings['Mark as seen'] = 'Отметить, как прочитанное';
$a->strings['Move to folder'] = 'Переместить в папку';
$a->strings['Move to folder:'] = 'Переместить в папку:';
$a->strings['Unable to find your profile. Please contact your admin.'] = 'Не получается найти ваш профиль. Пожалуйста свяжитесь с администратором.';
$a->strings['Account Types'] = 'Тип учетной записи';
$a->strings['Personal Page Subtypes'] = 'Подтипы личной страницы';
$a->strings['Community Forum Subtypes'] = 'Подтипы форума сообщества';
$a->strings['Personal Page'] = 'Личная страница';
$a->strings['Account for a personal profile.'] = 'Личная учётная запись';
$a->strings['Organisation Page'] = 'Организационная страница';
$a->strings['Account for an organisation that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Учётная запись организации, которая автоматически одобряет новых подписчиков.';
$a->strings['News Page'] = 'Новостная страница';
$a->strings['Account for a news reflector that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Учётная запись новостной ленты, которая автоматически одобряет новых подписчиков.';
$a->strings['Community Forum'] = 'Форум сообщества';
$a->strings['Account for community discussions.'] = 'Учётная запись для совместных обсуждений.';
$a->strings['Normal Account Page'] = 'Стандартная страница аккаунта';
$a->strings['Account for a regular personal profile that requires manual approval of "Friends" and "Followers".'] = 'Личная учётная запись, которая требует ручного одобрения для новых подписчиков и друзей.';
$a->strings['Soapbox Page'] = 'Песочница';
$a->strings['Account for a public profile that automatically approves contact requests as "Followers".'] = 'Учётная запись для публичного профиля, которая автоматически одобряет новых подписчиков.';
$a->strings['Public Forum'] = 'Публичный форум';
$a->strings['Automatically approves all contact requests.'] = 'Автоматически одобряет все запросы на подписку.';
$a->strings['Automatic Friend Page'] = '"Автоматический друг" страница';
$a->strings['Account for a popular profile that automatically approves contact requests as "Friends".'] = 'Учётная запись для публичной личности, которая автоматически добавляет все новые контакты в друзья.';
$a->strings['Private Forum [Experimental]'] = 'Личный форум [экспериментально]';
$a->strings['Requires manual approval of contact requests.'] = 'Требует ручного одобрения запросов на подписку.';
$a->strings['OpenID:'] = 'OpenID:';
$a->strings['(Optional) Allow this OpenID to login to this account.'] = '(Необязательно) Разрешить этому OpenID входить в этот аккаунт';
$a->strings['Publish your profile in your local site directory?'] = 'Опубликовать ваш профиль в каталоге вашего сервера?';
$a->strings['Your profile will be published in this node\'s <a href="%s">local directory</a>. Your profile details may be publicly visible depending on the system settings.'] = 'Ваш профиль будет опубликован в <a href="%s">локальном каталоге</a> этого сервера. Данные вашего профиля могут быть доступны публично в зависимости от настроек.';
$a->strings['Your profile will also be published in the global friendica directories (e.g. <a href="%s">%s</a>).'] = 'Ваш профиль так же будет опубликован в глобальных каталогах Френдики (напр. <a href="%s">%s</a>).';
$a->strings['Your Identity Address is <strong>\'%s\'</strong> or \'%s\'.'] = 'Ваш адрес: <strong>\'%s\'</strong> или \'%s\'.';
$a->strings['Account Settings'] = 'Настройки аккаунта';
$a->strings['Password Settings'] = 'Смена пароля';
$a->strings['New Password:'] = 'Новый пароль:';
$a->strings['Allowed characters are a-z, A-Z, 0-9 and special characters except white spaces, accentuated letters and colon (:).'] = 'Разрешенные символы: a-z, A-Z, 0-9 специальные символы за исключением пробелов, букв с акцентами и двоеточия (:).';
$a->strings['Confirm:'] = 'Подтвердите:';
$a->strings['Leave password fields blank unless changing'] = 'Оставьте поля пароля пустыми, если он не изменяется';
$a->strings['Current Password:'] = 'Текущий пароль:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes'] = 'Ваш текущий пароль, для подтверждения изменений';
$a->strings['Password:'] = 'Пароль:';
$a->strings['Your current password to confirm the changes of the email address'] = 'Ваш текущий пароль для подтверждения смены адреса почты';
$a->strings['Delete OpenID URL'] = 'Удалить ссылку OpenID';
$a->strings['Basic Settings'] = 'Основные параметры';
$a->strings['Full Name:'] = 'Полное имя:';
$a->strings['Email Address:'] = 'Адрес электронной почты:';
$a->strings['Your Timezone:'] = 'Ваш часовой пояс:';
$a->strings['Your Language:'] = 'Ваш язык:';
$a->strings['Set the language we use to show you friendica interface and to send you emails'] = 'Выберите язык, на котором вы будете видеть интерфейс Friendica и на котором вы будете получать письма';
$a->strings['Default Post Location:'] = 'Местонахождение по умолчанию:';
$a->strings['Use Browser Location:'] = 'Использовать определение местоположения браузером:';
$a->strings['Security and Privacy Settings'] = 'Параметры безопасности и конфиденциальности';
$a->strings['Maximum Friend Requests/Day:'] = 'Максимум запросов в друзья в день:';
$a->strings['(to prevent spam abuse)'] = '(для предотвращения спама)';
$a->strings['Allow your profile to be searchable globally?'] = 'Сделать ваш профиль доступным для поиска глобально?';
$a->strings['Activate this setting if you want others to easily find and follow you. Your profile will be searchable on remote systems. This setting also determines whether Friendica will inform search engines that your profile should be indexed or not.'] = 'Включите эту настройку, если вы хотите, чтобы другие люди могли легко вас находить. Ваш профиль станет доступным для поиска на других узлах. Так же эта настройка разрешает поисковым системам индексировать ваш профиль.';
$a->strings['Hide your contact/friend list from viewers of your profile?'] = 'Скрыть список ваших контактов/друзей от просмотра в вашем профиле?';
$a->strings['A list of your contacts is displayed on your profile page. Activate this option to disable the display of your contact list.'] = 'Список ваших контактов отображается на вашей странице профиля. Включите эту настройку, чтобы скрыть отображение вашего списка контактов.';
$a->strings['Hide your profile details from anonymous viewers?'] = 'Скрыть данные профиля от анонимных посетителей?';
$a->strings['Anonymous visitors will only see your profile picture, your display name and the nickname you are using on your profile page. Your public posts and replies will still be accessible by other means.'] = 'Анонимные посетители будут видеть только вашу картинку, ваше имя и и ник. Публичные записи и комментарии могут быть доступны другими способами.';
$a->strings['Make public posts unlisted'] = 'Скрыть публичные записи из общих лент';
$a->strings['Your public posts will not appear on the community pages or in search results, nor be sent to relay servers. However they can still appear on public feeds on remote servers.'] = 'Ваши публичные записи не будут отражаться в общей ленте сервера или в результатах поиска, так же они не будут отправляться на ретранслтяторы. Тем не менее, они всё равно могут быть доступны в публичных лентах других серверов.';
$a->strings['Make all posted pictures accessible'] = 'Сделать все опубликованные изображения доступными';
$a->strings['This option makes every posted picture accessible via the direct link. This is a workaround for the problem that most other networks can\'t handle permissions on pictures. Non public pictures still won\'t be visible for the public on your photo albums though.'] = 'Эта настройка делает все опубликованные изображения доступными по прямой ссылке. Это можно применить для решения проблем с другими социальными сетями, которые не умеют работать с разрешениями доступа для изображений. Непубличные изображения в любом случае не будут доступны для просмотра публично в ваших альбомах.';
$a->strings['Allow friends to post to your profile page?'] = 'Разрешить друзьям оставлять сообщения на страницу вашего профиля?';
$a->strings['Your contacts may write posts on your profile wall. These posts will be distributed to your contacts'] = 'Ваши контакты могут оставлять записи на стене вашего профиля. Эти записи будут распространены вашим подписчикам.';
$a->strings['Allow friends to tag your posts?'] = 'Разрешить друзьям отмечать ваши сообщения?';
$a->strings['Your contacts can add additional tags to your posts.'] = 'Ваши контакты могут добавлять дополнительные теги к вашим записям.';
$a->strings['Permit unknown people to send you private mail?'] = 'Разрешить незнакомым людям отправлять вам личные сообщения?';
