Przeglądaj źródła

Diaspora logo

tags/2.3beta1
Friendika 9 lat temu
rodzic
commit
06408664db
2 zmienionych plików z 3 dodań i 1 usunięć
  1. BIN
      images/diaspora.png
  2. +3
    -1
      include/text.php

BIN
images/diaspora.png Wyświetl plik

Przed Po
Szerokość: 16  |  Wysokość: 16  |  Rozmiar: 461 B

+ 3
- 1
include/text.php Wyświetl plik

@@ -671,7 +671,8 @@ function smilies($s) {
$a = get_app();

return str_replace(
array( '<3', '</3', '<\\3', ':-)', ':)', ';-)', ':-(', ':(', ':-P', ':P', ':-"', ':-x', ':-X', ':-D', '8-|', '8-O', '~friendika' ),
array( '<3', '</3', '<\\3', ':-)', ':)', ';-)', ':-(', ':(', ':-P', ':P', ':-"', ':-x', ':-X', ':-D', '8-|', '8-O',
'~friendika', 'Diaspora*' ),
array(
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-heart.gif" alt="<3" />',
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-brokenheart.gif" alt="</3" />',
@@ -690,6 +691,7 @@ function smilies($s) {
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-surprised.gif" alt="8-|" />',
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-surprised.gif" alt="8-O" />',
'<a href="http://project.friendika.com">~friendika <img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/friendika-16.png" alt="~friendika" /></a>',
'<a href="http://joindiaspora.com">Diaspora<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/diaspora.png" alt="Diaspora*" /></a>',

), $s);
}}


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz