Friendica Communications Platform (please note that this is a clone of the repository at github, issues are handled there) https://friendi.ca
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
549 B

 1. <?xml version="1.0"?>
 2. <ruleset name="Friendica">
 3. <description>Friendica Coding Standards: PSR2 with tabs instead of spaces</description>
 4. <arg name="tab-width" value="4"/>
 5. <rule ref="PSR2">
 6. <exclude name="Generic.WhiteSpace.DisallowTabIndent"/>
 7. </rule>
 8. <rule ref="Generic.WhiteSpace.DisallowSpaceIndent"/>
 9. <rule ref="Generic.WhiteSpace.ScopeIndent">
 10. <properties>
 11. <property name="indent" value="4"/>
 12. <property name="tabIndent" value="true"/>
 13. </properties>
 14. </rule>
 15. </ruleset>