$a->strings['Friendica network users may send you private messages even if they are not in your contact list.'] = 'Пользователи Френдики могут отправлять вам личные сообщения даже если их нет в вашем списке контактов.';
$a->strings['Maximum private messages per day from unknown people:'] = 'Максимальное количество личных сообщений от незнакомых людей в день:';
$a->strings['Default Post Permissions'] = 'Разрешение на сообщения по умолчанию';
$a->strings['Expiration settings'] = 'Очистка старых записей';
$a->strings['Automatically expire posts after this many days:'] = 'Автоматическое истекание срока действия сообщения после стольких дней:';
$a->strings['If empty, posts will not expire. Expired posts will be deleted'] = 'Если пусто, срок действия сообщений не будет ограничен. Сообщения с истекшим сроком действия будут удалены';
$a->strings['Expire posts'] = 'Удалять старые записи';
$a->strings['When activated, posts and comments will be expired.'] = 'Если включено, то старые записи и комментарии будут удаляться.';
$a->strings['Expire personal notes'] = 'Удалять персональные заметки';
$a->strings['When activated, the personal notes on your profile page will be expired.'] = 'Если включено, старые личные заметки из вашего профиля будут удаляться.';
$a->strings['Expire starred posts'] = 'Удалять избранные записи';
$a->strings['Starring posts keeps them from being expired. That behaviour is overwritten by this setting.'] = 'Добавление записи в избранные защищает её от удаления. Эта настройка выключает эту защиту.';
$a->strings['Expire photos'] = 'Удалять фото';
$a->strings['When activated, photos will be expired.'] = 'Если включено, старые фото будут удаляться.';
$a->strings['Only expire posts by others'] = 'Удалять только записи других людей';
$a->strings['When activated, your own posts never expire. Then the settings above are only valid for posts you received.'] = 'Если включено, ваши собственные записи никогда не удаляются. В этом случае все настройки выше применяются только к записям, которые вы получаете от других.';
$a->strings['Notification Settings'] = 'Настройка уведомлений';
$a->strings['Send a notification email when:'] = 'Отправлять уведомление по электронной почте, когда:';
$a->strings['You receive an introduction'] = 'Вы получили запрос';
$a->strings['Your introductions are confirmed'] = 'Ваши запросы подтверждены';
$a->strings['Someone writes on your profile wall'] = 'Кто-то пишет на стене вашего профиля';
$a->strings['Someone writes a followup comment'] = 'Кто-то пишет последующий комментарий';
$a->strings['You receive a private message'] = 'Вы получаете личное сообщение';
$a->strings['You receive a friend suggestion'] = 'Вы полулили предложение о добавлении в друзья';
$a->strings['You are tagged in a post'] = 'Вы отмечены в записи';
$a->strings['You are poked/prodded/etc. in a post'] = 'Вас потыкали/подтолкнули/и т.д. в записи';
$a->strings['Create a desktop notification when:'] = 'Показывать уведомление при:';
$a->strings['Someone liked your content'] = 'Ваша запись кому-то понравилась';
$a->strings['Someone shared your content'] = 'Вашей записью поделились';
$a->strings['Activate desktop notifications'] = 'Активировать уведомления на рабочем столе';
$a->strings['Show desktop popup on new notifications'] = 'Показывать уведомления на рабочем столе';
$a->strings['Text-only notification emails'] = 'Только текстовые письма';
$a->strings['Send text only notification emails, without the html part'] = 'Отправлять только текстовые уведомления, без HTML';
$a->strings['Show detailled notifications'] = 'Показывать подробные уведомления';
$a->strings['Per default, notifications are condensed to a single notification per item. When enabled every notification is displayed.'] = 'По-умолчанию уведомления группируются в одно для каждой записи. Эта настройка показывает все уведомления по отдельности.';
$a->strings['Show notifications of ignored contacts'] = 'Показывать уведомления игнорируемых контактов';
$a->strings['You don\'t see posts from ignored contacts. But you still see their comments. This setting controls if you want to still receive regular notifications that are caused by ignored contacts or not.'] = 'Вы не видите записи от игнорируемых контактов, но вы видите их комментарии. Эта настройка определяет, хотите ли вы получать уведомления от действий игнорируемых контактов или нет.';
