Procházet zdrojové kódy

Remove DBUnit dependencies

pull/7673/head
Philipp Holzer před 2 roky
rodič
revize
04cf13e022
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis GPG Key ID: D8365C3D36B77D90
1 změnil soubory, kde provedl 0 přidání a 8 odebrání
  1. +0
    -8
      tests/bootstrap.php

+ 0
- 8
tests/bootstrap.php Zobrazit soubor

@ -3,17 +3,9 @@
* This file is loaded by PHPUnit before any test.
*/
use PHPUnit\DbUnit\DataSet\YamlDataSet;
use PHPUnit\DbUnit\TestCaseTrait;
use PHPUnit\Framework\TestCase;
// Backward compatibility
if (!class_exists(TestCase::class)) {
class_alias(PHPUnit_Framework_TestCase::class, TestCase::class);
}
if (!trait_exists(TestCaseTrait::class)) {
class_alias(PHPUnit_Extensions_Database_TestCase_Trait::class, TestCaseTrait::class);
}
if (!class_exists(YamlDataSet::class)) {
class_alias(PHPUnit_Extensions_Database_DataSet_YamlDataSet::class, YamlDataSet::class);
}

Načítá se…
Zrušit
Uložit