Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
176 B

  1. # editorconfig tool configuration
  2. # see http://editorconfig.org for docs
  3. root = true
  4. [*]
  5. charset = utf-8
  6. end_of_line = lf
  7. trim_trailing_whitespaces = true
  8. indent_style = tab