Michael преди 3 години
родител
ревизия
0c8a2fd345
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. +0
    -2
      include/auth_ejabberd.php

+ 0
- 2
include/auth_ejabberd.php Целия файл

@@ -32,8 +32,6 @@
*
*/

die();

if (sizeof($_SERVER["argv"]) == 0)
die();Loading…
Отказ
Запис