$a->strings['Advanced Account/Page Type Settings'] = 'Расширенные настройки учётной записи';
$a->strings['Change the behaviour of this account for special situations'] = 'Измените поведение этого аккаунта в специальных ситуациях';
$a->strings['Import Contacts'] = 'Импорт контактов';
$a->strings['Upload a CSV file that contains the handle of your followed accounts in the first column you exported from the old account.'] = 'Загрузите файл CSV, который содержит адреса ваших контактов в первой колонке. Вы можете экспортировать его из вашей старой учётной записи.';
$a->strings['Upload File'] = 'Загрузить файл';
$a->strings['Relocate'] = 'Перемещение';
$a->strings['If you have moved this profile from another server, and some of your contacts don\'t receive your updates, try pushing this button.'] = 'Если вы переместили эту анкету с другого сервера, и некоторые из ваших контактов не получили ваши обновления, попробуйте нажать эту кнопку.';
$a->strings['Resend relocate message to contacts'] = 'Отправить перемещённые сообщения контактам';
$a->strings['No suggestions available. If this is a new site, please try again in 24 hours.'] = 'Нет предложений. Если это новый сайт, пожалуйста, попробуйте снова через 24 часа.';
$a->strings['Friend Suggestions'] = 'Предложения друзей';
$a->strings['photo'] = 'фото';
@ -532,6 +419,8 @@ $a->strings['Execute pending post updates.'] = 'Выполнить обновл
$a->strings['All pending post updates are done.'] = 'Все операции по обновлению записей выполнены.';
$a->strings['Enter user nickname: '] = 'Введите ник пользователя:';
$a->strings['Enter new password: '] = 'Введите новый пароль:';
$a->strings['Password update failed. Please try again.'] = 'Обновление пароля не удалось. Пожалуйста, попробуйте еще раз.';
$a->strings['Password changed.'] = 'Пароль изменен.';
$a->strings['Enter user name: '] = 'Введите имя пользователя:';
$a->strings['Enter user email address: '] = 'Введите адрес почты пользователя:';
$a->strings['Enter a language (optional): '] = 'Введите язык (не обязательно):';
@ -595,6 +484,7 @@ $a->strings['Share'] = 'Поделиться';
$a->strings['Image'] = 'Изображение / Фото';
$a->strings['Video'] = 'Видео';
$a->strings['Scheduled at'] = 'Запланировано на';
$a->strings['Pinned item'] = 'Закреплённая запись';
$a->strings['View %s\'s profile @ %s'] = 'Просмотреть профиль %s [@ %s]';
$a->strings['Categories:'] = 'Категории:';
$a->strings['Filed under:'] = 'В рубрике:';
@ -609,6 +499,7 @@ $a->strings['Reshared'] = 'Репост';
$a->strings['Reshared by %s <%s>'] = 'Репост от %s <%s>';
$a->strings['%s is participating in this thread.'] = '%s участвует в этом обсуждении';
$a->strings['Relayed'] = 'Ретранслировано';
$a->strings['Relayed by %s <%s>'] = 'Ретранслировано %s <%s>';
$a->strings['Fetched'] = 'Загружено';
$a->strings['Fetched because of %s <%s>'] = 'Загружено из-за %s <%s>';
$a->strings['General Features'] = 'Основные возможности';
@ -621,6 +512,8 @@ $a->strings['Auto-mention Forums'] = 'Автоматически отмечат
$a->strings['Add/remove mention when a forum page is selected/deselected in ACL window.'] = 'Добавлять/удалять упоминание, когда страница форума выбрана/убрана в списке получателей.';
$a->strings['Explicit Mentions'] = 'Явные отметки';
$a->strings['Add explicit mentions to comment box for manual control over who gets mentioned in replies.'] = 'Вставлять отметки пользователей в поле комментариев, чтобы иметь ручной контроль над тем, кто будет упомянут в ответе.';
$a->strings['Add an abstract from ActivityPub content warnings'] = 'Добавлять abstract для записей ActivityPub с content warning';
$a->strings['Add an abstract when commenting on ActivityPub posts with a content warning. Abstracts are displayed as content warning on systems like Mastodon or Pleroma.'] = 'Добавлять сокращение abstract при комментировании записей ActivityPub с content warning. Элементы abstract отображаются как тэги content warning на системах Mastodon и Pleroma.';
$a->strings['Post/Comment Tools'] = 'Инструменты записей/комментариев';
$a->strings['Post Categories'] = 'Категории записей';
$a->strings['Add categories to your posts'] = 'Добавить категории для ваших записей';
@ -761,6 +654,7 @@ $a->strings['Archives'] = 'Архивы';
$a->strings['Persons'] = 'Люди';
$a->strings['Organisations'] = 'Организации';
$a->strings['News'] = 'Новости';
$a->strings['Account Types'] = 'Тип учетной записи';
