Преглед на файлове

Hot-fix: Core\L10n::t method passing parameter bug

Follow-up to #7379
tags/2019.09
Hypolite Petovan преди 1 година
committed by GitHub
родител
ревизия
11e4f906c2
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 4AEE18F83AFDEB23
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      src/Core/L10n.php

+ 1
- 1
src/Core/L10n.php Целия файл

@@ -81,7 +81,7 @@ class L10n
*/
public static function t($s, ...$vars)
{
return self::$l10n->t($s, $vars);
return self::$l10n->t($s, ...$vars);
}

/**


Зареждане…
Отказ
Запис