Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

10 regels
176 B

  1. # editorconfig tool configuration
  2. # see http://editorconfig.org for docs
  3. root = true
  4. [*]
  5. charset = utf-8
  6. end_of_line = lf
  7. trim_trailing_whitespaces = true
  8. indent_style = tab