Friendica CI Docker image
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Philipp Holzer f1d0849c86
Add php7.1 php7.2 and php7.3 images
6 miesięcy temu
php7.1 Add php7.1 php7.2 and php7.3 images 6 miesięcy temu
php7.2 Add php7.1 php7.2 and php7.3 images 6 miesięcy temu
php7.3 Add php7.1 php7.2 and php7.3 images 6 miesięcy temu
LICENSE Create LICENSE 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu

README.md

friendicaci

Friendica CI Docker image