$a->strings['All'] = 'Все';
$a->strings['Export'] = 'Экспорт';
$a->strings['Export calendar as ical'] = 'Экспортировать календарь в формат ical';
@ -1223,7 +1117,15 @@ $a->strings['There are currently no addons available on your node. You can find
$a->strings['Pending'] = 'В ожидании';
$a->strings['Blocked'] = 'Заблокированы';
$a->strings['List of blocked users'] = 'Заблокированные пользователи';
$a->strings['Normal Account Page'] = 'Стандартная страница аккаунта';
$a->strings['Soapbox Page'] = 'Публичная страница';
$a->strings['Public Forum'] = 'Публичный форум';
$a->strings['Automatic Friend Page'] = '"Автоматический друг" страница';
$a->strings['Private Forum'] = 'Закрытый форум';
$a->strings['Personal Page'] = 'Личная страница';
$a->strings['Organisation Page'] = 'Организационная страница';
$a->strings['News Page'] = 'Новостная страница';
$a->strings['Community Forum'] = 'Форум сообщества';
$a->strings['Relay'] = 'Ретранслятор';
$a->strings['You can\'t block a local contact, please block the user instead'] = 'Нельзя заблокировать локальный контакт, пожалуйста заблокируйте самого пользователя.';
$a->strings['%s contact unblocked'] = [
@ -1339,6 +1241,7 @@ $a->strings['Auto Discovered Contact Directory'] = 'Каталог автооб
$a->strings['Performance'] = 'Производительность';
$a->strings['Worker'] = 'Обработчик';
$a->strings['Message Relay'] = 'Ретранслятор записей';
$a->strings['The system is currently subscribed to the following relays:'] = 'Система сейчас подписана на следующие релеи:';
$a->strings['Relocate Instance'] = 'Переместить узел';
$a->strings['<strong>Warning!</strong> Advanced function. Could make this server unreachable.'] = '<strong>Внимание!</strong> Опасная функция. Может сделать этот сервер недоступным.';
$a->strings['Site name'] = 'Название сайта';
@ -1474,6 +1377,7 @@ $a->strings['Database (legacy)'] = 'База данных (устаревшее)
$a->strings['The worker was never executed. Please check your database structure!'] = 'Фоновые задания ни разу не выполнялись. Пожалуйста, проверьте структуру базы данных!';
$a->strings['The last worker execution was on %s UTC. This is older than one hour. Please check your crontab settings.'] = 'Последний раз фоновое задание выполнялось %s UTC. Это более одного часа назад. Пожалуйста, проверьте настройки crontab.';
$a->strings['Normal Account'] = 'Обычный аккаунт';
$a->strings['Automatic Follower Account'] = '"Автоматический друг" Аккаунт';
$a->strings['Public Forum Account'] = 'Публичный форум';
$a->strings['Automatic Friend Account'] = '"Автоматический друг" Аккаунт';
$a->strings['Blog Account'] = 'Аккаунт блога';
@ -1562,7 +1466,6 @@ $a->strings['Note from the user'] = 'Сообщение от пользоват
$a->strings['Deny'] = 'Отклонить';
$a->strings['Only starting posts can be bookmarked'] = 'Только заглавные записи могут быть добавлены в закладки';
$a->strings['Only starting posts can be muted'] = 'Только заглавные записи можно заглушить';
$a->strings['Only starting posts can be pinned'] = 'Только заглавные записи можно закрепить';
$a->strings['Contact not found'] = 'Контакт не найден';
$a->strings['No installed applications.'] = 'Нет установленных приложений.';
$a->strings['Applications'] = 'Приложения';
@ -1756,7 +1659,9 @@ $a->strings['Group: %s'] = 'Группа: %s';
$a->strings['Latest Activity'] = 'Вся активность';
$a->strings['Sort by latest activity'] = 'Отсортировать по свежей активности';
$a->strings['Latest Posts'] = 'Новые записи';
$a->strings['Sort by post received date'] = 'Отсортировать по дате записей';
$a->strings['Sort by post received date'] = 'Отсортировать по времени получения записей';
$a->strings['Latest Creation'] = 'По времени';
$a->strings['Sort by post creation date'] = 'Отсортировать по времени создания записей';
$a->strings['Personal'] = 'Личные';
$a->strings['Posts that mention or involve you'] = 'Записи, которые упоминают вас или в которых вы участвуете';
$a->strings['Starred'] = 'Избранное';
@ -1886,6 +1791,7 @@ $a->strings['Visibility'] = 'Видимость';
$a->strings['Clear the location'] = 'Очистить локацию';
$a->strings['Location services are unavailable on your device'] = 'Геолокация на вашем устройстве недоступна';
$a->strings['Location services are disabled. Please check the website\'s permissions on your device'] = 'Геолокация отключена. Пожалуйста, проверьте разрешения этого сайта на вашем устройстве';