Преглед на файлове

cut/paste error

pull/148/head
friendica преди 8 години
родител
ревизия
057a142b8c
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      mod/item.php

+ 1
- 1
mod/item.php Целия файл

@ -857,7 +857,7 @@ function handle_tag($a, &$body, &$inform, &$str_tags, $profile_uid, $tag) {
if(strpos($tag,'@') === 0) {
//is it already replaced?
if(strpos($tag,'[url='))
continue;
return;
$stat = false;
//get the person's name
$name = substr($tag,1);

Зареждане…
Отказ
Запис