Преглед на файлове

Diaspora logo

pull/1/head
Friendika преди 10 години
родител
ревизия
06408664db
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. Двоични данни
      images/diaspora.png
  2. +3
    -1
      include/text.php

Двоични данни
images/diaspora.png Целия файл

Преди След
Ширина: 16  |  Височина: 16  |  Големина: 461 B

+ 3
- 1
include/text.php Целия файл

@ -671,7 +671,8 @@ function smilies($s) {
$a = get_app();
return str_replace(
array( '<3', '</3', '<\\3', ':-)', ':)', ';-)', ':-(', ':(', ':-P', ':P', ':-"', ':-x', ':-X', ':-D', '8-|', '8-O', '~friendika' ),
array( '<3', '</3', '<\\3', ':-)', ':)', ';-)', ':-(', ':(', ':-P', ':P', ':-"', ':-x', ':-X', ':-D', '8-|', '8-O',
'~friendika', 'Diaspora*' ),
array(
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-heart.gif" alt="<3" />',
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-brokenheart.gif" alt="</3" />',
@ -690,6 +691,7 @@ function smilies($s) {
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-surprised.gif" alt="8-|" />',
'<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/smiley-surprised.gif" alt="8-O" />',
'<a href="http://project.friendika.com">~friendika <img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/friendika-16.png" alt="~friendika" /></a>',
'<a href="http://joindiaspora.com">Diaspora<img src="' . $a->get_baseurl() . '/images/diaspora.png" alt="Diaspora*" /></a>',
), $s);
}}


Зареждане…
Отказ
Запис