Przeglądaj źródła

Remove DBUnit dependencies

pull/7673/head
Philipp Holzer 2 lat temu
rodzic
commit
04cf13e022
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: D8365C3D36B77D90
1 zmienionych plików z 0 dodań i 8 usunięć
  1. +0
    -8
      tests/bootstrap.php

+ 0
- 8
tests/bootstrap.php Wyświetl plik

@ -3,17 +3,9 @@
* This file is loaded by PHPUnit before any test.
*/
use PHPUnit\DbUnit\DataSet\YamlDataSet;
use PHPUnit\DbUnit\TestCaseTrait;
use PHPUnit\Framework\TestCase;
// Backward compatibility
if (!class_exists(TestCase::class)) {
class_alias(PHPUnit_Framework_TestCase::class, TestCase::class);
}
if (!trait_exists(TestCaseTrait::class)) {
class_alias(PHPUnit_Extensions_Database_TestCase_Trait::class, TestCaseTrait::class);
}
if (!class_exists(YamlDataSet::class)) {
class_alias(PHPUnit_Extensions_Database_DataSet_YamlDataSet::class, YamlDataSet::class);
}

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz